Kurzy kritického myšlení

Radost z učení se dá navodit

Skupina učitelů Filozofické fakulty Univerzity Pardubice měla možnost vyzkoušet si nové metody pedagogické práce ve dvou kurzech vedených PhDr. Ondřejem Hausenblasem z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

Kurz kritického myšlení (Kritická gramotnost, Komunikace a diskuze) se uskutečnily v rámci evropského projektu s názvem „Inovace studijního

programu Historických věd Filozofické fakulty a Výtvarných umění Fakulty restaurování Univerzity Pardubice".

Program kurzů kritického myšlení se v České republice propaguje už 14 let. Jeho cílem je hlavně aktivizovat studenty na všech úrovních výuky, posunout je z rolí posluchačů do rolí účastníků vzdělávání a nechat je prožít radost ze získávání informací a z hodnocení jejich významu. Jsou to ovšem metody, které kladou výrazné nároky na vyučující a jejich přípravu. Většinou trvá podle doktora Hasusenblase několik let, než se nové prvky podaří dobře zakomponovat do výuky.

Metody kritického myšlení nejsou souhrnně popsány v žádné publikaci, protože si je učitelé musejí vyzkoušet nejprve sami na sobě, prožít je a poznat jejich význam. To mohou potvrdit i všichni účastníci zmíněných kurzů. Avšak vzhledem k tomu, že ucelené kurzy těchto metod mívají kolem 100 hodin, mohli se učitelé z pardubické univerzity seznámit hlavně se základními principy kritického myšlení.

Tyto metody upřednostňují předkládání dilemat na přemýšlení před překládáním témat a tím se liší od tradičního direktivního vedení výuky. Proto nemusí vyhovovat všem pedagogům či studentům.

Je při nich potřeba dobře rozmyslet priority ve výuce, množství odvykládané látky a velikost cílů.

Na druhou stranu ale studenti probíranou látku lépe chápou,

snadněji si ji zapamatují, zaujímají k ní vlastní stanoviska, hledají argumenty a zůstávají aktivní nejen při seminářích, ale i při přednáškách.

Díky tomu byly kurzy s Ondřejem Hausenblasem velmi inspirativní a ve výuce některých předmětů se už v tomto semestru kritické myšlení projeví i na naší univerzitě. (zun)