Obhájené magisterské práce

Magisterské práce obhájené na KHV / ÚHV v letech 2004-2019 (v závorce vedoucí a oponent práce, celkem více než 370 prací):

 

2019 (19)

BUCHTOVÁ, Lucie Kristýna, Vývoj poutního místa P. Marie Pomocné u Zlatých Hor od počátku do 21. století, UPa 2019. (Macková, Stoklasová)
FUTEROVÁ, Aneta, Klement Gottwald – analýza kultu osobnosti v komunistickém Československu, UPa 2019. (Vydra, Homolová)
HAVRÁNKOVÁ, Alexandra, Revolver Revue mezi textem a obrazem od samizdatu po současnost, UPa 2019. (Panoch, Říha)
JANEČKOVÁ, Veronika, Poetika prostoru v díle Josefa Čapka, UPa 2019. (Poslední, Studený)
JONÁK, Pavel, Česká národní knihovna a čítárna v Belé Crkvi mezi dvěma světovými válkami, UPa 2019. (Kouba, Téra)
KHOL, Rudolf, Péče o hradní zříceniny ve východních Čechách v letech 1945-2018 v kulturně-historickém kontextu (na příkladech vybraných objektů), UPa 2019. (Hrubý, Škabrada)
KRÁTKÝ, Matouš, Archeologická sbírka městského muzea v Přelouči, její složení a dějiny, UPa 2019. (Jílek, Frolík)
KRČÁL, Jan, Nemiluj mě, tohle se nedělá: Homosexualita na Pardubicku, UPa 2019. (Hanulík, Najmanová)
KUTÍLEK, Jan, Antiseminismus v Československu v oddobí tzv. druhé republiky (1938-1939), UPa 2019. (Vydra, Jiránek)
PECHÁČEK, David, Péče o kulturní dědictví v Norském království a České republice. Historický vývoj, teoretické přístupy a komparativní případové studie, UPa 2019. (Panoch, Mariánek)
POHLOVÁ, Lada, Výtvarná kultura vesnických domů v okolí Hradce Králové od závěru 19. století do počátku 20. století, UPa 2019. (Škabrada, Panoch)
PŘIBYLOVÁ, Věra, Fara v Sudslavě a její památková obnova, UPa 2019. (Panoch, Šeda)
ROLFOVÁ, Monika, Potštejn v kulturní paměti. Historie místa, literární místopis a fikce, UPa 2019. (Pató, Macková)
RONOVSKÁ, Diana, Marie Kornelová - historická biografie, UPa 2019. (Lenderová, Stráníková)
STARÝ, Filip, Cesta na jih. Bohuslava Kecková a její lékařská praxe v Mostaru 1893-1911, UPa 2019. (Pavelková Čevelová, Lenderová)
TVARŮŽKOVÁ, Natálie, Symbolická geografie Východu a Západu v současné české literatuře, UPa 2019. (Kouba, Šrámek)
VEIGERTOVÁ, Sabina, Vývoj branné výchovy v Československu od roku 1918, UPa 2019. (Jiránek, Vydra)
VÍDEŇSKÁ, Denisa, Reflexe rodinných strategií šlechtické výchovy ve světle dětské korespondence v 19. století, UPa 2019. (Hanulík, Halířová)
ZELENKOVÁ, Barbora, Ivan Landsmann v literárněkulturních a historických kontextech od devadesátých let 20. století do současnosti, UPa 2019. (Říha, Poslední)

 

2018 (33)

BRZICA, JIŘÍ, Proměny textu povídky Slavná Nemesis Ladislava Klímy v historickém literárněkulturním kontextu, UPa 2018. (Bartůňková - Pató)
DITRICHOVÁ, Michaela, Reflexe osobností Lecha Walesy a Václava Havla v autobiografiích e memoárové literatuře, UPa 2018. (Téra – Kouba)
FIALOVÁ, Lucie, Franc Ksaver Meško a recepce jeho díla v české literární kultuře, UPa 2018. (Kozár – Przbylski)
HALABRÍNOVÁ, Lucie, 1940. Jeden rok okupace v zrcadle české literární kultury, UPa 2018. (Panoch, Říha).
HANZLOVÁ, Lucie, Péče o sakrální stavby na Orlickoústecku od poloviny 19. Století po současnost, UPa 2018. (Škabrada – Šeda)
CHVOJKOVÁ, Soňa, Petra Hůlová a Jáchym Topol prizmatem naratologických otázek, UPa 2018. (Říha – Šrámek)
KALENDOVÁ (LEINVEBEROVÁ), Marie, rozhlasové vysílání pro ženy: Radiojurnal mezi válkami a v době německé okupace, UPa 2018. (Lenderová – Ganczarczyk)
KAPROVÁ, Petra, Obrazy genderové perspektiy intimního života v diskurzu krásné literatury českého prostředí 19. století, UPa 2018. (Stráníková – Lenderová)
KEBRTOVÁ, Markéta, Ať nás pojí kutlura, aneb dědictví Polsko-česko-slovenské solidarity, UPa 2018. (Téra – Ganczarczyk)
KLOUDOVÁ, Miriam, výtvarná výzdoba na veřejných budovách v Královéhradeckém kraji ve 20. Století, UPa 2018. (Panoch, Šeda)
KOBIÁNOVÁ, Barbora, Šlechtická každodennost, rodinné vztahy a změny v postavení šlechty na příkladu života Františka Josefa z Auerspergu (1856 – 1956). UPa 2018. (Vydra – Homolová)
KOPKA, Leoš, Vývoj polského hudebního života v druhé polovině 20. Století. UPa 2018. (Téra – Židek)
MACOUNOVÁ, Klára, Matky vražedkyně v meziválečném Československu, UPa 2018. (Macková – Halířová)
MALINSKÁ, Martina, Dějiny památkové péče na Svitavsku od roku 1950 po současnost, UPa 2018. (Hrubý – Panoch)
MERTELÍK, Pavel, Československé legie v Rusku v zrcadle krásné literatury: od faktů k mýtu a zase zpět. UPa 2018. (Panoch – Poslední)
MICHALICOVÁ, Nela, Ke králi i k sejmu. Císařští diplomaté a habsburská politika vůči Sasko-polské unii v druhé půli vlády Augusta II. (1719 – 1733). (Prchal – Kubeš)
MISAŘ, Aleš, Literární skupiny a spolky v českých zemích po roce 1990. UPa 2018. (Malý – Kudláč)
MÍŠKOVÁ, Kateřina, Každodenní život britské aristokracie před 1. světovou válkou, UPa 2018. (Vydra – Homolová)
MORCHOVÁ, Nela, Hospodaření města Pardubice po skončení třicetileté války (Pardubice 1657). UPa 2018. (Kubeš – Šebek)
MRÁZOVÁ, Annamarie, Správa východočeských památkových objektů 1958 – 1992). UPa 2018. (Macková – Panoch)
PARCHANSKÁ (NETÍKOVÁ), Pavlína, Vratislav – Oranžová Alternativa jako studentský fenomén, UPa 2018. (Téra – Ganczarczyk)
PASTUCHOVÁ, Věra, Anna Macková – umělkyně, partnerka, rebelka. UPa 2018. (Lenderová – Stráníková)
RYŠAVÁ (ALVAREZOVÁ), Elizabeth, Dětství mimo svět a rozum. Institucionalizace mentálních chorob a psychopatologie dětí v 1. polovině 20. Století. UPa 2018. (Hanulík – Halířová)
SEVEROVÁ, Lucie, Kreslený humor a karikatura v době první republiky optikou genderu, UPa 2018. (Lenderová – Panoch)
STAUFČÍKOVÁ, Helena, Věznice v Brně na Cejlu jako součást komunistického represivního systému, UPa 2018. (Vydra – Homola)
ŠATALÍK, Petr, český fašismus a fašistické strany na Královéhradecku, 1918 – 1946, UPa 2018. (Vydra – Benda)
ŠIKL, Miloslav, Utváření spotřebitelské sítě a konzumní jednání ve východních Čechách v druhé polovině 20. Století, UPa 2018. (Hanulík – Jiránek)
ŠKUTA, Jakub, Americká současná etnická detektivka, UPa 2018. (Bubíková – Kudláč)
ŠŤASTNÁ, Michela, Gisa a Rudolf Saudkovi. UPa 2018. (Macková – Stoklasová)
ŠVEJCAROVÁ, Kamila, Vztah učitelů a světských kněží od 2.pol. 19. století do 1. pol. 20. století na území školního okresu Polička. UPa 2018. (Pavelková Čevelová – Lenderová)
UHLÍŘOVÁ (NOVÁKOVÁ), Marie, Architektonické dílo Čeňka Mužíka (1906 – 1988), UPa 2018. (Panoch – Hrubý)
VALTERA, Jiří, Historie včelařství na Jaroměřsku, Českoskalicku a Novoměstku na pozadí obecného vývoje oboru, UPa 2018. (Jiránek – Stoklasová)
VÁVRA, Filip, Mezi Vídní a Prahou: Komunikace Františka Josefa Černína se správcem jeho vídeňských paláců ve 20. a 30. letech 18. století. (Prchal – Kubeš)
 

2017 (20)

BARTOŠOVÁ, Tereza, Architektura radnic na území východních Čech (1800-1938), UPa 2017. (Panoch – Šeda)
BLAŽKOVÁ, Ivana, Vánoce v kontextu polské lidové kultury (archaické motivy), UPa 2017. (Téra – Ganczarczyk)
BURDOVÁ, Lucie, Kniha, knihovna a jejich prostorové dimenze v současné české literatuře. K architektonice a plasticitě toposu knihy na přelomu milénia, UPa 2017. (Panoch – Malý)
DRAHOŠOVÁ, Martina, Kulturní a osvětová činnost v Jihlavě v 50. letech 20. Století, UPa 2017. (Jiránek – Homolová)
EXNEROVÁ, Tereza, Kunderovská stopa v české próze od osmdesátých let do současnosti, UPa 2017. (Poslední – Říha)
JADRNÍČKOVÁ ( TOPOLSKÁ), Markéta, Ženské přílohy velkých deníků v době první republiky, UPa 2017. (Lenderová – Stráníková)
JAVŮRKOVÁ, Lucie, Proměny tvorby Michala Viewegha z hlediska intertextuality a problematiky metafikce, UPa 2017. (Říha – Kudláč)
KADLECOVÁ, Barbora, Literární kultura za Protektorátu Čechy a Morava (1939-1941), UPa 2017. (Poslední – Panoch)
KAREL, Jan, Poválečný odsun Němců z Havlíčkobrodska 1945-1947, UPa 2017. (Homolová – Jiránek)
KAZDA, Martin, K typologii postav socialistického realismu v české poválečné próze a v myšlení o literatuře, UPa 2017. (Novotný Vladimír – Říha)
KREJČÍK, Přemysl, Tradice a inovace žánru dystopie v české próze v období 1945-1989, UPa 2017. (Kudláč – Studený)
KREJČOVÁ, Jana, Hrady a zámky zpřístupněné veřejnosti na území Královéhradeckého kraje v letech 1945-2014, UPa 2017. (Hrubý – Panoch)
KRPÁLKOVÁ, Jana, Sídelní a stavební vývoj Jimramova od poloviny 18. století do začátku 20. Století, UPa 2017. (Škabrada – Panoch)
MARTIN, Jakub, Architektonické dílo Eduarda Sochora (1862-1947), UPa 2017. (Panoch – Škabrada)
MERTOVÁ, Kristýna, Kapisté. Polští malíři působící v Paříži dvacátých let 20. Století, UPa 2017. (Panoch – Poslední)
PROŠKOVÁ, Johana, Vývoj detektivních próz Václava Erbena na pozadí moderních českých dějin, UPa 2017. (Kudláč – Pató)
STIEGLEROVÁ, Pavla, Zdravotně sociální péče v Čechách v první polovině 20. století na příkladu středočeských léčeben tuberkulózy, UPa 2017. (Macková – Halířová)
ŠŤASTNÝ, Jakub, Vznik a problematika tzv. proletářské poezie v českých zemích ve 20. letech 20. Století, UPa 2017. (Novotný Vladimír – Pató)
TOMÁŠKOVÁ, Karolína, Působení časopisu Analogon a soudobých surrealistických autorů v kontextu vývoje surrealismu v české literatuře, UPa 2017. (Kudláč – Pató)
VESELÁ, Markéta, Mezi nebem a zemí aneb Příběh Jennie Šimkové, UPa 2017. (Pató – Téra)

 

2016 (26)

BÁRTOVÁ, Simona, Pojetí muže a ženy v díle Vladimíra Párala, UPa 2016. (Bartůňková - Poslední)
BOLEČKOVÁ, Iveta, Úloha akademicky vzdělaných žen v československé společnosti v letech 1918-1938, UPa 2016. (Lenderová - Pavelková Čevelová)
GOLDBERGOVÁ, Daniela, Čtyřicet let vdovou. Osudy Marie Filipíny Thun-Hohensteinové (1693-1753), UPa 2016. (Kubeš - Marek)
HOLEC, Jakub, Reflexe květnového povstání 1945 v české literatuře, UPa 2016. (Novotný Vladimír - Kudláč)
HÝSKOVÁ, Michaela, Světové lázně? Karlovy Vary 1850-1918, UPa 2016. (Hanulík - Halířová)
JÍLKOVÁ, Marie, Průběh a metody násilné kolektivizace venkova na Poličsku, UPa 2016. (Jiránek - Urban)
JUKL, Stanislav, Antisemitismus v Polsku v letech 1944-1968, UPa 2016. (Vydra - Téra)
KANTOROVÁ, Lenka, Město Chrudim a jeho soudní praxe ve druhé polovině 16. století, UPa 2016. (Maur - Šebek)
KAVALÍROVÁ, Kateřina, Kavalírská cesta Ludvíka Josefa z Kounic v letech 1740 – 1744, UPa 2016. (Kubeš - Prchal)
KLÁSEK, Štěpán, Časoprostor železničního nádraží v české próze 20. a počátku 21. století, UPa 2016. (Panoch - Pató)
KOUTNÁ, Michela, Vnímání štíhlosti a nadváhy u žen a mužů v první polovině 20. století, UPa 2016. (Lenderová - Najmanová)
KREUZMANN, Štěpán, Kolektivizace na Chotěbořsku v 50. letech a proces s Františkem Mojžíšem, UPa 2016. (Jiránek - Urban)
MACHOVCOVÁ, Tereza, Dobroslav Líbal (1911 - 2002). K teoretickému myšlení české památkové péče druhé poloviny 20. století, UPa 2016. (Panoch - Hrubý)
MAKOVIČKA, Jan, Nemravný talentovaný řemeslník: František Horáček alias Jim Čert jako tajný spolupracovník Státní bezpečnosti v prostředí českého undergroundu mezi lety 1979 až 1989, UPa 2016. (Homolová - Vydra)
MARKOVÁ, Daniela, Rozpad Jugoslávie a česká zahraniční politika, UPa 2016. (vydra - Kouba)
NEVYHOŠTĚNÝ, Pavel, Poezie Jiřiny Haukové v literární komunikaci o Skupině 42, UPa 2016. (Studený - Malý)
PAVLÍKOVÁ, Petra, Vývoj vodohospodářské činnosti na Chrudimsku a Pardubicku na přelomu 19. a 20. století, UPa 2016. (Jiránek - Stoklasová)
POKORNÁ, Zuzana, Sociokulturní specifika Sofie v letech 1878-1912. Změny v každodenní život nové metropole, UPa 2016. (Kouba - Veleva)
RÁBOVÁ, Šárka Caitlín, Kulturní reflexe tuberkulózy v českých zemích 1800-1945, UPa 2016, (Hanulík - Lenderová)
ŘEHOUNKOVÁ, Jana, Bronzové a zlaté depoty z období popelnicových polí v Čechách, UPa 2016. (Jílek - Jiráň)
SEHNALOVÁ, Michaela, Ztvárnění regionálního prostoru v literárním díle Josefa Kocourka, UPa 2016. (Poslední - Pató)
ŠNAJBERKOVÁ, Petra, Obchodní školství na Kladensku a Slánsku, UPa 2016. (Stráníková - Stoklasová)
VAŠÍČKOVÁ, Andrea, Urbanistický a architektonický vývoj Jihlavy v 19. století, UPa 2016. (Panoch - Hrubý)
VYSKOČILOVÁ, Renata, Dívčí vzdělání v Hradci Králové od poloviny 19. století do konce 1. republiky s ohledem na jeho sociální a kulturní kontext, UPa 2016. (Lenderová - Stráníková)
ŽÁK, Jindřich, Poválečný spolkový a kulturní život na Broumovsku, UPa 2016. (Vydra - Jiránek)
ŽEŽULKOVÁ, Veronika, Analýza a srovnání sbírek textilií v muzeích Pardubického kraje, UPa 2016. (Jiránek - Šebek)

 

2015 (34)

BREJLOVÁ, Monika, Cesta do Slovinska do Evropské unie, UPa 2015. (Veber - Jelínková)
CERAL, Miroslav, Reflexe slovinské politiky v denících Edvarda Kocbeka, UPa 2015. (Kozár - Téra)
CSEMIOVÁ, Lenka, Vývoj vlasteneckých povídek J. K. Tyla ze 30. a 40. let 19. století, UPa 2015. (Bartůňková - Poslední)
ČERNÁ, Eliška, Církevní stavby ve farnosti Sadská, UPa 2015. (Škabrada - Hrubý)
DUŠKOVÁ, Michaela, Obraz ženy v předválečném díle Egona Hostovského, UPa 2015. (Bartůňková - Poslední)
DVOŘÁKOVÁ, Markéta, Perzekuce šlechty za éry komunismu v Československu (1948-1969) na příkladu vybraných příslušníků šlechty, UPa 2015. (Veber - Jelínková)
EHLOVÁ, Vendula, Projevy přírody a venkovské mentality v próze Hálka v kontextu kontrastního života ne městě a na venkově v průběhu 19. století, UPa 2015. (Bartůňková - Říha)
FÁTOROVÁ, Nikola, Dramatizace Babičky Boženy Němcové v období normalizace, UPa 2015. (Řáha - Pató
FROSCHOVÁ, Kateřina, Kultura polského sarmatizmu, UPa 2015. (Téra - Ganczarczyk)
GRABCOVÁ, Dana, Samospráva v Lomnici nad Popelkou (1864-1914), UPa 2015. (Macková- Strouhalová)
HAVLÍK, Ondřej, Role vládního vojska za II. Světové války a přispění jeho příslušníků k odbojové činnosti, UPa 2015. (Jiránek - Macková)
HERKLOCOVÁ, Lucie, Česky psaná preskriptivní literatura pro dívky a chlapce od druhé poloviny 19. století do roku 1938, UPa 2015. (Lenderová - Halířová)
HOLUBOVÁ, Kristýna, Žena v bytě, žena v domě. K otázkám meziválečného československého bydlení, UPa 2015. (Lenderová - Panoch)
CHADIMOVÁ, Eliška, Populační vývoj města Poličky v 19. století, UPa 2015. (Maur - Macková)
KOŇAŘÍKOVÁ, Alena, Dr. Leopold Thun - Hohenstein a jeho každodenní život, UPa 2015. (Vydra - Jelínková)
KURKOVÁ, Markéta, Genderové role v díle Tomáše Štítného, UPa 2015. (Ptáčková - Lenderová)
KUTĚJOVÁ, Eliška, Každodennost bratrstev a laiků v 15. Století a přihlédnutím k náboženskému životu ve městech, UPa 2015. (Ptáčková - Marek)
KUTOVÁ, Pavlína, Sídelní a stavební vývoj vesnice Dolní Újezd od konce 18. století do počátku 20. století, UPa 2015. (Škabrada - Hrubý)
LEJČKOVÁ, Jarmila, Metempsychóza. Recepce rané poezie Jiřího Karáska ze Lvovic z kognitivně-lingvistického hlediska, UPa 2015. (Bartůňková - Poslední)
MARTÍNKOVÁ, Zuzana, Dopis jako umělecký esej. Vybraná korespondence Josefa Váchala a Anny Mackové z let 1940 – 1962, UPa 2015. (Poslední - Panoch)
MÜLLEROVÁ, Jana, Architektura zdravotnických zařízení v Českých zemích (1850-1950). Sonda k typologii, funkci a teoretickému diskurzu. UPa 2015. (Panoch - Škabrada)
RICHTER, David, Šlechtická držba nemovitého majetku v Chrudimi v kontextu vývoje Chrudimského kraje v 16. Století, UPa 2015. (Verel - Kubeš)
ROSULKOVÁ, Kateřina, Ikonografie kachlů z hradu Lichnice, UPa 2015. (Frolík - Sigl)
ŘEHOŘ, Tomáš, Hrad Karlštejn – z pohledu teorie a praxe památkové péče ve 20. století, UPa 2015. (Hrubý - Panoch)
SLEZÁK, Ladislav, Literární ego – dokument Jiřího Ortena, UPa 2015. (Novotný Vladimír - Panoch)
STEHLÍKOVÁ, Barbora, Hospodaření poddanského města Pardubice v letech 1530-1590 ve světle knih počtů, UPa 2015. (Kubeš - Šebek
SUROVCOVÁ, Markéta, Zámek Žleby; proměny prezentace a vývoje historických interiérů od konce 19. století do současnosti.UPa 2015. (Hrubý - Panoch)
SVĚRÁK, Milan, Život Židů na Chrudimsku v první polovině 20. století, UPa 2015. (Vydra - Jiránek)
SVOBODOVÁ, Šárka, Žena ve ve světle dobových pramenů. Královna Eliška Přemyslovna a Eliška Rejčka, UPa 2015. (Ptáčková - Téra)
ŠEJNOVÁ, Iveta, Hrabě Maxmilián z Ditrichštejna (1638-1692). Osudy mladšího sourozence v 2. polovině 17. století, UPa 2015. (kubeš - Marek)
ŠIMKOVÁ, Andrea, Královna Žofie a její zapojení do duchovního vývoje v Českém království, UPa 2015.(Čadková- Šebek)
ŠPIKOVÁ, Petra, Magie a mysticismus v lidové medicíně na území Bulharska a Makedonie, UPa 2015. (Kouba - Veleva)
VEDRALOVÁ, Markéta, Moderní architektura v Jablonci nad Nisou v letech 1885 – 1935, UPa 2015. (Škarada - Panoch)
VÍŠKOVÁ, Romana, Zpracování portrétů dobra a zla v bulharských kouzelných pohádkách, UPa 2015. (Téra - Kouba)

 

2014 (32)

ARNOŠT, Vladimír, Bc., Židovské obce v Trutnově a v Náchodě 1867-1945. Vzestup a zánik, UPa 2014. (Vydra - Macková)
BAKEŠ, Martin, Bc., Švédsko-habsburské vztahy v letech 1685-1690. Reflexe císařského ambasadora ve Stockholmu hraběte Antonína Jana z Nostic, UPa 2014. (Kubeš - Prchal)
BOROVIČKOVÁ, Martina, Mgr., letopis pražského měšťana Františka Václava Felíře z let 1723-1756 jako historický pramen, UPa 2014. (Maur - Prchal)
BOSÁKOVÁ, Tereza, Bc., prolínání hudby a poezie v subkultuře „vlasatců“, UPa 2014. (Novotný Vladimír - Kudláč)
DOBROVOLNÁ, Monika, Bc., rok 1948 na Havlíčkobrodsku, UPa 2014. (Veber - Vydra)
FAJFROVÁ, Lucie, Bc., Náhrobní nápisy ve východních Čechách v 17. – 20. století, UPa 2014. (Panoch - Hrubý)
HLUBUČKOVÁ, Hana, Bc., Komunikační strategie v korespondenci Fráni Šrámka, UPa 2014. (Poslední - Bartůňková)
HYBNEROVÁ, Jana, Bc., Typizace dívčí hrdinky v současné české próze u vybraných mladých autorek, UPa 2014. (Novotný - Pató)
KADLEC, Jindřich, Bc., Území zaniklé Součkovy cihelny v Plotištích nad Labem v kontextu pravěkého osídlení, UPa 2014. (Sigl - Frolík)
KALÁBKOVÁ, Kateřina, Bc., Prsten v pravěku, UPa 2014. (Jiráň - Jílek)
KOTILOVÁ, Kateřina, Bc., Růžena Jesenská – život a dílo. UPa 2014. (Lenderová - Stráníková)
KREJČOVÁ ZAVADILOVÁ, Gabriela, Bc., Dějiny sboru Českobratrské církve evangelické v Moravči od jeho založení po současnost, UPa 2014. (Macková - Stoklasová)
KUBÁTOVÁ, Barbora, Mgr., Literární obraz Novopacka na přelomu 19. A 20. století, UPa 2014. (Poslední - Pató)
LACINOVÁ, NAJMANOVÁ, Veronika, Mgr., Genderové aspekty českého eugenického hnutí v první polovině dvacátého století. UPa 2014. (Hanulík - Lenderová)
NĚMCOVÁ, Kateřina, Bc., reflexe politických událostí v šlechtických denících konce 30. let 20. století, UPa 2014. (Vydra - Jelínková)
NOVÁKOVÁ, Lenka, Bc.´, Podnikatelské aktivity Auerspergů v oblasti cukrovarnictví ve 2. pol. 19. století a v 1. polovině 20. století, UPa 2014. (Macková - Stoklasová)
NOVOTNÁ, Lucie, Bc., Poličsko v letech 1967-1970, UPa 2014. (Veber - Vydra)
PÁTKOVÁ, Simona, Mgr., Mateřská láska 19. století, UPa 2014.
PAVLATA, David, Bc., Secese a moderna v sepulkrálním umění Liberecka na počátku 20. století. (Panoch - Hrubý)
PLACHÝ, Martin, Bc., Činnost orgánů okupační správy ve východních Čechách v Protektorátu Čechy a Morava, UPa 2014. (Němeček - Jiránek)
PRAŽÁK, Ondřej, Bc., Archetyp hrdiny Vančurových Obrazů z dějin národa českého, UPa 2014. (Novotný Vladimír - Bartůňková)
REJMAN, Martin, Bc., Divadlo Járy Cimrmana – historický fenomén české kultury, UPa 2014. (Novotný Vladimír - Říha)
SEVERÝN, Libor, Bc., Letectví v Chrudimi, UPa 2014. (Teplý - Jiránek)
ŠTYSOVÁ, Karolína, Bc., Urbanistický vývoj okolí Prahy 1990-2011 se zaměřením na suburbánní zázemí, UPa 2014. (Hrubý - Škabrada)
TURAZOVÁ, Martina, Bc., Svatební smlouvy a testamenty v městečku Pecka v 18. století, UPa 2014. (Maur - Kubeš)
VOHRALÍKOVÁ, Terezie, Bc., Knihy zázraků jako zrcadla potních míst v Čechách a na Moravě, UPa 2014. (Panoch - Marek)
VRBOVÁ, Kateřina, Bc., Významní členové rodu Divišů Čisteckých ze Šerlinku a jejich působení ve východních Čechách, UPa 2014. (Macková - Jiránek)
VRBOVÁ, Michaela, Gender a feminita v rané tvorbě Aloise Jiráska, UPa, UPa 2014. (Říha – Poslední)
VYDRAŘOVÁ, Šárka, Bc., Divadlo na Říčansku v letech 1918-1948, UPa 2014. (Veber - Lenderová)
ZATLOUKAL, Michal, BC., Stavebně historický průzkum kostela sv. Antonína Velikého v Liberci, UPa 2014. (Škabrada - Panoch)
ZELENÝ, Lukáš, Bc., Josef Švejk jako kulturní fenomén, UPa 2014. (Novotný Vladimír - Bartůňková)
ŽÁČKOVÁ, Marie, Bc., Vývoj památkové péče v historických městských sídlech od roku 1945 do současnosti na území Pardubického kraje, UPa 2014. (Hrubý - Panoch)
 

2013 (39)

ADÁMKOVÁ, Veronika, Náboženské motivy ve slovinském expresionismu, UPa 2013. (Kozár - Przybylski)
BRYCHTOVÁ, Veronika, Život pelhřimovských učitelek za první republiky, UPa 2013. (Lenderová - Stráníková)
BULÍČKOVÁ (STRUŽOVÁ), Veronika, Filigrány moravských papíren na základě nových zjištění využití papíru v kanceláři olomouckých biskupů, UPa 2013. (Hrubý - Maur)
BURIÁNKOVÁ, Michaela, Šlechtické soudní spory a právnická kultura v Čechách v první polovině 18. století na příkladu sporů Anny Kateřiny Sweerts–Sporckové ve 40. letech 18. století, UPa 2013. (Kubeš - Prchal)
ČERVENKA, Michal, Škola pro nezletilé dobrovolníky československého vojska na Rusi (1919 – 1920), UPa 2013. (Veber - Jiránek)
ČÍŽEK, Martin, Protinacistický odboj v České Třebové v letech 1939 – 1945, UPa 2013. (Němeček - Jiránek)
DANIELOVÁ, Dagmar, František Petr (1863 – 1938). Život a dílo historika Havlíčkova Brodu, UPa 2013. (Macková - Ivanov)
DAŠKOVÁ, Martina, Lidová architektura na Podorlicku v kresbách Aloise Beera, UPa 2013. (Škabrada - Panoch)
DOLEJSKÁ, Pavlína, Zacházení s památkovým fondem po roce 1948 na jižní Moravě, UPa 2013. (Hrubý - Panoch)
HACHOVÁ, Veronika, Historie slovinského alpinismu, UPa 2013. (Kozár - Przybylski)
HRDINOVÁ, Veronika, Delikty proti náboženství řešené u Krajského soudu v Chrudimi v letech 1852 – 1914, UPa 2013. (Macková - Halířová)
JEDLIČKOVÁ, Blanka, Ženy na rozcestí – komparace ženských osobností okolo divadla 1939 – 1945, UPa 2013. (Němeček - Veber)
KADLECOVÁ (MAŤÁTKOVÁ), Petra, Obraz proměn československé ženy na stránkách ženských časopisů mezi lety 1948 – 1989, UPa 2013. (Lenderová - Pató)
KARBAŠ, Adam, Činnost a osud skupiny Hory Hostýnské ve třetím odboji, UPa 2013. (Veber - Vydra)
KLEČKOVÁ, Markéta, Východní partnerství, UPa 2013.  (Veber - Vydra)
KLIMPL, Josef, Stavební vývoj pivovaru v Kostelci nad Černými lesy, UPa 2013. (Škabrada - Václavík)
KNOLLOVÁ, Petra, Partyzánský pluk Ludvíka Svobody, UPa 2013. (Němeček - Vydra)
KOVAŘÍK, Jakub, Československo-angolská hospodářská a politická spolupráce v letech 1960-1989, UPa 2013. (Vydra - Jiránek)
KŘÍŽKOVÁ, Michala, Jan z Rottalu a bratři Ferdinand a Maxmilián z Ditrichštejna. Budování  společenských vazeb v osobní korespondenci po polovině 17. století. UPa 2013. (Kubeš - Prchal)
KUNC, Vojtěch, Socialistický svaz mládeže: dobrovolný posluhovač KSČ, UPa 2013. (Veber - Jiránek)
KURFIŘTOVÁ, Eva, Postavení ženského personálu v českých domácnostech od 60. let 19. století do období první republiky, UPa 2013. (Lenderová - Maur)
LACMANOVÁ, Jana, Gender a maskulinita v tvorbě májovců, UPa 2013. (Lenderová - Říha)
MALÁ, Kateřina, Česká zemská péče o mládež v Brně v první polovině 20. století, UPa 2013. (Halířová - Stráníková)
MELENOVÁ, Lucie, Lidová slovesnost v dílech Karla Aloise Vinařického a Františka Bartoše, UPa 2013. 
MINČEV, Emil, Češi v Plovdivu, UPa 2013. (Kouba - Veleva)
MUSILOVÁ, Markéta, Ženská útulna v Brně v první polovině 20. století, UPa 2013. (Halířová - Stoklasová)
MUSILOVÁ, Petra, Péče o matku a dítě v Praze 1918 – 1938, UPa 2013. (Halířová - Hanulík)
MUSILOVÁ, Renáta, Porodnictví v Brně v 19. a 20. století, UPa 2013. (Halířová - Hanulík)
NEZBEDOVÁ, Martina, Rodina a každodennost ve vybraných povídkách Ignáta Herrmanna, UPa 2013. (Poslední - Bartůňková)
NOVÁKOVÁ, Renata, „Žil(a) jsem socialismus“ – reflexe socialismu v současné bulharské próze, UPa 2013. (Kouba - Veleva)
PITHART, Pavel, Společná zemědělská politika EU a Česká republika, UPa 2013. (Veber - Vydra)
RŮŽIČKA, Filip, Vývoj klubu K 231 v československých krajích v roce 1968, UPa 2013. (Veber - Vydra)
STŘIHAVKOVÁ, Lenka, Úloha archeoparků ve vzdělání, UPa 2013. (Hrubý - Jílek)
TYRKOVÁ, Veronika, Deníky Zdeňky Šemberové, UPa 2013. (Lenderová - Stráníková)
VALOVÝ, Jiří, Náboženský život ve Slezsku ve světle reformace, UPa 2013. (Stejskal - Prchal)
VEISOVÁ, Simona, Prozaická tvorba autorů z okolí májové generace v diskurzu dobové literární kritiky, UPa 2013. (Říha - Bartůňková)
VLKOVÁ, Monika, Růžena Vojtěchová – učitelka, spisovatelka, UPa 2013. (Lenderová - Halířová)
VRBA, Jakub, Knihy Petra Šabacha a beletrie o normalizaci, UPa 2013. (Novotný Vladimír - Studený)
VYŠATOVÁ, Daniela, Fenomén všednosti a stereotypu v próze Vladimíra Párala, UPa 2013. (Novotný Vladimír - Poslední)
 

 2012 (26)

AJILI, Pavla, Anna Barbora Harbuval-Chamaré. Životní pouť šlechtičny osmnáctého století, UPa 2012. (Lenderová - Kubeš)
BAŠTA, Tomáš, Násilná kolektivizace a akce proti sedlákům na Pelhřimovsku, UPa 2012. (Veber - Urban)
CÍSAŘOVÁ, Jitka, Památková činnost Kamila Hilberta (1869 – 1933), UPa 2012. (Panoch - Hrubý)
ČERNÍNOVÁ, Jana, Soupis epigrafických a jiných památek na Vysokomýtsku v porovnání s rokem 1902, UPa 2012. (Teplý - Šebek)
DOSTÁLOVÁ, Jana, Úředníci Krajského soudu v Hradci Králové 2. poloviny 19. století a 1.poloviny 20. století , UPa 2012. (Macková - Halířová)
HUSNAJOVÁ, Marcela, Překladatelka Nives Vidrih a česká literatura u Slovinců, UPa 2012. (Kozár - Przybylski)
CHADIMOVÁ, Hana, Profil a kulturní činnost nakladatelství Paseka, UPa 2012. (Novotný Vladimír - Kudláč)
JÍLKOVÁ, Michaela, Vydavatelství pana F. M. Lenka ve Znojmě (1858 – 1884), UPa 2012. (Novotný Vladimír - Poslední)
KAMENICKÁ, Andrea, Teréza Nováková mezi romantismem a realismem, UPa 2012. (Říha - Poslední)
KUTIL, Jiří, Nápisy okresu Kolín, UPa 2012. (Teplý - Šebek)
MACÁKOVÁ, Olga, Židovští pamětníci se zkušeností holokaustu. Interpretace ego-dokumentů, UPa 2012.  (Lenderová - Vydra)
MIKULECKÝ, Jakub, Makedonský konflikt v roce 2011 a jeho reflexe v makedonském a bulharském periodickém tisku, UPa 2012. (Kouba - Téra)
NOVOTNÝ, René, Konečné řešení české otázky mezi teorií a praxí: Rasová věda a germanizační politika v Protektorátu Čechy a Morava, UPa 2012. (Vydra - Jiránek)
OLEHLOVÁ, Lucie, Obyvatelé vesnic Tovačského panství ve světle testamentů (rozbor knihy testamentů a pozůstalostních inventářů z let 1726 – 1762), UPa 2012. (Maur - Šikulová)
PÁSZTOROVÁ, Žaneta, Lokální elity v obecní samosprávě. Nechanice 1890 – 1918, UPa 2012. (Macková - Čevelová)
PELIKÁN, Čestmír, Postoje českého obyvatelstva ve vztahu k Židům v době Protektorátu, UPa 2012.(Vydra - Veber)
PEŘINOVÁ, Anna, Ladislav Lábek – písař v době 1. světové války, UPa 2012. (Jiránek - Macková)
POSKOČILOVÁ, Šárka, Literární novoromantismus v českých zemích, UPa 2012. (Novotný Vladimír - Studený)
PRCHALOVÁ, Martina, Činnost Svazu československo-sovětského přátelství v okrese Havlíčkův Brod v letech 1948-1960, UPa 2012. (Macková - Veber)
SEDLÁKOVÁ, Markéta, Spodní prádlo a konstrukt feminity v období od druhého rokoka do konce třicátých let dvacátého století, UPa 2012. (Lenderová - Čevelová)
STROUHALOVÁ, Marcela, Působení finanční stráže ve východních Čechách: 1918 – 1938, UPa 2012. (Macková - Jiránek)
ŠVEC, Jiří, Vývoj zděného vesnického patrového domu na Vysokomýtsku v průběhu 19. století, UPa 2012.(Škabrada - Panoch)
UHROVÁ, Veronika, "Tatínkovi to říkat nebudeme": otcovství v dlouhém devatenáctém století ve světle memoárové literatury, UPa 2012. (Lenderová - Stráníková)
VAVREČKA, Lukáš, Ženy mají oči. Motivy a figury v české ženské poezii mezi lety 1968-1989, UPa 2012. (Novotný - Studený)
WASIAK, Anna, Postmoderní tendence v bulharské dramaturgii posledních dvaceti let, UPa 2012. (Kouba - Poslední)
ZAJÍCOVÁ, Markéta, Malířka v Čechách v 19. století: od diletantismu ke spolčování, UPa 2012. (Lenderová - Stráníková)

 

 2011 (35)

Katedra historických věd:

ADÁMIKOVÁ, Martina, České menšinové školství na Sokolovsku a Chebsku ve 20. a 30. letech 20. Století, UPa 2011, 126 s. (Jiránek – Veber)
BULENA, Pavel, Každodenní život rakouského důstojníka na ruské frontě za první světové války, UPa 2011, 113s. (Vydra – Jiránek)
BUREŠOVÁ, Kateřina, Mariánská huť v Herálci, UPa 2011, 141 s. (Macková – Jiránek)
DESENSKÝ, Michal, Postavení Arciděkanského úřadu v Pardubicích v systému církevní správy (1934-1950), UPa 2011. (Veber – Macková)
FÁBIK, Ernest, Katalog posledních roubených vesnických staveb na severním Benešovsku, UPa 2011. (Škabrada – Panoch)
HENCLOVÁ MIXÁNKOVÁ, Hana, Odraz života hraběnky Marie Sidonie Chotkové a dění v jejím okolí v osobních denících, UPa 2011. (Lenderová – Rudová)
HORÁKOVÁ, Zuzana, Dějiny drobného peněžnictví na Rychnovsku 1863 – 1918, UPa 2011. (Macková – Jiránek)
KOKEŠ, Luboš, Hana Krupková: Příběh ženy mezi dvěma totalitami, UPa 2011. (Němeček – Vydra)
KUBÍKOVÁ, Iva, Charitativní a kulturní činnost Františka Josefa I. Seilerna a jeho druhé manželky Sarolty na velkostatku Lukov a zámku Lešná v letech 18833 – 1945, UPa 2011. (Vydra – Halířová)
LJUBKOVÁ, Kristýna, Tematika smrti v drobných prózách májovců, UPa 2011. (Lenderová – Říha)
LUKÁŠOVÁ, Klára, Kulturní a společenský život v České Skalici od poloviny 19. století do poloviny 20. století, UPa 2011. (Jiránek – Stráníková)
MAN, Lukáš, ruská armáda a revoluce, 1917-1918, UPa 2011. (Vydra – Jiránek)
MARŠÁLKOVÁ, Lenka, Jeroným Colloredo v první čtvrtině 18. století. Příspěvek k informačním a sociálním sítím barokního aristokrata, UPa 2011. (Kubeš – Prchal)
MUCHOVÁ, Hana, Klášter voršilek v Kutné Hoře v letech 1918 – 1938, UPa 2011. (Macková – Čevelová)
NOVOTNÁ, Lucie, Boj katolické církve o ženskou duši v českých zemích v 19. a první polovině 20. století, UPa 2011. (Lenderová – Stoklasová)
SLOVIK, Radomír, Knihovna františkánů v Moravské Třebové v kontextu klášterních knihoven na českomoravském pomezí, UPa 2011. (Škabrada – Panoch)
SMRŽOVÁ, Adéla, Hořepničtí měšťané v 18. století ve světle svatebních smluv a testamentů, UPa 2011. (Kubeš – Maur)
ŠTECHEROVÁ, Petra, Matylda ze Schwarzenbergu. Osud neprovdané ženy s tělesným postižením v 19. století, UPa 2011. (Lenderová – Halířová)
UBRYOVÁ, Gabriela, Policejní a magistrátní rada Josef Sebastian Grüner, UPa 2011. (Macková – Stráníková)
UHER, Jan, Být součástí jejich světa: vzpomínky žen bratří Čapků, UPa 2011. (Lenderová – Jiránek)
ZÝBALOVÁ, Blanka, Architektonické dílo a památkářská činnost Františka Schmoranze st. na Chrudimsku a Pardubicku, UPa 2011.

Ústav historických věd:

DOVRTĚLOVÁ, Michala, Zobrazení ženského těla v ženské poezii mezi lety 1968-1989, UPa 2011. (Novotný Vladimír – Lenderová)
HÁBOVÁ, Dagmar, Královny, milenky, čarodějky. Ženy a moc v moderní artušovské fantastice, UPa 2011. (Lenderová – Kudláč)
HOMOLA, Zdeněk, Skupina BOZ 38. případ třetího odboje na jižní Moravě, UPa 2011. (Veber – Vydra)
KOPAL, Jan, Dr. Ferdinand Kahánek jako politický novinář, UPa 2011. (Veber – Vydra)
MATĚJKOVÁ, Miloslava, Paměti Boženy Frídové: rodinné vztahy a komunikace v pramenech osobní povahy, UPa 2011. (Lenderová – Stráníková)
MIKLOVIČOVÁ, Lucie, Obraz aristokratické kuchyně 19. století. (Rozbor šlechtických rukopisných kuchařských knih, sbírek receptů a jídelních lístků), UPa 2011. (Lenderová – Maur)
MINČEV, Emil, Sokol v Bulharsku do roku 1948, UPa 2011. (Jiránek – Kouba)
ONDROVÁ, Iva, České lékařky v letech 1918 – 1938, UPa 2011. (Lenderová – Halířová)
PODRÁBSKÁ, Iveta, věznice Valdice v proměnách času (1948-1968), UPa 2011. (Veber – Urban)
SKÁLOVÁ, Michaela, Hamzova dětská léčebna 1901 – 1961, UPa 2011. (Macková – Čevelová)
ŠVANDA, Jiří, Odraz sociálně-politických problémů USA 1. poloviny 20. století v díle Charlese Chaplina a D. W. Griffitha, UPa 2011. (Jiránek – Jelínková)
TOMÁŠKOVÁ, Helena, Historický vývoj poštovnictví a ředitelství pošt a telegrafů v Praze po roce 1918 do roku 1935, UPa 2011. (Macková – Jiránek)
VITVAROVÁ, Klára, Obraz učitele v česky psaných pedagogických časopisech vycházejících v 19. století v Čechách, UPa 2011. (Lenderová – Halířová)
WAAGEOVÁ, Eliška, Nakladatelství Kamilla Neumannová, UPa 2011. (Lenderová – Novotný Vladimír) 

 

 2010 (9, bohužel, seznam není kompletní)

CVANOVÁ, Pavla, Ankara hlavním městem Turecka a československo – turecké vztahy v meziválečném období, UPa 2010.
MÁLKOVÁ, Žaneta, Odbojová činnost v okrese Semily v letech 1939 – 1945, UPa 2010.
MAŤÁTKOVÁ, Lenka, Vilém Dokoupil (30. 5. 1852 – 18. 2. 1927), UPa 2010.
MRŇÁKOVÁ, Jana, Reflexe španělské občanské války v Československu, UPa 2010.
PODHRÁZSKÁ DUŠKOVÁ, Lucie, Josef Doubrava (1852 – 1921). Život královéhradeckého biskupa, UPa 2010.
SVOBODOVÁ, Anna, Rekatolizace na pardubickém panství v letech 1618 – 1680, UPa 2010.
ŠTIFTER, Jan, Karel Hlubuček (1905 – 1968), UPa 2010.
VELICHOVÁ, Martina, Spolkový život v Pardubicích v poslední čtvrtině 19. století, UPa 2010.
ZÁMEČNÍKOVÁ, Petra, Klub dr. Milady Horákové, UPa 2010.

 

2009 (26)

ANDRESOVÁ, Jana, Kulturní život v Liberci po druhé světové válce, UPa 2009. (Veber - Vydra)
BELDÍKOVÁ, Eva, Dobříš po druhé světové válce, UPa 2009. (Vydra - Stoklasová)
BRANDEJS, Michal, Účast StB na „Akci B“ na území Čech, UPa 2009. (Veber - Urban)
DVOŘÁČEK, Jan, Československo – etiopské vztahy 1955 – 1974, UPa 2009. (Jiránek - Veber)
FOLTÝNOVÁ, Zuzana, Činnost Exportního ústavu československého ve Velké Británii v letech 1935 – 1939, UPa 2009. (Jiránek - Veber)
HAŠKOVÁ, Lada, Ženy v hostinských živnostech (cca 90. léta 19. století – 50. léta 20. století), UPa 2009. (Lenderová - Macková)
HAVLÍČKOVÁ, Michala, Koželužské organizace v Čechách do roku 1918, UPa 2009. (Macková - Jiránek)
HORÁČEK, Petr, Tisková reklama v Chrudimi v meziválečném období, UPa 2009. (Macková - Jiránek)
HORÁKOVÁ, Monika, Demografický vývoj a majetkové poměry poddaných na panství Nasavrky v 17. a 18. století, UPa 2009. (Maur - Velková)
JELÍNKOVÁ, Lucie, Zapomenutá aktivistka Pavla Moudrá, UPa 2009. (lenderová - Stráníková)
KOŠŤÁLOVÁ, Iva, Dětství a válečné konflikty, UPa 2009.  (Lenderová - Halířová)
KRČÁLOVÁ, Zdeňka, Třebíčské panství v držbě Buriana Osovského z Doubravice. S přihlédnutím k dějinám města Třebíče v letech 1556 – 1613, UPa 2009. (Vorel - Prchal)
KUNC, Ondřej, Lounské školství v druhé polovině 19. století, UPa 2009. (Lenderová - Rýdl)
LEBEDOVÁ, Monika, Šlechta v éře první republiky, UPa 2009. (Lellková - Vydra)
MĚDÍLKOVÁ, Michaela, Život české menšiny a českých menšinových škol v severovýchodních Čechách (1918 – 1938), UPa 2009. (Jiránek - Macková)
NOBICHT, Jakub, Lov a myslivost na šlechtických statcích na Moravě v 18. století, UPa 2009. (Kubeš - Prchal)
PECHAČOVÁ, Eva, Viktor Dyk – básník, politik a nacionalista (1914 – 1931), UPa 2009. (Vydra - Stoklasová)
PROKEŠOVÁ, Tereza, Konfederace politických vězňů – pobočka č. 19 Chrudim, UPa 2009. (Veber - Vydra)
RAIN, Jiří, Ženský element v rockové kultuře, UPa 2009. (Lenderová - Studený)
RESLOVÁ, Martina, Vývoj broumovského panství na základě urbářů z let 1631 – 1676, UPa 2009. (Vorel - Maur)
SEDLÁKOVÁ, Martina, Ve jménu lásky. Život a činnost řádových sester na přelomu 2. a 3. tisíciletí, UPa 2009. (Stejskal - Čadková)
SOŠKOVÁ, Petra, Mladší proměny staveb J. B. Santiniho na Žďársku, UPa 2009. (Škabrada - Panoch)
ŠIKULOVÁ, Alexandra, Demografický vývoj farnosti Libčany v „dlouhém“ 19. století (1785 – 1914), UPa 2009. (Maur)
VODIČKOVÁ, Drahomíra, Biskup politikem. Korespondence olomouckého biskupa Stanislava Pavlovského s představiteli české a moravské zemské obce v letech 1579 – 1598, UPa 2009. (Kubeš - Prchal)
VTÍPIL, Jan, Výroba kávovin v pardubickém regionu v meziválečném období, UPa 2009. (Jiránek - Macková)
ZVONÍKOVÁ, Markéta, Měšťanské besedy do 1. světové války, UPa 2009.
 

2008 (21)

BUROŇ, Miloš, Stavebně historický vývoj církevních staveb ve farnosti Bernartice u Trutnova, UPa 2008. (Škabrada)
ČERNÁ, Silvie, Život ve městě za první světové války na příkladu Pardubic a Hradce Králové, UPa 2008. (Lenderová)
DANĚK, Josef, Stavební vývoj kostela sv. Filipa a Jakuba v Mlékosrbech u Chlumce nad Cidlinou, UPa 2008. (Škabrada)
DIBELKOVÁ, Kateřina, Marie Musilová a kulturní život v Chrudimi ve 2. pol. 19. a v 1. pol. 20. století, UPa 2008. (Lenderová)
FOLTÝN, Tomáš, Biografie Ferdinanda Augusta z Lobkowicz. Příspěvek k poznání výchovy, vzdělávání a počátkům kariéry barokního šlechtice, UPa 2008. (Kubeš)
HROMÁDKOVÁ, Kateřina, Karel Václav Adámek a jeho činnost muzejní a muzeologická, UPa 2008. (šebek)
JAMBOROVÁ, Bohumila, Barbora Markéta Eliášová: Nippon druhým domovem. Ženské cestování a naše první samostatná cestovatelka, UPa 2008. (Lenderová)
JELÍNKOVÁ, Dita, Šlechta v Čechách 1918 – 1938, UPa 2008. (Vydra)
KMENTOVÁ, Lenka, Hostinští v Pardubicích v první třetině 20. století, UPa 2008. (Lenderová)
KRÁLÍKOVÁ, Eva, Emanuel Arnošt z Valdštejna. Mládí barokního preláta šlechtického původu, UPa 2008. (Kubeš)
KŘENOVÁ, Marie, Odraz společenských změn v knihách kuchařských předpisů. Od 1. světové války do pádu komunismu roku 1989, UPa 2008. (Lenderová)
NECHVÍLE, Jiří, Závody Fantovy, a. s. Praha, UPa 2008. (Jiránek)
PECHÁČKOVÁ, Zuzana, Milan Maryška (1943 – 2002), UPa 2008. (Veber)
RÁZEK, Jaroslav, Vrchnostenský dvůr Dolany v 17. – 20. století, UPa 2008. (Macková)
STEKLÁ, Vendula, Fenomén ochotnických divadel a jeho proměny v čase, UPa 2008. (Macková)
TOVÁREK, Michal, Panevropská unie od počátku do současnosti, UPa 2008. (veber)
TRUKSOVÁ, Milada, Příkazy u Olomouce – historické stavební plány, UPa 2008. (Škabrada)
TVRDÍKOVÁ, Alena, Zemnice českých archeoskanzenů a srovnávací materiál z Ukrajiny, UPa 2008. (Škabrada)
URBAN, Jiří, Násilná kolektivizace královehradeckého venkova, UPa 2008. (Veber)
VONDROUŠOVÁ, Petra, Demografický vývoj městečka Pecka v 17. a 18. století, UPa 2008. (Maur)
VOPAŘILOVÁ, Miluše, Mlynáři na Litomyšlsku /2. pol. 17. stol. – 18. stol./, UPa 2008. (Vorel)
 

2007 (17)

BABKOVÁ, Teresa, Odsun a vyhnání německého obyvatelstva z jihlavského jazykového ostrova, Očima pamětníků 1945 – 1947, UPa 2007, 151s. (školitel doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.)
BAUEROVÁ, Veronika, Evropská města kultury roku 2000, UPa 2007, 143 s., (školitel doc. PhDr. Václav Veber)
DUŠKOVÁ, Lucie, Život a dílo litomyšlského malíře Josefa Matičky (1893 – 1976), UPa 2007, 215 s., (školitel Mgr. Pavel Panoch)
DUŠKOVÁ, Martina, Poděbrady jako lázeňské a kulturně-společenské centrum v 1. polovině 20. století, UPa 2007, 149s. (školitel doc. PhDr. Václav Veber)
FRANKL, Michal, Emanuel Maceška (1877 – 1966), velkouzenář a podnikatel, UPa 2007, 150 s., (školitel doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.)
HAVELKOVÁ, Tereza, Žďár nad Sázavou v letech 1890 -1897 ve světle pozůstalostních spisů, UPa 2007, 119s. (školitel PhDr. Marie Macková, Ph.D.)
KRAUSOVÁ, Vendula, Obyvatelstvo farnosti Stařeč v 19. století, Upa 2007, 125s. (školitel prof. PhDr. Eduard Maur, CSc.)
KŘIBSKÁ, Helena, Jaderná energetika v Evropské unii, UPa 2007, 116s. (školitel doc. PhDr. Václav Veber)
MACHOVÁ, Michaela, Literátské bratrstvo v Doksech, UPa 2007, 117s. (školitel prof. PhDr. Eduard Maur, CSc.)
MAREŠOVÁ, Marie, František Václav z Trauttmansdorffu (1677 – 1753). Biografie barokního šlechtice, UPa 2007, 135 s., (školitel Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.)
NAVRÁTIL, Pavel, Politicky motivované soudní procesy vedené proti Ivanu Jirousovi a jejich souvislosti, UPa 2007, 108s. (školitel doc. PhDr. Václav Veber)
PALATOVÁ, Kateřina, Ženská kriminalita na Chrudimsku v 2. polovině 19. století pohledem regionálního tisku, UPa 2007, 132 s., (školitel PhDr. Alice Velková, Ph.D.)
RAISEROVÁ, Gabriela, Historie vojenského výcvikového prostoru Dobrá voda na Šumavě v letech 1947 – 1991, UPa 2007, 111 s., (školitel doc. PhDr. Tomáš Jiránek, PhD.)
SALONOVÁ, Kateřina, Kavalírská cesta Bertolda Viléma z Valdštejna v letech 1664 – 1665, UPa 2007, 206s. (školitel Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.)
SUNKOVSKÁ, Jiřina, Evropská ústavní smlouva a s ní spojená komunikační politika (se zaměřením na Českou republiku), UPa 2007, 179s. (školitel Mgr. Vlastimil Novák)
VINTROVÁ, Lenka, Diplomatická poselstva vysílaná z Vídně do Cařihradu od poloviny 17. do poloviny 18. století, UPa 2007, 108s. (školitel Mgr. Jiří Kubeš, PhD.)
ZAPLATÍLEK, Tomáš, Východní Čechy za první světové války, UPa 2007, 135s. (školitel Mgr. Zbyněk Vydra, Ph.D.)
 

2006 (17)

BOHOVIČ, Luděk, Sebevražda a totalita, UPa 2006, 123 s. (školitel PhDr. Jan Kalous)
CYRUSOVÁ, Kateřina, Pardubický kraj a Evropská unie, UPa 2006, 129 s. (školitel doc. PhDr. Václav Veber)
ČULÍKOVÁ, Klára, Sbory Církve československé husitské v Královéhradecké diecézi, UPa 2006, 110 s. (školitel prof. Ing. arch. Jiří Škabrada, CSc.)
HANULÍK, Vladan, Aristokracie v českých lázních v první polovině 19. století, UPa 2006, 177 s. (školitel prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.)
HAVLICE, Kryštof, Vojenské objekty a pozemky na území Prahy v letech 1866 – 1918, UPa 2006, 121 s. (školitel prof. Ing. arch. Jiří Škabrada, CSc.)
HESSLEROVÁ, Tereza, Český postoj k integračním tendencím Evropy v období první československé republiky, UPa 2006, 134 s. (školitel doc. PhDr. Václav Veber)
JAKUBEC, Pavel, Vývoj zvonového inventáře na Turnovsku od 15. století do současnosti, UPa 2006, 214 s. (školitel prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.)
KOŤAROVÁ, Monika, Hudební underground, nezávislé iniciativy a Charta 77 ve východních Čechách, UPa 2006, 186 s. (školitel PhDr. Jan Kalous)
KULHAVÁ, Martina, Dýmkařství na Prosečsku, UPa 2006, 196 s. (školitel prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.)
LEVÝ, Jan, Záloženský a spolkový dům v Přelouči – Občanská záložna, UPa 2006, 198 s. (školitel doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.)
MACKOVÁ, Eva, České Meziříčí 1918 – 1938, UPa 2006, 152 s. (školitel PhDr. Marie Macková, Ph.D.)
OUHRABKA, Martin, Kostel sv. Máří Magdaleny a lidová architektura ve Stupné, UPa 2006, 109 s. (školitel prof. Ing. arch. Jiří Škabrada, CSc.)
PAVLÍKOVÁ, Anna, Město Chrudim v letech 1918-1927, UPa 2006, 154 s. (školitel doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.)
POCHOBRADSKÁ, Renata, Sociální demokrat – Bohumil Laušman, UPa 2006, 187 s. (školitel doc. PhDr. Václav Veber)
STEJSKAL, Radim, František Václav I. Desfours (1700-1742). Šlechtic v habsburské armádě na přelomu třicátých a čtyřicátých let 18. století, UPa 2006, 101 s. (školitel prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.)
ŠANDOVÁ, Michaela, Slečny učitelky. Ženy ve školství v letech 1869 – 1914 se zaměřením na Pardubicko, UPa 2006, 141 s. (školitel prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.)
VITNER, David, Židé mezi Čechy a Němci ve Dvoře Králové nad Labem 1880-1945, UPa 2006, 138 s. (školitel Mgr. Zbyněk Vydra, Ph.D.)
 

2005 (19)

BATELKA, Michal, Montánní unie. Její vznik a vývoj do římských smluv, UPa 2005, 122 s. (školitel doc. PhDr. Václav Veber)
BLAŽEJ, Milan, Bratři Mašínové a spol., UPa 2005, 115 s. (školitel PhDr. Jan Kalous)
DRAHOTUŠSKÁ, Zuzana, Každodennost dcery politika v druhé polovině 19. století (deník Libuše Riegrové), UPa 2005, 148 s. (školitel prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.)
GALBAVÁ, Lucie, Cestovní deníky Kateřiny Jungmannové-Lauermannové z let 1841, 1845, 1849, UPa 2005, 133 s. (školitel prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.)
HABARTOVÁ, Klára, Židovští uprchlíci z Haliče a Bukoviny během první světové války ve východních Čechách, I-II, UPa 2005, 141 + 208 s. (školitel prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.)
HOLUBÁŘ, Jiří, Klub československých turistů na Orlickoústecku v letech 1918-1948, UPa 2005, 146 s. (školitel PhDr. Marie Macková, PhD.)
JURÁK, Pavel, Dopady hospodářské krize 1929-1934 na každodenní život v politickém okresu Pardubice, UPa 2005, 153 s. (školitel doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.)
KALOUSKOVÁ, Věra, Demografický vývoj farnosti Lochenice v letech 1784-1900, UPa 2005, 163 s. (školitel prof. PhDr. Eduard Maur, CSc.)
KINČLOVÁ, Zlata, Rodinná každodennost na přelomu 19. a 20. století ve světle pamětí "matky" Běly Müllerové, UPa 2005, 134 s. (školitel prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.)
MAREK, David, Dějiny řemeslnických cechů na Turnovsku, cech sladovnický a právo várečné v 16. a 17. století, UPa 2005, 208 s. (školitel prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.)
MATĚNOVÁ, Jana, Venkovské mikroregiony „Svazek obcí 1866“ a „Dobrovolný svazek obcí Stráně“ (projekt Celoživotní vzdělávání), UPa 2005, 168 s. (školitel doc. PhDr. Václav Veber)
MÍČOVÁ, Klára, Politické procesy v 50. letech 20. století na Havlíčkobrodsku – procesy se zemědělci v okolí Chotěboře, UPa 2005, 130 s. (školitel PhDr. Jan Kalous)
MLEJNEK, Tomáš, Příběh jednoho soužití. Češi a Němci na Znojemsku, UPa 2005, 133 s. (školitel doc. PhDr. Jaroslav Teplý, CSc.)
PAPÍKOVÁ, Leona, Vliv sportu na ženské odívání od druhé poloviny 19. století do druhé světové války, UPa 2005, 122 s. (školitel prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.)
PITZMOSOVÁ, Pavla, Demografický vývoj města Polná v 19. století, UPa 2005, 160 s. (školitel prof. PhDr. Eduard Maur, CSc.)
PRCHAL, Radim, Integrace školství pardubického kraje v rámci EU (jazykové vzdělání), UPa 2005, 118 s. (školitel Mgr. Vlastimil Novák)
PROCHÁZKA, David, "Býti osudu k dispozici". Život českého lékaře a politika Emanuela Engla (1844-1907), UPa 2005, 115 s. (školitel prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.)
ŠKVOROVÁ, Kateřina, Fenomén reklamy na Havlíčkobrodsku v letech 1918-1945, UPa 2005, 86 s. (školitel prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.)
TLUČHOŘ, Jan, Historický a stavební vývoj kostela sv. Klimenta v Dobřenicích, UPa 2005, 185 s. (školitel doc. Ing. arch. Jiří Škabrada, CSc.)
 

2004 (4)

HALÍŘOVÁ, Martina, Vzpomínky M. Mužíka jako pramen k vývoji sociální péče o mládež v letech 1863-1914, UPa 2004. (školitel prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.)
MANNLOVÁ, Jana, Město Žamberk v letech 1918-1948, UPa 2004. (školitel PhDr. Marie Macková, PhD.)
REGNARDOVÁ, Jitka, České školství na Orlickoústecku v letech 1918-1953, UPa 2004. (školitel PhDr. Marie Macková, PhD.)
STRÁNÍKOVÁ, Jana, Skutečnost a mystikikace. České spisovatelky v rámci počátků našeho národního obrození, UPa 2004. (školitel prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.)