Mariánská zahrada

MARIÁNSKÁ ZAHRADA

Jedná se o svazek obcí, který se nachází v jižní části okresu Jičín. Rozkládá se především v prostoru speciálně utvářené krajiny komponované v barokní době na někdejším panství Schliků, zčásti zasahuje i na někdejší panství jičínského jezuitského kláštera, resp. komorního panství, a na panství Dětenice a Kost, jejichž majitelé se v období 17.–19. století často střídali (Clam-Gallasové, J. F. Wessenberg, řád Maltézských rytířů, resp. páni z Mitrovic a Kinští). Název Mariánská zahrada nemá historické kořeny, vznikl v jako pojmenování pro nově založený svazek obcí a umožnil tak vytvořit nosnou ideu regionu, který můžeme – díky jeho vývoji a množství drobných i monumentálnějších sakrálních staveb a památek lidové architektury – vnímat jako určitý celek.


Krajina Mariánské zahrady je poměrně členitá. Na jihu zasahuje do Středolabské tabule, směrem na sever se pak terén výrazně zvrásňuje a přechází do Jičínské pahorkatiny, jejíž ústřední částí je Velišský hřbet s nejvyšším vrchem Velišem (429 m. n. m.) a o něco nižší Loretou (425 m. n. m.). Velišský hřbet dělí prostor Mariánské zahrady na dvě části. Za ním, směrem na severovýchod, terén výrazně klesá a přechází do Jičínské kotliny.

 

Historie

Památky

Sborník studentských prací - Kronika a drobné památky velišské farnosti

Odborná exkurze - setkání v Bukvici

Svazek obcí Mariánská zahrada