členové ústavu

 
Konzultační hodiny - UHV


doc. Mgr. Martin Čapský, Ph.D.
budova EA, kancelář 11 033
telefon: +420 466 036 073
email: martin.capsky@upce.cz
dle dohody e-mailem


Mgr. Vladan Hanulík, Ph.D.
budova EA, kancelář 12 038
telefon: +420 466 036 210
e-mail: vladan.hanulik@upce.cz
dle dohody e-mailem


Mgr. Dita Homolová, Ph.D.
budova EA, kancelář 12 035
telefon: +420 466 036 221
dita.homolova@upce.cz
úterý 14.01. – 11:00 – 12:00 a dle dohody e-mailem


doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.
budova EA, kancelář 12 034
telefon: +420 466 036 212
e-mail: tomas.jiranek@upce.cz
dle dohody e-mailem


prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.
budova EA, kancelář 10 032
telefon: +420 466 036 768
e-mail: milena.lenderova@upce.cz
14.01. – 16:00 – 17:00
21.01. – 16:00 – 17:00
03.02. – 09:00 – 10:00


doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D.
budova EA, kancelář 12 035
telefon: +420 466 036 221
e-mail: marie.mackova@upce.cz
07.01.; 14.01. – 14:00 – 14:30
21.01. – 12:00 – 13:00 a dle dohody e-mailem


doc. Mgr. Pavel Marek, Ph.D.
budova EA, kancelář 12 038
telefon: +420 466 036 210
email: pavel.marek@upce.cz
dle dohody e-mailem


Mgr. Šárka Nekvapil Jirásková, Ph.D.
budova EA, kancelář 12 035
telefon: +420 466 036 221
email: sarka.nekvapilJiraskova@upce.cz
v temínech zkoušek (viz Stag) a dle dohody e-mailem


doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D.
budova EA, kancelář 11 034
telefon: +420 466 036 073
e-mail: pavel.panoch@upce.cz
v temínech zkoušek (viz Stag) a dle dohody e-mailem


PhDr. Vítězslav Prchal, Ph.D.
budova EA, kancelář 12 034
telefon: +420 466 036 039;
e-mail: vitezslav.prchal@upce.cz
v temínech zkoušek (viz Stag) a dle dohody e-mailem


Mgr. Hana Stoklasová, Ph.D.
budova EA, kancelář 10 032
telefon: +420 466 036 768
e-mail: hana.stoklasova@upce.cz
v temínech zkoušek (viz Stag) a dle dohody e-mailem


PhDr. František Šebek
budova EA, kancelář 10 033
telefon: +420 466 036 691
e-mail: frsebek@seznam.cz
dle dohody emailem


Mgr. Bohdan Šeda
budova EA, kancelář 11 034
telefon: +420 466 036 073;
e-mail: bohdan.seda@upce.cz
v temínech zkoušek (viz Stag) a dle dohody e-mailem

Mgr. Zbyněk Vydra, Ph.D.
budova EA, kancelář 12 034
telefon: +420 466 036 039
e-mail: zbynek.vydra@upce.cz
úterý 10:00 – 12:00

 

 

 

 

Externí zaměstnanci + doktorandi


Mgr. Věra Doležalová
dolezalova@vcm.cz


PhDr. Jan Frolík, CSc.
budova EA, kancelář 11 033
tel: +420 466 036 073
frolik@arup.cas.cz


doc.PhDr. Vladimír Hrubý
budova EA, kancelář 11 034
telefon: +420 466 036 073
e-mail: vladimir.hruby@upce.cz


Mgr. Lucie Jelínková
jelinkova@mail.ctk.cz


PhDr. Jan Musil
musil@muzemcr.cz


Mgr. Karolína Nafati
nafati@volny.cz


doc. PhDr. Jan Němeček, DrSc.
nemecek_jan@quick.cz


Mgr. Helena Pochobradská, Ph.D.
budova EA, kancelář 12 035
tel: +420 466 036 221
helenapoch@centrum.cz


Mgr. Renáta Růžičková
renatice@volny.cz


Mgr. Tereza Siglová, Ph.D.
tereza.siglova@seznam.cz


Mgr. Jiří Urban, Ph.D.
jiri.urb.@centrum.cz
MgA. Aneta Vašatová
vasatova@geart.cz


Mgr. František Václavík
fravaclavik@volny.cz


Mg.A. Tomáš Židek, Ph.D.
zidek2000@seznam.cz