Jiří Zikmund

Mgr. Jiří Zikmund

Telefon: 606 411 105
E-mail: zigihk@seznam.cz

Narozen: 16. 10. 1947 v Jičíně

Studia:

Pedagogická fakulta v Hradci Králové - 1973

Lidová konzervatoř, obor výtvarná fotografie - dvouleté studium (vedoucí studia profesor Jan Šmok z FAMU) - 1978

Studijní cesta do fotografických archivů ve Švýcarsku a Německu - 1997. (Exkurze byly umožněny finanční podporou švýcarské nadace PRO HELVETIA Ost/West zprostředkované Občanským sdružením na podporu fotografie ČESKÉ FOTO.)

Zaměstnání:

Muzeum východních Čech v Hradci Králové - pracovník historického oddělení (od 1972)

Odborné zaměření:

Dějiny fotografie s těžištěm na východní Čechy.
Muzeologie - oblast fotosbírek.

Řešené granty:

- Grant MK ČR - KZ97PO1OMGO92 (1997-1999): Muzejní fotografické sbírky - verifikace možností odborného zpracování, uložení, ochrany a manipulace v podmínkách České republiky - metodika a praktické aspekty.
- Grant MK ČR - RK01P03OMG037 (2001-2003): "Fotografická dokumentace regionu Královéhradecka z 1. poloviny 20. stoletíve sbírkách Muzea východních Čech v Hradci Králové"

PUBLIKAČNÍ ČINNOST:

Monografie a podíl na nich:

Zikmund, Jiří - Pospíšilová, Jaroslava – Lenderová, Zdena. Fotoalbum města Hradce Králové 1918 - 1945. Garamon Hradec Králové, 2002.
( Kniha byla oceněna v roce 2003: - Cenou Ministerstva kultury a Asociací muzeí a galerií „Gloria muzealis“ jako muzejní publikace roku 2002.
- Časopisem Magazín-Fotografie cenou „Fotografická knihou roku 2002 v oblasti historie, teorie a kritiky fotografie“)

Zikmund, J. – Lenderová, Z. – Toman, J. Fotoalbum města Hradce Králové – Letecké pohledy 1921 – 2003. Garamon Hradec Králové 2003.

Zikmund, Jiří. Daguerrotypie ve východních Čechách. (Soupis a katalog stejnojmenné výstavy). Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 1998.

Dejmek,B. Starý Hradec vypravuje. Hradec Králové, 1998. (Výběr historických fotografií a textový doprovod o fotografii.)

Zikmund, Jiří. Daguerrotypie ve východních Čechách. (CD ROM) Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 1999.

Zikmund, Jiří - Pospíšilová,Jaroslava. Fotoalbum města Hradce Králové 1866-1918. Garamon Hradec Králové, 2000.

(Kniha byla vyhlášena časopisem Magazín-Fotografie Fotografickou knihou roku 2000 v oblasti historie, teorie a kritiky fotografie.)

Zikmund, Jiří a kolektiv. Hradec Králové na přelomu tisíciletí - fotoalbum města 2000/2001. Garamon Hradec Králové, 2001.

Zikmund, Jiří - Lenderová, Zdena. Kotěrovo muzeum v Hradci Králové na historické fotografii.

Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 2002.

Zikmund, Jiří - Pospíšilová, Jaroslava - Lenderová, Zdena. Fotoalbum města Hradce Králové 1918 - 1945. Garamon Hradec Králové, 2002.

Články:

Zikmund, J. Fotografie ve sbírkách Muzea východních Čech v Hradci Králové.In: Sborník Historická fotografie 1/2003, S.31–35.

Zikmund, Jiří. Fotografie a válka 1866. In: Revue fotografie 4/1993, s. 56-60.
Zikmund, Jiří. Problémy českého muzejníka při ukládání a ochraně fotografických sbírek. In: Sborník Ochrana fotografických sbírek (ze stejnojmenného semináře). České foto Praha, 1998, s. 5-7.

Zikmund, Jiří. Přehled základních zásad pro uložení fotografických sbírek. In: Sborník Ochrana fotografických sbírek (ze stejnojmenného semináře). České foto Praha, 1998, s. 9-13.

Zikmund, Jiří. Český muzejník a ochrana fotografických sbírek. In: Umění a řemesla. R 41 (1999), č.1, s. 57.

Zikmund, Jiří. Přehled základních zásad pro uložení fotografických sbírek. In: Muzejních sbírek hubitelé lití - plesnivina, moli...(Sborník semináře - červen 1998) Masarykovo muzeum v Hodoníně,1999.

Zikmund, Jiří. Chlazený depozitář pro fotografické sbírky v muzeu v Hradci Králové. In: Sborník z konzervátorského a restaurátorského semináře - září 1999 v Seči u Chrudimi. Technické muzeum Brno, 1999.

Další publikační aktivity:

Ve spolupráci s nakladatelstvím Garamon vydán fotografický kalendář na rok 2004 s názvem „Hradec Králové – obrázky ze života obyvatel ve 20. – 30. letech minulého století.

Editace sborníku Historická fotografie 1/2003

Spoluzakladatel (2001) a vedoucí redaktor (2001, 2003) oborového sborníku Historická fotografie vydávaného Muzeem východních Čech v Hradci Králové spolu se Státním ústředním archivem v Praze.

Zikmund, Jiří - Pospíšilová, Jaroslava. Hradec Králové - historie ve fotografii 1900 - 2000 (Fotografický kalendář). Garamon Hradec Králové, 1999.

Zikmund, Jiří. Hradec Králové na historické fotografii - do roku 1918. (Fotografický kalendář.) Nakladatelství J. Hajník Pardubice, 2002.

Zikmund, Jiří. Hradec Králové - salon republiky. (Fotografický kalendář.) VČE Hradec Králové, 2002.

Expozice a výstavy:

(Pokud neuvedeno jinak, jedná se o výstavní akce v muzeu v Hradci Králové).

1982 - Kouzlo apatiky (Ve spolupráci s L Plášilovou)

1985 - Střelecké terče ve východních Čechác

1989 - Expozice Věci lidí. ( Člen realizačního týmu)

1989 - Počátky fotografie ve východních Čechách.

1994 - Žena na staré pohlednici

1994 - Vzpomínka na Hospodářskou, průmyslovou a národopisnou výstavu pro východní Čechy v Hradci králové 1894. (Spolu s Pavlou Jirkovou)

1995 - Sbírka kampanologie v MVČ - expozice

1996 - Sportování našich dědečků a babiček

- Ctibor Koštál - cyklus výstav Východočeská fotografie

1997 - Profesor MUDr. Antonín Fingerland DrSc. a jeho součastníci - cyklus výstav Východočeská fotografie

- Bohdan Holomíček - cyklus výstav Východočeská fotografie

1998 - Jiří Havel - cyklus výstav Východočeská fotografie

- Milan Michl - cyklus výstav Východočeská fotografie

- Daguerrotypie ve východních Čechách - cyklus výstav Východočeská fotografie

2000 - Nechte na hlavě - expozice klobouků muzea v Novém Jičíně. ( Spolu s Zdenou Lenderovou)

2002 - Hradec Králové na kolorovaných pohlednicích z počátku 20. století.

2003 - Petr Balíček - retrospektivní výstava -7. výstava z cyklu Východočeská fotografie

- Josef Sudek - fotografie Hradce Králové – 8. výstava z cyklu Východočeská fotografie pořádaná ve spolupráci s ÚDU AV v Praze

- Jana Bauerová – zrcadlení s Václava Siglova - mikrofotografie.- 9. výstava z cyklu Východočeská fotografie.

Další aktivity:

V roce 1994 inicioval zaloľení oborové komise pro fotografii a film v muzeu při Asociaci muzeí a galerií, kterou vedl do roku 1999.
Působil jako koordinátor uživatelských poľadavků při přípravě počítačového evidenčního programu DEMUS - FOTOARCHIV vyvíjeného Oddělením informatiky MZM v Brně.
Inicioval a spolupracoval na vývoji prvního specializovaného českého obalového programu pro fotosbírky v podniku EMBA Paseky.
Člen nákupních komisí v muzeích: Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Okresní muzeum Jičín, Muzeum KRNAP Vrchlabí.