Kramářské tisky 18. a 19. století

Přednáška se zaměří na fenomén kramářské produkce, vznik, vývoj a vliv kramářských tisků mezi obyvatelstvem se zaměřením na dobu 18. a 19. století. Zmíníme se také o tematickém členění kramářské produkce, dobových tiskařích a tiskárnách, zhodnoceno bude starší i soudobé bádání o kramářských tiscích a do popředí se dostane také kategorie gender - zaměříme se na obraz muže a ženy v těchto pramenech. Nakonec bude představena sbírka kramářských tisků ve VČM.

V rámci praxe budeme digitalizovat část sbírky kramářských tisků ve sbírkách VČM.
Pozn. Zuzana Čevelová není kurátorkou VČM, praxe bude probíhat ve spolupráci s Mgr. Renátou Tetřevovou, která sbírku spravuje.

Literatura doporučená k tématu:
Holubová, Markéta (ed.), Obrazy ženy v kramářské produkci. Praha 2008.
Tiskárny a tisky 19. století. Jindřichův Hradec 1998.