Kateřina Mojsejová

Mgr. Kateřina Mojsejová

Kancelář: EA 10 031

Telefon: + 420 XXX XXX XXX

Email:

Konzultační hodiny: dle dohody

 

Specializace:

 

 

Studium:

1994 - 1999   -  Studijní obor: Kulturní historie
Historický ústav Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Forma studia: pětiletý neučitelský obor zakončený státními zkouškami z historie, kulturní historie, památkové péče a diplomovou prací na téma český film za Protektorátu

2001 - 2002  -  Vysoká škole ekonomická v Praze, kurz Oceňování majetku

Předběžné téma disertační práce: Konstrukty feminity: ideál, praxe a prezentace. Profesní a soukromý život divadelních hereček v Čechách od poloviny 19. do poloviny 20. století (školitelka Prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.)

 

Dosavadní praxe a zaměstnání:

2000  -  Archiv Akademie věd ČR

2001 - 2004  -  Výzkumné centrum pro dějiny vědy, společné pracoviště Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy v Praze ( VCDV )
Pozice: odborná pracovnice vědy a výzkumu, odborná pracovnice v oblasti vědeckého a populárně-vědeckého filmu, pořádání a organizování odborných filmových seminářů
Badatelské zaměření ve VCDV
: vědecký, populárně-vědecký a naučný film

Výzkumné projekty ve VCDV:

Organizace odborných filmových seminářů v cyklech:

1) Dokumentární film a soudobé dějiny  -  společná akce VCDV a Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. Program filmových seminářů, zaměřený na dějinné události druhé poloviny 20. století a počátku 21. století

2) Dokumentární film a soudobé dějiny prostřednictvím festivalových snímků Techfilmu ve spolupráci s Krátkým Filmem Praha

Spolupráce na organizaci mezinárodní konference International Conference
WOMEN SCHOLARS AND INSTITUTIONS Prague, June 8-11, 2003

2005 - 2008  -  Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, v.v.i.

2008 - dosud  -  Archiv Pražského hradu

 

Členství ve vědeckých radách a komisích:

2002 - 2004  -  členka Grantové komise Audiovize a média při Ministerstvu kultury ČR

 

Studie a články:

Mojsejová, Kateřina: Vědecký a populárně vědecký film včera a dnes. Akademický Bulletin 05, 2001.

Štrbáňová, S. - Stamhuis, I. H. - Mojsejová, K.: Introduction, in: Women Scholars and Institutions, Proceedings of the International Conference (Prague, June 8-11, 2003).
- (Ed. Štrbáňová, S.- Stamhuis,I.H.- Mojsejová,K.). - Praha, Výzkumné centrum pro dějiny vědy 2004. - s. 9-14.

Mojsejová, Kateřina: Portréty z archivu: Karel Chytil. Historik umění. Akademický Bulletin 07, 2007.

Mojsejová, Kateřina: Portréty z archivu: Karel Guth. Archeolog a historik umění. Akademický Bulletin 10, 2008.

Balounová, Mylada - Mojsejová, Kateřina: Paměť soudobých dějin prostřednictvím audiovizuálních médií. Zamyšlení nad filmovými scénáři pořádanými Výzkumným centrem pro dějiny vědy, in Semináře a studie k dějinám vědy, sv. 21, KDV: Praha, 2009, s. 593-605.

 

Ediční činnost:

Štrbáňová, S. - Stamhuis, I. H. - Mojsejová, K.
Women Scholars and Institutions. Proceedings of the International Conference (Prague, June 8-11, 2003). Praha, Výzkumné centrum pro dějiny vědy 2004. - 861 s.

 

Přehled filmových seminářů uspořádaných Výzkumným centrem pro dějiny vědy společného pracoviště Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy v Praze 2001-2004:
Organizatoři: PhDr. Antonín Kostlán, CSc. a Mgr. Kateřina Mojsejová

10. dubna 2001: Vědecký a populárně - vědecký film (včera a dnes slovem i obrazem)
1. Historie českého vědeckého filmu
2. Proměny vědeckého filmu na populárně - vědecký pro nejširší veřejnost až po výukové filmy…
Spolupořadatel: Mylada Balounová (Krátký Film Praha)
a PhDr. Petr Kňava, Ph. D. (Masarykova univerzita v Brně)
Místo konání: Promítací síň Národního filmového archivu Ponrepo (bio Konvikt)

30. července 2001: Český populárně – vědecký film 80. a 90. let
Seminář se uskutečnil v rámci 27. Letní filmové školy v Uherském Hradišti.
Spolupořadatel: Letní filmová škola (Ing. Jiří Králík), Mylada Balounová (Krátký Film Praha)
Místo konání: Slovácké divadlo, Uherské Hradiště

14. listopadu 2001: Filmový seminář v cyklu Dokumentární film a soudobé dějiny: Vyrovnávání se s minulostí v ČR , I.
Dokumentární filmy Kristiny Vlachové a Marie Šandové
Místo konání: Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, místnost č. 206

29. listopadu 2001: Filmový seminář v cyklu Dokumentární film a soudobé dějiny: Vyrovnávání se s minulostí v ČR, II.
Dokumentární filmy Dagmary Průchové, Marie Šandové a Martina Vadase
Místo konání: Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, místnost č. 206

11. prosince 2001: Filmový seminář v cyklu Dokumentární film a soudobé dějiny:
ČT - věc veřejná
Dokumentární filmy Aleny Hynkové, Radima Špačka, Pavla Štingla, Karla Žaluda
Místo konání: Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, místnost č. 206

19. prosince 2001: Filmový seminář v cyklu Dokumentární film a soudobé dějiny:
Dasein ohne Leben

Uvedení archivního filmu na téma euthanasie na duševně nemocných v nacistickém Německu Dasein ohne Leben, Německo 1942. Odborným komentářem doprovodil Mgr. Michal Šimůnek.
Místo konání: Maďarské kulturní středisko, Rytířská 25-27, Praha 1

19. března 2002: Filmový seminář v cyklu Dokumentární film a soudobé dějiny prostřednictvím festivalových snímků TECHFILMu
Za přítomnosti filmových tvůrců a jejich hostů byly promítnuty české i zahraniční filmy věnované architektuře a stavebnictví.
Spolupořadatel: Mylada Balounová (Krátký Film Praha)
Místo konání: Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, místnost č. 206

23. dubna 2002: Filmový seminář v cyklu Dokumentární film a soudobé dějiny:
Jan Palach a Legerova 61

Promítnut byl znovuobjevený unikátní dokument Stanislava Miloty JAN 69.
Poslech pořadu RFE.-Milan Bouška: Téma smrt Jana Palacha a StB (viz archivy MV),
45 minut.
Místo konání: Promítací síň Národního filmového archivu Ponrepo (bio Konvikt)

25. dubna 2002: Filmový seminář v cyklu Dokumentární film a soudobé dějiny prostřednictvím festivalových snímků TECHFILMu
Za přítomnosti filmových tvůrců a jejich hostů byly promítnuty české i zahraniční filmy věnované archeologii a historii.
Spolupořadatel: Mylada Balounová (Krátký Film Praha)
Místo konání: Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, místnost č. 206

15. května 2002: Filmový seminář v cyklu Dokumentární film a soudobé dějiny:
Přechody státních hranic po Únoru 1948

Dokumentární filmy Kristiny Vlachové
Místo konání: Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, místnost č. 206

23. května 2002: Filmový seminář v cyklu Dokumentární film a soudobé dějiny prostřednictvím festivalových snímků TECHFILMu
Za přítomnosti filmových tvůrců a jejich hostů byly promítnuty české a zahraniční filmy věnované historickým objevům a kulturním památkám.
Spolupořadatel: Mylada Balounová (Krátký Film Praha)
Místo konání: Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, místnost č. 206

27. června 2002: Filmový seminář v cyklu Dokumentární film a soudobé dějiny prostřednictvím festivalových snímků TECHFILMu
Za přítomnosti hostů byly promítnuty zahraniční filmy věnované objevům astrofyziky a poznatkům ovlivňující klimatické podmínky.
Spolupořadatel: Mylada Balounová (Krátký Film Praha)
Místo konání: Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, místnost č. 206

30. července 2002: Mytologie a legendy trochu jinak
Filmový seminář uspořádán v rámci konání 28. Letní filmové školy v Uherském Hradišti.
Spolupořadatel: Letní filmová škola (Ing. Jiří Králík) a Mylada Balounová (Krátký Film Praha)
Místo konání: Slovácké divadlo, Uherské Hradiště

1. srpna 2002: Představujeme dokumentaristku Dagmaru Průchovou
Filmový seminář uspořádán v rámci konání 28. Letní filmové školy v Uherském Hradišti.
Spolupořadatel: Letní filmová škola (Ing. Jiří Králík)
Místo konání: Kino Mír, Uherské Hradiště

1. srpna 2002: Představujeme dokumentaristku Kristinu Vlachovou
Filmový seminář uspořádán v rámci konání 28. Letní filmové školy v Uherském Hradišti.
Spolupořadatel: festival Letní filmová škola (Ing. Jiří Králík)
Místo konání: Kino Mír, Uherské Hradiště

23. října 2002: Filmový seminář v cyklu Dokumentární film a soudobé dějiny prostřednictvím festivalových snímků TECHFILMu
Projekce byla zaměřena k jubilejnímu 40. ročníku festivalu. Za přítomnosti hostů byl představen výběr z filmů, které získaly Grand Prix festivalu.
Spolupořadatel: Mylada Balounová (Krátký Film Praha)
Místo konání: Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, místnost č. 206

24. října 2002: Filmový seminář v cyklu Dokumentární film a soudobé dějiny prostřednictvím festivalových snímků TECHFILMu
Za přítomnosti hostů byly promítnuty zahraniční dokumenty věnované výzkumu života v přírodě.
Spolupořadatel: Mylada Balounová ( Krátký Film Praha).
Místo konání: Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, místnost č. 206

31. října 2002: Filmový seminář v cyklu Dokumentární film a soudobé dějiny:
Romské emigrace

Místo konání: Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, místnost č. 206

4. listopadu 2002: Filmový seminář v cyklu Dokumentární film a soudobé dějiny: Podzimní summit NATO
Místo konání: Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, místnost č. 206
Ve spolupráci s Občanským sdružením Analýzy národní bezpečnosti (Petr Vančura, Lenka Vokasová)

4. listopadu 2002: Filmový seminář v cyklu Dokumentární film a soudobé dějiny:
Naše justice a současnost (neboli kapitola z historie novodobé justice)

Tisková konference k dokumentárnímu filmu Kristiny Vlachové Věž smrti
Místo konání: Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, místnost č. 206

27. listopadu 2002: Filmový seminář Dokumentární film a soudobé dějiny prostřednictvím festivalových snímků TECHFILMu
Za přítomnosti hostů byly promítnuty dokumentární filmy z domácí i zahraniční produkce věnované dopravě.
Spolupořadatel: Mylada Balounová (Krátký Film Praha)
Místo konání: Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, místnost č. 206

28. listopadu 2002: Filmový seminář v cyklu Dokumentární film a soudobé dějiny:
1. Události kolem pražského zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky v září roku 2000
2. Mezinárodní konference nadace Analýzy národní bezpečnosti, duben 2001
Spolupořadatel: Vyšší odborná škola publicistiky, Praha.
Místo konání: Vyšší odborná škola publicistiky, Opatovická 18, Praha 1, aula

12. prosince 2002: Filmový seminář v cyklu Dokumentární film a soudobé dějiny:
JUDr. Milada Horáková – statečná žena popravená po Vítězném Únoru 1948

Spolupořadatel: Vyšší odborná škola publicistiky, Praha
Místo konání: Vyšší odborná škola publicistiky, Opatovická 18, Praha 1, aula

2. dubna 2003: Filmový seminář v cyklu Dokumentární film a soudobé dějiny:
Období stalinismu

Místo konání: Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, místnost č. 206

14. května 2003: Filmový seminář v cyklu Dokumentární film a soudobé dějiny:
50. výročí od zahájení vysílání ČT, I. díl

Spolupořadatel: Jarmila Cysařová
Místo konání: Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, místnost č. 206

28. května 2003: Filmový seminář v cyklu Dokumentární film a soudobé dějiny:
50. výročí od zahájení vysílání ČT, II. díl

Spolupořadatel: Jarmila Cysařová
Místo konání: Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, místnost č. 206

25. června 2003: Filmový seminář Dokumentární film a soudobé dějiny prostřednictvím snímků vyrobených na Českém vysokém učení technickém v Praze
Spolupořadatel: Mylada Balounová (Centrum podpory výuky ČVUT v Praze)
Místo konání: Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, místnost č. 206

2. srpna 2003: Smrt a média – období komunismu
Filmový seminář uspořádán v rámci konání 29. Letní filmové školy v Uherském Hradišti.
Program semináře byl věnován dokumentárním filmům Kristiny Vlachové a Dagmary Průchové.
Spolupořadatel: Letní filmová škola (Ing. Jiří Králík)
Místo konání: Promítací sál Reduta, Uherské Hradiště

30. září 2003: Filmový seminář v cyklu Dokumentární film a soudobé dějiny:
Srpen 1968 a 1969, I. díl

Místo konání: Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, místnost č. 206

13. října 2003: Filmový seminář v cyklu Dokumentární film a soudobé dějiny:
Srpen 1968 a 1969, II. díl

Místo konání: Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, místnost č. 206

27. ledna 2004: Filmový seminář v cyklu Dokumentární film a soudobé dějiny
Za přítomnosti hostů byly promítnuty dokumentární filmy ČT z cyklu Cesty víry.
Dokumentární filmy Marie Šandové a Kristiny Vlachové
Místo konání: Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, místnost č. 206

24. února 2004: Filmový seminář v cyklu Dokumentární film a soudobé dějiny
Za přítomnosti hostů byly promítnuty dokumentární filmy Martina Řezníčka
Předpremiéra dokumentárního filmu Sláva republice, režie: Martin Řezníček, ČT 2004.
Místo konání: Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, místnost č. 206

23. března 2004: Filmový seminář v cyklu Dokumentární film a soudobé dějiny
Projekce dokumentárního filmu režiséra Radima Špačka Bezesné noci, režie: Radim Špaček (Česká republika 2003)
Místo konání: Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, místnost č. 206

27. dubna 2004: Filmový seminář v rámci cyklu Dokumentární film a soudobé dějiny
Dokumentární filmy kameramana a režiséra Davida Čálka
Místo konání: Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, místnost č. 206

18. května 2004: Filmový seminář v rámci cyklu Dokumentární film a soudobé dějiny
Dokumentární film scenáristy Martina Šmoka a režiséra Petra Boka
Místo konání: Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, místnost č. 206

10. června 2004: Filmový seminář v rámci cyklu Dokumentární film a soudobé dějiny: Cesta do nitra hmoty, který byl zaměřen na vědeckou popularizaci a dokumentaristiku na poli objevů a využití rentgenového záření, přirozené radioaktivity a jaderné energie. Blíže E. Těšínská: Filmový seminář na téma „Cesta do nitra hmoty“, Československý časopis pro fyziku 5, 2004.
Místo konání: Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, místnost č. 206

27. července 2004: Filmový seminář v rámci cyklu Dokumentární film a soudobé dějiny: Svět Kristiny Vlachové a Martina Řezníčka
Seminář se uskutečnil v rámci konání 30. Letní filmové školy v Uherském Hradišti.
Spolupořadatel: Letní filmová škola (Ing. Jiří Králík)
Místo konání: Promítací sál Reduta, Uherské Hradiště

27. července 2004: Pohádka o životě
Filmový seminář uspořádán v rámci konání 30. Letní filmové školy v Uherském Hradišti.
Spolupořadatel: Letní filmová škola, Festival Techfilm, Krátký Film Praha
Místo konání: Reduta, Uherské Hradiště

5. října 2004: Filmový seminář v rámci cyklu Dokumentární film a soudobé dějiny Dokumentární filmy režisérky Světlany Lazarové
Místo konání: Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, místnost č. 206

14. října 2004: Filmový seminář v rámci cyklu Dokumentární film a soudobé dějiny
Vítězné festivalové snímky TECHFILMu 2002 a TECHFILMu 2003
Místo konání: Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, místnost č. 206

2. listopadu 2004: Filmový seminář v rámci cyklu Dokumentární film a soudobé dějiny Dokumentární film scenáristy Martina Šmoka a režiséra Petra Boka a film režiséra Martina Vadase.
Místo konání: Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, místnost č. 206

30. listopadu 2004: Filmový seminář v rámci cyklu Dokumentární film a soudobé dějiny
Dokumentární filmy scenáristy Martina Šmoka a režiséra Petra Boka
Místo konání: Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, místnost č. 206

24. – 25. července 2005: Filmový seminář "Komentovaný filmový letopis -
Proces s vedením záškodnického spiknutí proti republice se skupinou dr. Milady Horákové 1950"

Filmový seminář uspořádán v rámci konání 31. Letní filmové školy v Uherském Hradišti.
Pořadatel: Národní filmový archiv Praha (Vladimír Opěla), Martin Vadas, režisér; Letní filmová škola (Ing. Jiří Králík), Ústav pro soudobé dějiny (Dr. Petr Koura, PhDr. Antonín Kostlán, Dr. Petr Blažek), Dr. Zora Dvořáková, Mgr. Petr Cajthaml, historik - ÚDV, Mgr. Josef Halla
Místo konání: Slovácké divadlo, Uherské Hradiště

29. července 2005: Filmový seminář Dokumentární tvorba režiséra Martina Vadase
Filmový seminář uspořádán v rámci konání 31. Letní filmové školy v Uherském Hradišti.
Spoluřadatel: Letní filmová škola (Ing. Jiří Králík)
Místo konání: kino Mír, Uherské Hradiště