Mariánská zahrada - památky

Památky


Zámky: Jičíněves (postaven na počátku 18. století zřejmě dle plánů J. B. Matheye), Kopidlno (původně renesanční, přestavěn v barokním stylu), Milíčeves (empí¬rový zámek), Vokšice (postaven na počátku 18. století),
 

Kostely: sv. Vojtěcha v Běcharech, sv. Matouše v Dolanech, sv. Petra a Pavla v Drahorazi, sv. Šimona a Judy v Chyjicích, sv. Jakuba většího v Kopidlně, Nanebevzetí Panny Marie v Kostelci, sv. Ducha v Libáni, sv. Prokopa v Nadslavi, sv. Petra a Pavla v Nemyčevsi, Narození Panny Marie v Osenicích, Povýšení sv. Kříže v Ostružně, sv. Jiří v Psinicích, Nanebevzetí Panny Marie ve Slatinách, sv. Františka z Assisi ve Starém Místě, sv. Martina v Údrnicích, Nanebevzetí Panny Marie v Úněticích, sv. Václava ve Veliši, sv. Vavřince ve Vršcích, kostel Nalezení sv. Kříže ve Zlivi
 

Kaple: sv. Anny u obce Dolní Lochov, sv. Jana Nepomuckého v Bukvici, Božího hrobu v Drahorazi, Loreta u Hlásné Lhoty, sv. Anděla Strážce u Hlásné Lhoty, sv. Marka v Cholenicích, torzo kaple u Kostelce, Nejsvětější Trojice u obce Ostružno, sv. Rozalie ve Vokšicích, Nejsvětější Trojice v Zelenecké Lhotě
 

Další sakrální stavby: barokní fara v Kopidlně, fara v Libáni, Husův sbor v Libáni, hřbitovní kaple v Libáni, zvonice v Nadslavi, zvonice se soškou Panny Marie v Ohavči, zvonice v Kostelci, fara v Ostružně, zvonice v Podhradí, zvonice ve Slatinách, schlikovská hrobka ve Veliši,
 

Další památky: barokní špýchar se salou terrenou ve Vokšicích, zámecký skleník v Kopidlně, empírová besídka a pavilon u zámku v Jičíněvsi, sýpka v Milíčevsi, empírová oranžerie v Milíčevsi, sýpka ve Střevači