Marcela Strouhalová

Mgr. Marcela Strouhalová

Kancelář: EA 10 027

Telefon: +420 466 036 793

Konzultační hodiny: čt 8.00 – 14.00

 

Specializace:
dějiny správy v období první ČSR

 

Studium:

1998 – 2006 Gymnázium Pardubice, Dašická

2007 – 2010 Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, obor Historie – Ochrana hmotných památek, Bc. Bakalářská práce : Hrabě Jan Adam Hrzán z Harasova. Zrození barokního kavalíra? (Vedoucí práce: doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.)

2012 – 2012 Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, obor Kulturní dějiny, Mgr.
Diplomová práce: Působení finanční stráže ve východních Čechách (Vedoucí práce doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D.)

2012 – dosud Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Ústav historických věd, obor Historie, interní doktorandské studium , Téma disertační práce: Finanční správa, daně a finanční delikty v období první Československé republiky (Školitel: doc. PhDr. Marie Macková, Ph. D.)