Konzultační hodiny


Konzultační hodiny - UHV
doc. Mgr. Martin Čapský, Ph.D.
budova EA, kancelář 11 033
telefon: +420 466 036 073
email: martin.capsky@upce.cz
dle dohody e-mailem


Mgr. Martina Halířová, Ph.D.
budova EA, kancelář 11 034
telefon: +420 466 036 073
e-mail: martina.halirova@upce.cz
pondělí 16:00 – 17:00
čtvrtek: 16:00 – 17:00 na zámku
a dle dohody e-mailem


Mgr. Vladan Hanulík, Ph.D.
budova EA, kancelář 10 033
telefon: +420 466 036 691
e-mail: vladan.hanulik@upce.cz
Konzultační hodiny v období červen 2018 až prosinec 2018 budou poskytovány prostřednictvím skype konzultací, pro stanovení konkrétního termínu kontaktujte vyučujícího prostřednictvím emailu


Mgr. Dita Homolová, Ph.D.
budova EA, kancelář 12 035
telefon: +420 466 036 221
dita.homolova@upce.cz
úterý 13:00 – 14:00


doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.
budova EA, kancelář 12 038
telefon: +420 466 036 210
e-mail: tomas.jiranek@upce.cz
úterý 13:00 – 14:00
a dle dohody e-mailem


PhDr. Jan Jílek, Ph.D.
jilek@vcm.cz
dle dohody e-mailem


doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.
budova EA, kancelář 12 038
telefon: +420 466 036 210
e-mail: jiri.kubes@upce.cz
pondělí 13:00 – 14:00
a dle domluvy emailem


prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.
budova EA, kancelář 10 032
telefon: +420 466 036 768
e-mail: milena.lenderova@upce.cz
pondělí 17:30 – 18:30 na Legiích, budova CB, kancelář 02 007

doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D.
budova EA, kancelář 12 035
telefon: +420 466 036 221
e-mail: marie.mackova@upce.cz
úterý 10:00 – 11:00


doc. Mgr. Pavel Marek, Ph.D.
budova EA, kancelář 12 034
telefon: +420 466 036 039
email: pavel.marek@upce.cz
čtvrtek 12:00 – 13:00


Mgr. Šárka Nekvapil Jirásková, Ph.D.
budova EA, kancelář 12 035
telefon: +420 466 036 221
email: sarka.nekvapilJiraskova@upce.cz
podnělí 13:15 – 14:15


doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D.
budova EA, kancelář 12 028
telefon: +420 466 036 207
e-mail: pavel.panoch@upce.cz
úterý 14:00 – 14:45


Mgr. Zuzana Pavelkova Čevelová, Ph.D.
budova EA, kancelář 10 033
telefon: +420 466 036 691
e-mail: zuzana.pavelkovacevelova@upce.cz
dle dohody e-mailem


PhDr. Vítězslav Prchal, Ph.D.
budova EA, kancelář 12 034
telefon: +420 466 036 039;
e-mail: vitezslav.prchal@upce.cz
pondělí 14:00 – 15:00


Mgr. Hana Stoklasová, Ph.D.
budova EA, kancelář 10 032
telefon: +420 466 036 768
e-mail: hana.stoklasova@upce.cz
úterý 11:00 – 12:00
a dle dohody e-mailem


Mgr. Jana Stráníková, Ph.D.
budova CB, kancelář 02007
telefon: +420 466 037 513 (event. +420 466 036 691 - EA)
email: jana.stranikova@upce.cz
pondělí 10:30-11:00 (budova EA, kancelář 10033)
a po dohodě emailem (budova CB, kancelář 02007)


PhDr. František Šebek
budova EA, kancelář 12 038 
telefon: +420 466 036 210
e-mail: frsebek@seznam.cz
čtvrtek 10:00 – 11:00
a dle dohody emailem


Mgr. Bohdan Šeda
budova EA, kancelář 12 034
telefon: +420 466 036 039;
e-mail: bohdan.seda@upce.cz
pondělí 15:00 – 16:00


Mgr. Zbyněk Vydra, Ph.D.
budova EA, kancelář 12 031
telefon: +420 466 036 447
e-mail: zbynek.vydra@upce.cz
dle dohody e-mailem


Externí zaměstnanci + doktorandi


Mgr. Marie Buňatová
bunatova.marie@email.cz


Mgr. Věra Doležalová
vera.dolezalova@seznam.cz


PhDr. Jan Frolík, CSc.
budova EA, kancelář 11 033
tel: +420 466 036 073
frolik@arup.cas.cz
Středa 13:00 – 14:00

doc.PhDr. Vladimír Hrubý
budova EA, kancelář 11 034
telefon: +420 466 036 073
e-mail: vladimir.hruby@upce.cz

Mgr. Anna Huňková
unanstill@gmail.com


Mgr. Eliška Chadimová Valová
eliskachadim@seznam.cz


Mgr. Lucie Jelínková
jelinkova@mail.ctk.cz


prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc.
kocian@usd.cas.cz


Mgr. Kateřina Korábková
katerina.korabkova@seznam.cz


prof. PhDr. Eduard Maur, CSc.
budova EA, kancelář 12 033
telefon: +420 466 036 212
eduard.maur@ff.cuni.cz

PhDr. Jan Musil
musil@muzemcr.cz


Mgr. Karolína Nafati
nafati@volny.cz


doc. PhDr. Jan Němeček, DrSc.
nemecek_jan@quick.cz


Mgr. Pavel Nevyhoštěný
pavluha@email.cz


Mgr. Helena Pochobradská, Ph.D.
budova EA, kancelář 12 035
tel: +420 466 036 221
helenapoch@centrum.cz


Mgr. Šárka Caitlín Rábová
rabova.sarka@seznam.cz


Mgr. Renáta Růžičková
renatice@volny.cz


Mgr. Tereza Siglová, Ph.D.
tereza.siglova@seznam.cz


prof. Ing. Arch. Jiří Škabrada, CSc.
budova EA, kancelář 12 033
telefon: +420 466 036 212
jiri.skabrada@upce.cz

Mgr. Jiří Urban, Ph.D.
jiri.urb.@centrum.cz


Mgr. František Václavík
fravaclavik@volny.cz


Mgr. Jiří Zikmund
zigihk@seznam.cz

Mg.A. Tomáš Židek, Ph.D.
zidek2000@seznam.cz