Management regionálního dědictví

Charakteristika aktivity Management regionálního dědictví

Management regionálního dědictví


Aktivita rozšiřuje stávající studijní program studentů bakalářského a magisterského studia Filozofické fakulty a studentů bakalářského studia Fakulty restaurování. Je zaměřena na rozvoj mezioborové spolupráce věnované odbornému výzkumu v oblasti kulturního dědictví a jeho možného využití pro regionální rozvoj. Jejím cílem je zprostředkovat studentům znalosti z oblasti památkové péče a vyhledávání a shromažďování dokumentace k jednotlivým památkám. Vzhledem k tomu, že je aktivita založena na spolupráci Filozofické fakulty a Fakulty restaurování, je i výuka realizována na obou fakultách současně, přičemž je brán ohled na odlišnou specializaci studentů. Jednotlivé semináře jsou zaměřeny na výzkum regionálních dějin a práci s archivními prameny (FF), resp. vytváření dokumentace k památkové péči a pro práci restaurátora (FR). Pro realizaci aktivity byl vybrán konkrétní mikroregion – Mariánská zahrada na Jičínsku, který se vyznačuje množstvím zajímavých drobných i větších stavebních památek, zejména sakrálních, které vznikly jako součást barokní komponované krajiny vytvořené na někdejším panství Schliků, resp. byly postaveny na někdejším jezuitském panství Milíčeves a na panstvích Dětenice a Kost, která v námi sledovaném období často střídala majitele.

 

Výuka

Mariánská zahrada

Sborník studentských prací - Kronika a drobné památky velišské farnosti

Odborná exkurze - setkání v Bukvici