Kateřina Korábková

 Mgr. Kateřina Korábková

E-mail: katerina.korabkova@seznam.cz

Studium:
2002–2010: Církevní gymnázium sv. Voršily v Kutné Hoře, všeobecné gymnázium

2010–2013: Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Katedra žurnalistiky, bakalářské studium, obor Žurnalistika, Bc.
bakalářská práce: Časopis Raut, proč nemají graficky výjimečné časopisy na růžích ustláno? (vedoucí práce Mgr. Jaroslav Slanec)

2013–2016: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, Katedra literární kultury a slavistiky, bakalářské studium, obor Historicko-literární studia, Bc.
bakalářská práce: Prvky frenetismu v raných prózách Karla Sabiny (vedoucí práce PhDr. Ivo Říha, Ph.D. )

2014–2016: Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Katedra mediálních studií, navazující magisterské studium, obor Mediální studia, Mgr.
diplomová práce: Proměny Revolver Revue (1990–2000) a její kritická analýza (vedoucí práce: PhDr. Jana Čeňková, Ph.D.)

od roku 2016: Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Ústav historických věd, interní doktorské studium, obor Historie
Předběžné téma disertační práce: Medializace literatury v meziválečném českém tisku (školitel doc. PhDr. Petr Poslední, CSc. )