Lada Hašková

Mgr. Lada Hašková

Kancelář: EA 10 023

Telefon: +420 466 036 755

Email: ladaha@post.cz

Konzultační hodiny: dle dohody

 

Specializace:

- hostinská živnost v Čechách na přelomu 19. a 20. století

- ženy ve světě placené práce v 19. - 1. polovině 20. století

 

Studium:

2004  -  maturita, Gymnázium Josefská (všeobecné gymnázium)

2004 - 2007  -  bakalářské studium, Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Katedra historických věd, Historicko-literární studia

2007 - 2009  -  magisterské studium, Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Katedra historických věd - Historické vědy: Kulturní dějiny (modul Gender history)

od 2009  -  interní doktorské studium, Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Ústav historických věd - Historické vědy: Historie

Téma disertační práce: Ženy ve světě placené práce - služky, chůvy, placené síly
                                            v netovárních živnostech v Čechách v 2. pol. 19. století
                                            (školitelka prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.)

 

Praxe a další činnosti:

červen 2006  -  Uměleckoprůmyslové museum v Praze, 17. listopadu 2, 110 00
Praha 1, náplň práce: stáž v PR oddělení muzea

červen 2006  -  Knihovna Národního muzea, Václavské nám. 68, 115 79 Praha 1,
náplň práce: stáž v oddělení knižní kultury muzea

září - prosinec 2008  -  Vysoká škola finanční a správní o. p. s. se sídlem Praha 10, Estonská 500, 100 00 Praha 10, obor: pedagogická činnost, náplň práce: Czech History and Culture pro zahraniční studenty v rámci Erasmus grantu ČOP 7041 (Organizace mobilit)

červen - srpen 2008  -  Přírodovědecké muzeum, oddělení paleontologické, Národní muzeum, Václavské nám. 68, 115 79 Praha 1, pozice: pomocná síla, náplň práce: pomoc při stěhování knihovny paleontologického oddělení do Depozitářů v Horních Počernicích, evidence knihovních jednotek