Marie Jílková

Mgr. Marie Jílková
E-mail: jilkova.m@gmail.com

Specializace:
- kolektivizace venkova v Československu
- protikomunistickárezistence, 3. odboj

Studium:
od roku 2015Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Ústav historických věd, interní doktorské studium – obor Historie
Předběžné téma disertační práce:Vývoj protikomunistické rezistence v Pardubickém kraji (školitel Mgr. Zbyněk Vydra, Ph.D.)

2011–2016 Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, Ústav historických věd, magisterské studium, obor Kulturní dějiny, modul Soudobé dějiny
Téma diplomové práce: Průběh a metody násilné kolektivizace venkova na Poličsku
(školitel doc. PhDr. Václav Veber)

2004–2008 Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, Ústav historických věd, bakalářské studium, obor Historicko-literární studia
Téma bakalářské práce: Stylistická interpretace uměleckého textu (Jan Zahradníček)
(školitelka doc. PhDr. Jana Bartůňková, CSc.)

2004–2005 Soukromá střední odborná a jazyková škola Trading Centre Litomyšl
Studijní obor: Německý jazyk

1999–2003 Střední pedagogická škola Litomyšl
Studijní obor: Pedagogika volného času

Účast na konferencích:
2012 Mezinárodní konference Kolektivizace v Československu, Jindřichův Hradec, téma příspěvku:„Tři úhly pohledu na průběh kolektivizace venkova na Poličsku“

Publikační činnost:
2013 JÍLKOVÁ, Marie. Průběh kolektivizace venkova na Poličsku z pohledu tří postižených rodin. In Kolektivizace v Československu. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2013,
s. 385-394. ISBN: 978-80-87211-96-0.


Praxe a zaměstnání:
Květen 2013: dokumentace a inventarizace krkonošské lidové architektury ve vesnicích mezi Vrchlabím a Špindlerovým Mlýnem (spolupráce Univerzity Pardubice a Správy KRNAP)

Od listopadu 2008:Pontopolis z. s., Riegrova 52, Polička
Pořádání kulturních a vzdělávacích akcí pro školy i veřejnost přibližujících období komunismu v Československu, období 2. světové války a totalitní a autoritářské režimy v dalších zemích světa.