Konzultační hodiny

 

 
Konzultační hodiny – UHV- zkouškové období


doc. Mgr. Martin Čapský, Ph.D.
budova EA, kancelář 11 033
telefon: +420 466 036 073
email: martin.capsky@upce.cz
půl hodiny před termíny zkoušek viz Stag


Mgr. Martina Halířová, Ph.D.
budova EA, kancelář 11 034
telefon: +420 466 036 073
e-mail: martina.halirova@upce.cz
dle dohody e- mailem


Mgr. Vladan Hanulík, Ph.D.
budova EA, kancelář 10 033
telefon: +420 466 036 691
e-mail: vladan.hanulik@upce.cz
Konzultační hodiny v období červen 2018 až prosinec 2018 budou poskytovány prostřednictvím skype konzultací, pro stanovení konkrétního termínu kontaktujte vyučujícího prostřednictvím emailu


Mgr. Dita Homolová, Ph.D.
budova EA, kancelář 12 035
telefon: +420 466 036 221
dita.homolova@upce.cz
22.05. 13:00 – 13:30
a dle dohody e-mailem


doc.PhDr. Vladimír Hrubý
budova EA, kancelář 11 034
telefon: +420 466 036 073
e-mail: vladimir.hruby@upce.cz
dle dohody e-mailem


doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.
budova EA, kancelář 12 038
telefon: +420 466 036 210
e-mail: tomas.jiranek@upce.cz
dle dohody e-mailem


PhDr. Jan Jílek, Ph.D.
jilek@vcm.cz
dle dohody e-mailem


doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.
budova EA, kancelář 12 038
telefon: +420 466 036 210
e-mail: jiri.kubes@upce.cz
v termínech zkoušek viz Stag
dle dohody e-mailem

 

prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.
budova EA, kancelář 10 032
telefon: +420 466 036 768
e-mail: milena.lenderova@upce.cz
28.05. 13:00 – 14:00
26.06. 15:00 – 16:00
28.08. 11:00 – 12:00


doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D.
budova EA, kancelář 12 035
telefon: +420 466 036 221
e-mail: marie.mackova@upce.cz
dle dohody e-mailem


doc. Mgr. Pavel Marek, Ph.D.
budova EA, kancelář 12 034
telefon: +420 466 036 039
email: pavel.marek@upce.cz
v termínech zkoušek viz Stag
dle dohody e-mailem


doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D.
budova EA, kancelář 12 028
telefon: +420 466 036 207
e-mail: pavel.panoch@upce.cz
v termínech zkoušek viz Stag
dle dohody e-mailem


Mgr. Zuzana Pavelkova Čevelová, Ph.D.
budova EA, kancelář 10 033
telefon: +420 466 036 691
e-mail: zuzana.pavelkovacevelova@upce.cz
dle dohody e-mailem


PhDr. Vítězslav Prchal, Ph.D.
budova EA, kancelář 12 034
telefon: +420 466 036 039;
e-mail: vitezslav.prchal@upce.cz
v termínech zkoušek viz Stag
dle dohody e-mailem


Mgr. Hana Stoklasová, Ph.D.
budova EA, kancelář 10 032
telefon: +420 466 036 768
e-mail: hana.stoklasova@upce.cz
v termínech zkoušek viz Stag
dle dohody e-mailem


Mgr. Jana Stráníková, Ph.D.
budova CB, kancelář 02007; budova EA, kancelář 10 033
telefon: + 420 037 513; +420 466 036 691
email: jana.stranikova@upce.cz
12.06.  13:30 - 14:00 v CB 02007
25.06.  10:00 - 11:00 v CB 02007
03.09.  10:00 - 11:00 v CB 02007


PhDr. František Šebek
budova EA, kancelář 12 038 a zámek
telefon: +420 466 036 210
e-mail: frsebek@seznam.cz
dle dohody emailem


Mgr. Zbyněk Vydra, Ph.D.
budova EA, kancelář 12 031
telefon: +420 466 036 447
e-mail: zbynek.vydra@upce.cz
úterý 14:00 – 16:00

 

 

 

 

 

Externí zaměstnanci + doktorandi

Mgr. Marie Buňatová
bunatova.marie@email.cz


PhDr. Jan Frolík, CSc.
budova EA, kancelář 11 033
tel: +420 466 036 073
frolik@arup.cas.cz
středa 15:00 – 15:30 a dle dohody


Mgr. Zdeněk Homola
zhomolak@centrum.cz


Mgr. Marie Jílková
marie.jilkova@centrum.cz


Ing. Milan Mariánek
milan.marianek@pardubickykraj.cz


Mgr. Zuzana Martínková
cardinalka.zm@gmail.com


PhDr. Jan Musil
musil@muzemcr.cz


Mgr. Karolína Nafati
nafati@volny.cz


PhDr. Ladislav Nekvapil
Ladislav.nekvapil@gmail.com


Mgr. Šárka Jirásková, Nekvapilová
jiraskova.sarka@gmail.com


doc. PhDr. Jan Němeček, DrSc.
nemecek_jan@quick.cz


Mgr. Helena Pochobradská, Ph.D.
budova EA, kancelář 12 035
tel: +420 466 036 221
helenapoch@centrum.cz


Mgr. Šárka Caitlín Rábová
rabova.sarka@seznam.cz


Mgr. David Richter
d.richter@email.com


Mgr. Tereza Siglová, Ph.D.
tereza.siglova@seznam.cz


Mgr. Zuzana Stránská, Ph.D.
zuzana.varekova@cenrum.cz


Mgr. Bohdan Šeda
seda.bohdan@gmail.com


Mgr. František Václavík
fravaclavik@volny.cz


Mgr. Jiří Zikmund
zigihk@seznam.cz


Mg.A. Tomáš Židek, Ph.D.
zidek2000@seznam.cz