Mgr. Martin Bakeš

Kancelář: EA 10 027 

E-mail: bakjn@seznam.cz

Konzultační hodiny:
pátek 8–14

Specializace:
- dějiny raného novověku (především pobělohorské období s důrazem na studium šlechty)
- dějiny Švédského království a habsbursko-švédských vztahů (dějiny diplomacie)

Studium:

2005 – 2009: Sportovní gymnázium Pardubice

2009 – 2012: Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Katedra historických věd, obor Kulturní dějiny, Bc.
bakalářská práce: Aristokratičtí studenti na Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze v letech 1650-1750, 74 s. (vedoucí práce Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D).

2011 – 2013: Fakulta filozofická Univerzity Hradec Králové, obor Archeologie (Bc.)

2012 – 2014: Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Ústav historických věd, obor Kulturní dějiny – regionální modul, Mgr.
diplomová práce: Habsbursko – švédské diplomatické vztahy v době vlády Karla XI. (1672-1697), (vedoucí práce doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D).

od 2014: Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Ústav historických věd, interní doktorské studium – obor Historie
disertační práce: Habsbursko-švédské diplomatické vztahy v letech 1648 - 1721 (školitel doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.).

Publikační činnost:

The Chapels of Imperial Diplomats and Activities of their Chaplains in Copenhagen, Stockholm and Dresden in the second Half of 17th Century. A Comparative Study, in: Roberta Anderson – Charlotte Backerra (ed.), Confessional Diplomacy in Early Modern Europe, London: Palgrave Macmillan, 2018. (společně s Jiřím Kubešem, v tisku), 19 s.


Perception of Scandinavia on pages of envoy´s diary. Daily diary entries of imperial, Saxony, and Brandenburg envoys in second half of 17th century, in: Julia Gebke (ed.), In their own words? The shaping of diplomatic selves in their social relations, Vienna: Böhlau, 2018 (v tisku), 19 s.


Kaple císařských diplomatů, in: Jiří Kubeš (a kol.), Česká a moravská šlechta v diplomatických službách rakouských Habsburků (1640-1740), Praha: NLN, 2018 (v tisku), 22 s.


V severním cípu Evropy: císařská diplomacie ve Švédském království, in: Jiří Kubeš (a kol.), Česká a moravská šlechta v diplomatických službách rakouských Habsburků (1640-1740), Praha: NLN, 2018 (v tisku), 22 s.


Císařští diplomaté mezi cizinou a domovem, in: Jiří Kubeš (a kol.), Česká a moravská šlechta v diplomatických službách rakouských Habsburků (1640-1740), Praha: NLN, 2018 (společně s Jiřím Kubešem, v tisku), 32 s.

Dvě tváře barokní slavnosti. Stockholmská korunovace Kristýny Švédské, Dějiny a současnost 2018 (v tisku), 4 s.


Legační kaplani ve službách císařských vyslanců ve Stockholmu ve druhé polovině 17. století, Český časopis historický 114, 2016, s. 941-967.

Shaping the Danish and Imperia lLegation Chapels in Vienna and Copenhagen during the period after theThirty Years´ War, Theatrum historiae19, 2016, p. 73-94.

Dvě tváře barokní slavnosti. Stockholmská korunovace Kristýny Švédské, Dějiny a současnost 2016, (v tisku).

Cestopis jezuitského legačního kaplana Martina Gottseera z Vídně do Stockholmu v roce 1690, Sborník archivních prací 67, 2017, s. 252-291.

Johann Franz Count von Würben and His Diary Entriesfrom 1662, Theatrum historiae17, 2015, s. 143-211. (společně s Jiřím Kubešem).

Diplomatická mise jako nejistá investice. Antonín Jan z Nostic u stockholmského královského dvora (1685-1690), Český časopis historický 113/3, 2015, s. 714-747.

Mimořádná diplomatická mise Adolfa Vratislava ze Šternberka: Švédské království v polovině 70. let 17. století očima císařského vyslance, Folia Historica Bohemica 29/1, 2014, s. 31-62. ISSN 0231-7494.

Kryštof Václav z Nostic a jeho diplomatická cesta na území Polsko-litevské unie v roce 1693, Východočeský sborník historický 24, 2013, s. 99-119. ISSN 1213-1733.
 

Studium a stáže v zahraničí (delší než 14 dní):

březen-září 2017: TechnischeUniversität Chemnitz (ERASMUS)
říjen-prosinec 2016: UniversitätWien (AKTION)
listopad 2016: Stockholm (IGA)
červen 2016: Stockholm (GAČR)
duben 2016: Vídeň (GAČR)
říjen 2015: Stockholm (IGA)
září 2015: Kodaň (GAČR)
březen-září 2015: TechnischeUniversität Chemnitz (ERASMUS)
listopad 2014: Vídeň (IGA)
srpen 2014: Vídeň (GAČR)
 

Granty a zaměstnání:

GA ČR projekt č. 13-12939S: Česká a moravská šlechta v diplomatických službách rakouských Habsburků (1640-1740), 2013 – 2017 (člen řešitelského týmu), viz http://uhv.upce.cz/cs/gacr-project-nobility-and-diplomacy/

od roku 2017 Ústav dějin umění AV ČR (úvazek 0,5)