Luboš Kokeš

Mgr. Luboš Kokeš

Mgr. Luboš Kokeš
Kancelář: budova EA 10023
Kontakt: LubosKokes@seznam.cz
Konzultační hodiny: dle dohody
Specializace:
- Protektorát Čechy a Morava, 2. odboj
- Československo 1945–1989
- Odpor a odboj proti komunistické totalitě (3. odboj)
Studium:

1997–2005: Gymnázium Třebíč
2005–2008: Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Katedra historických věd, obor Spisová a archivní služba, bakalářské studium, bakalářská práce: Vývoj spisové služby v resortu Ministerstva životního prostředí. Pardubice: Univerzita Pardubice, FF KHV, 2008.
2008–2011: Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Ústav historických věd, obor Kulturní dějiny, modul Soudobé dějiny, diplomová práce: Hana Krupková: příběh ženy mezi dvěma totalitami. Pardubice: Univerzita Pardubice, FF ÚHV, 2011.
2011 – dosud: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, Ústav historických věd, obor Historie, kombinované doktorské studium. Téma disertační práce:Vznik, vývoj a fungování Státní bezpečnosti na Pardubicku v letech 1945‒1960 se zaměřením na metody práce s tajnými spolupracovníky (školitel doc. PhDr. Václav Veber †; Mgr. Zbyněk Vydra, Ph.D.).


Publikační činnost:
KOKEŠ, Luboš. Hana Krupková: příběh ženy mezi dvěma totalitami. In: Vysokoškoláci o totalitě 2011. Sborník oceněných studentských prací. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2012, s. 198‒222.
KOKEŠ, Luboš. Vysílal jsem na Západ. Svědectví o třetím odboji ‒ příběh rodiny Maříkových v 50. letech 20. století. In: Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2013, roč. 7, č. 2, s. 107‒119.
KOKEŠ, Luboš ‒ VOJTKOVÁ, Jitka. Pardubičtí Židé a jejich náboženská obec do roku 1918. In: Theatrumhistoriae. Pardubice: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, Ústav historických věd, 2013, sv. 13, s. 123‒165.
KOKEŠ, Luboš. Průhon v březové aleji volá Chrudimsko.Protikomunistická rezistence Františka Mejtského a jeho rodiny. In: SecuritasImperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2016, č. 28, s. 200‒228.
KOKEŠ, Luboš. Václav Brtník, Antonín Veselý. In: STROUHALOVÁ, Marcela (ed.): Osudy psané knihami.Původní vlastníci knih uložených v rezervních fondech NK ČR. Praha: Národní knihovna ČR, 2016, s. 9‒12, 22‒25.
KOKEŠ, Luboš. V soukolí dvou totalit.Protinacistický odboj a protikomunistická rezistence Vladimíra Garncarze a Ladislava Fojtíka. In: SecuritasImperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2017, č. 30, s. 98‒135.
KOKEŠ, Luboš – HOMOLA, Zdeněk a kol. Případ Světlana. Proměny obrazu třetího odboje. Katalog ze stejnojmenné výstavy. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2017.


Vědecké projekty:
Knihy znovu nalezené, Národní knihovna (garant Mgr. Tomáš Foltýn)
Organizace Světlana. Historie protikomunistické resistence v Československu a proměny její interpretace, Ústav pro studium totalitních režimů, ÚSTR(garant Mgr. Zdeněk Homola).
Dějiny Luže III, město Luže (garantPhDr. Emil Voráček, DrSc.)
Dějiny Synthesie, Ústav historických věd, FF UPa ‒ Synthesie (garant doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.)


Účast na konferencích:
Dne 27. 5. 2014 konference pořádaná Ústavem historických věd FF Pardubice.Téma: představení disertační práce a problematika spojená s výzkumem.
Dne 20. 10. 2011 v Ústavu pro studium totalitních režimů v Praze. Druhý ročník studentské vědecké soutěže Vysokoškoláci o totalitě.


Výuková činnost na ÚHV
Historický proseminář pro obor Humanitní studia ‒ ZS 2013/2014


Praxe:
Archiv bezpečnostních složek (ABS) ‒Oddělení pro naplňování zákona 262/2011 Sb.(2014‒2018)


Další činnost:
KOKEŠ, Luboš – HUBENÝ, David. Výběrová bibliografie k dějinám bezpečnostních složek na území Československa v letech 1918‒1991.
Kurátor výstavy a člen autorského týmu Případ Světlana. Proměny obrazu třetího odboje. Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm (Od 26. 09. 2017 do 15. 04. 2018) ve spolupráci s ÚSTR a ABS.
Rešerše archivních dokumentů ABS pro seriál Lidových novin 40 let Charty 77 (od 6. 1. do9. 2. 2017)
Rešerše archivních dokumentů ABS pro výstavu Druhý život Tomáše Garrigua Masaryka(od 31. 8. 2017 do 14. 1. 2018)
Spolupráce na pořadu České televize Reportéři ČT – „Špion z Brna“ (vysíláno 2. 5. 2016).


Spoluúčast na organizování konferencí:
• III. konference COHA, Pardubice, 21.–22. 3. 2013
• VIII. pardubické bienále na téma „Město a válka“ ve dnech 24.–25. 4. 2014