Jitka Císařová

Mgr. Jitka Císařová

Kancelář: EA 10027
E-mail: jitka.cisar@seznam.cz
Konzultační hodiny: Pondělí 10:00-15:30


Specializace:
- dějiny památkové péče
- dějiny architektury
- kultura konce 19. a první poloviny 20. století


Studium:
2002 – 2006 – Gymnázium Dobruška

2006 – 2009 – Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Katedra historických věd, obor Kulturní dějiny, Bc.
bakalářská práce: Architektonická a památkářská činnost Ludvíka Láblera na Kutnohorsku (vedoucí práce Mgr. Pavel Panoch, PhD.)

2009 – 2012 – Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Ústav historických věd, obor Kulturní dějiny (specializační modul Soudobé dějiny), Mgr.
diplomová práce: Památkářská činnost Kamila Hilberta (vedoucí práce Mgr. Pavel Panoch, PhD.)

2012 – dosud – Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Ústav historických věd, obor Historie, interní doktorské studium
Téma disertační práce: Kamil Hilbert v kontextu památkové péče a moderní architektury v první třetině 20. století (vedoucí práce doc. PhDr. Vladimír Hrubý)

Publikační činnost:

CÍSAŘOVÁ, Jitka. Rané realizace Kamila Hilberta - kostely sv. Štěpána v Kouřimi a sv. Petra a Pavla v Čáslavi. In: Památky středních Čech, 2/2013, s. 1-6. ISSN 0862-1586.

Praxe:
7 – 8/2008 – Městské muzeum Dobruška, praxe v rámci bakalářského studia

2013 – 2015 – Národní památkový ústav, rekvalifikační kurz památkové péče