Jiří Valový

Mgr. Jiří Valový

Kancelář: EA 10 027

E-mail: Valovy@seznam.cz

Konzultační hodiny: dle dohody via e-mail

Specializace:
dějiny Slezska (zejm. 15. – 17. století)
církevní dějiny
dějiny šlechty v raném novověku

Studium:

od 2013 interní doktorandské studium: Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Ústav historických věd – obor Historie
předběžný název disertační práce: Lehnicko-břežští Piastovci mezi Habsburky, Hohenzollerny a polskými panovníky. Politické a společensko-kulturní kontakty dvorů v 16. století (školitel: prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.)

2010-2013 magisterské studium: Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Ústav historických věd - obor Kulturní dějiny (modul regionální)
diplomová práce: Náboženský život ve Slezsku ve světle reformace (vedoucí práce doc. Jan Stejskal, M.A., Ph.D.)


2007-2010 bakalářské studium: Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Katedra historických věd - obor Historie – Ochrana hmotných památek;
bakalářská práce: Církevní instituce na (Českém) Těšínsku ve středověku (vedoucí práce doc. Jan Stejskal, M.A., Ph.D.)

1999-2007 Gymnázium a Střední odborná škola Orlová

Publikační činnost:

Reformace ve slezských městech na příkladu Krnova a Těšína. In Theatrum historiae 18, 2016, s. 39-73.

Vývoj soudobého vnímání lehnicko-břežských Piastovců mezi politickou elitou střední Evropy 16. století, in: Agnieszka Januszek-Sieradzka – Henryk Gmiterek – Wojciech Iwańczak – Paweł Kras (red.), Elity i masy w społeczeństwach Czech i Polski w średniowieczu i wczesnych czasach nowożytnych, Lublin 2015, s. 301-310.

Účast na konferencích:

Świat kobiet w Czechach i w Polsce w średniowieczu i we wczesnej epoce nowożytnej, Bielsko-Biała 10. - 12. 10. 2016
Téma příspěvku: Polityka matrymonialna Piastów legnicko-brzeskich w XVI w. (Ze szczególnym uwzględnieniem związków z Hohenzollernami) (10. 10. 2016)

Elity i masy w społeczeństwach Czech i Polski w średniowieczu i wczesnych czasach nowożytnych, Janowiec nad Wisła 6. - 8. 10. 2014
Téma příspěvku: Vývoj soudobého vnímání postavení lehnicko-břežských Piastovců mezi politickou elitou střední Evropy 16. století (7. 10. 2014)

Letní š​​kola Proměny konfesijní kultury v Evropě, Olomouc 23. 6. - 4. 7. 2014
Téma příspěvku: Vliv vyznání na kariéry a společensko-kulturní kontakty lehnicko-břežských Piastovců v 16. století (3. 7. 2014)