Luboš Kokeš

Mgr. Luboš Kokeš

Kancelář: budova EA 10 023
Telefon: +420 466 036 755
Kontakt: LubosKokes@seznam.cz
Konzultační hodiny: 

Specializace:
- Protektorát Čechy a Morava, 2. odboj
- Československo 1945–1989
- Odpor a odboj proti komunistické totalitě

Studium:
1997 – 2005: Gymnázium Třebíč
2005 – 2008: Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Katedra historických věd, obor Spisová a archivní služba, bakalářské studium, bakalářská práce: Vývoj spisové služby v resortu Ministerstva životního prostředí. Pardubice: Univerzita Pardubice, FF KHV, 2008.
2008 – 2011: Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Ústav historických věd, obor Kulturní dějiny, modul Soudobé dějiny, diplomová práce: Hana Krupková: příběh ženy mezi dvěma totalitami. Pardubice: Univerzita Pardubice, FF ÚHV, 2011.
2011 – dosud: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, Ústav historických věd, obor Historie, prezenční doktorské studium.
Téma disertační práce: Ženy jako spolupracovnice StB na Pardubicku v letech 1945 – 1968. (školitel doc. PhDr. Václav Veber)

Publikační činnost:

KOKEŠ, Luboš. Hana Krupková: příběh ženy mezi dvěma totalitami. In: Vysokoškoláci o totalitě 2011: Sborník oceněných studentských prací. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2012, s. 198-222. ISBN 978-80-87211-61-8.

KOKEŠ, Luboš. Vysílal jsem na Západ: Svědectví o třetím odboji - příběh rodiny Maříkových v 50. letech 20. století. In: Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2013, roč. VII, č. 2., s. 107-119.

Dostupné online: www.ustrcr.cz/data/pdf/pamet-dejiny/pad1302/107-119.pdf

KOKEŠ, Luboš - VOJTKOVÁ, Jitka. Pardubičtí Židé a jejich náboženská obec do roku 1918. In: Theatrum historiae, sv. 13. Pardubice: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, Ústav historických věd, 2013, s. 123-165.

Účast na konferencích: xyz

Dne 27. 5. 2014 konference pořádaná Ústavem historických věd FF Pardubice. Téma - představení disertační práce a problematika spojená s výzkumem.

Dne 20. 10. 2011 v Ústavu pro studium totalitních režimů v Praze. Druhý ročník studentské vědecké soutěže Vysokoškoláci o totalitě.

Výuková činnost na ÚHV

Historický proseminář pro obor Humanitní studia - ZS 2013/2014

Praxe:

Archiv bezpečnostních složek - oddělení 3. odboje