Konzultační hodiny

 


 

 Konzultační hodiny - UHV


doc. Mgr. Martin Čapský
budova EA, kancelář 11 033
e-mail: martin.capsky@upce.cz
v termínech zkoušek (viz STAG) a dle dohody e-mailem

 

 

Mgr. Martina Halířová, Ph.D.
budova EA, kancelář 11 034
telefon: +420 466 036 073
e-mail: martina.halirova@upce.cz
dle dohody e-mailem

 

 

Mgr. Vladan Hanulík, Ph.D.
budova EA, kancelář 10 033
telefon: +420 466 036 691
e-mail: vladan.hanulik@upce.cz
25.05.; 08.06.; 15.06.; 23.06.  vždy v 11:00 – 12:00

 

 

Mgr. Dita Homolová, Ph.D.
budova EA, kancelář 11 035
telefon: +420 466 036 221
e-mail: dita.homolova@upce.cz
v termínech zkoušek (viz STAG) a dle dohody e-mailem

 

 

doc.PhDr. Vladimír Hrubý
budova EA, kancelář 11 034
telefon: +420 466 036 073
e-mail: vladimir.hruby@upce.cz
dle dohody e-mailem

 

 

doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.
budova EA, kancelář 12 038
telefon: +420 466 036 210
e-mail: tomas.jiranek@upce.cz
dle dohody e-mailem

 

 

PhDr. Jan Jílek, Ph.D.
jilek@vcm.cz
dle dohody e-mailem

 

 

doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.
budova EA, kancelář 12 038
telefon: +420 466 036 210
e-mail: jiri.kubes@upce.cz
v termínech zkoušek (viz STAG) a dle dohody e-mailem

 

 

prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.
budova EA, kancelář 10 032
telefon: +420 466 036 768
na Legiích, budova CB, kancelář 03031
e-mail: milena.lenderova@upce.cz
30.05.; 06.06.; 12.06. 16:00 – 17:00
19.06. 13:00 – 14:00
29.06.; 28.08. 16:00 – 17:00

 

 

doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D.
budova EA, kancelář 12 035
telefon: +420 466 036 221
e-mail: marie.mackova@upce.cz
30.05.; 13.06.; 27.06. 13:00 – 14:00

 

 

doc. Mgr. Pavel Marek, Ph.D.
budova EA, kancelář 12 034
telefon: +420 466 036 039
email: pavel.marek@upce.cz
25.05. 08:30 -. 09:00
01.06. 08:30 – 09:00
08.06. 10:00 – 11:00
15.06. 10:00 – 11:00
22.06. 10:00 – 11:00
29.06. 10:00 – 11:00

 

 

doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D.
budova EA, kancelář 12 034
telefon: +420 466 036 039
e-mail: pavel.panoch@upce.cz
dle dohody e-mailem

 

 

Mgr. Zuzana Pavelkova Čevelová, Ph.D.
budova EA, kancelář 10 033
telefon: +420 466 036 691
e-mail: zuzana.pavelkovacevelova@upce.cz
dle dohody e-mailem

 

 

PhDr. Vítězslav Prchal, Ph.D.
budova EA, kancelář 12 034
telefon: +420 466 036 039;
e-mail: vitezslav.prchal@upce.cz
v termínech zkoušek (viz STAG) a dle dohody e-mailemMgr. Hana Stoklasová, Ph.D.
budova EA, kancelář 10 032
telefon: +420 466 036 768
e-mail: hana.stoklasova@upce.cz
v termínech zkoušek (viz STAG) a dle dohody e-mailem

 

 

Mgr. Jana Stráníková, Ph.D.
Budova EA, kancelář 10 033
Telefon: +420 466 036 691
e-mail: jana.stranikova@upce.cz
pondělí 12. 6. 2017: nebudu přítomna
pondělí 19. 6. 2017: 15:00–15:30
pondělí 26. 6. 2017: 14:00–14:30


PhDr. František Šebek
budova EA, kancelář 12 038 a zámek
telefon: +420 466 036 210
e-mail: frsebek@seznam.cz
dle dohody e-amilem

 

 

prof. Ing. arch. Jiří Škabrada, CSc.
budova EA, kancelář 12 033
telefon: +420 466 036 212
e-mail: jiri.skabrada@upce.cz
24.08. 14:30 – 16:00
30.08. 14:30 – 16:00
 

 

Mgr. Zbyněk Vydra, Ph.D.
budova EA, kancelář 12 031
telefon: +420 466 036 447
e-mail: zbynek.vydra@upce.cz
úterý 13:00 – 15:00

 

 

 

 

Externí zaměstnanci a doktorandi:

Mgr. Marie Buňatová,Dr.
bunatova.marie@email.cz


Mgr. Marie Borovičková
martinabo@centrum.cz


PhDr. Jan Frolík, CSc.
budova EA, kancelář 11 033
tel: +420 466 036 073
frolik@arup.cas.cz
dle dohody e-mailem


Mgr. Eliška Chadimová
eliskachadimova@seznam.cz


Mgr. Zdeněk Homola
zhomolak@centrum.cz


Ing. Milan Mariánek
milan.marianek@pardubickýkraj.cz


prof. PhDr. Jiří Mikulec. CSc.
mikulec@hiu.cas.cz


PhDr. Jan Musil
musil@muzemcr.cz


Mgr. Karolína Nafati
nafati@volny.cz


PhDr. Ladislav Nekvapil
ladislav.nekvapil@gmail.com


Mgr. Šárka Nekvapil Jirásková
jiraskova.sarka@gmail.com


doc. PhDr. Jan Němeček, DrSc.
nemecek_jan@quick.cz


Mgr. Helena Pochobradská, Ph.D.
budova EA, kancelář 12 035
tel: +420 466 036 221
helenapoch@centrum.cz


Mgr. David Richter
d.richter@email.cz


Mgr. Tereza Siglová, Ph.D.
tereza.siglova@seznam.cz


Mgr. Bohdan Šeda
seda.bohdan@gmail.com


Mgr. Zuzana Vařeková
zuzana.varekova@cenrum.cz


Mgr. František Václavík
fravaclavik@volny.cz


Mgr. Jiří Zikmund
zigihk@seznam.cz


Mg.A. Tomáš Židek, Ph.D.
zidek2000@seznam.cz