Jaroslav Nečas

Mgr. Jaroslav Nečas

Kancelář: budova EA 10 027

Kontakt: ja.necas@seznam.cz

Konzultační hodiny: úterý 7.00-10:30 hod.

Specializace:

- Protektorát Čechy a Morava
- Třetí republika 1945-1948
- Zakladatelské období komunismu 1948-1953 

Studium:
2002 – 2007: Gymnázium J. K. Tyla Hradec Králové

2007 – 2011: Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, ústav historických věd, obor historie, bakalářské studium, bakalářská práce: Mimořádný lidový soud v Hradci Králové 1945 – 1948 a jeho ohlas v dobovém tisku

2011 – 2013: Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, ústav historických věd, obor historie, modul České dějiny 19. a 20. století, diplomová práce: Osobnost Adolfa Kolínského
v letech 1905-1973

2013 – dosud: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, Ústav historických věd, obor Historie, prezenční doktorské studium.
Téma disertační práce: Mimořádný lidový soud v Chrudimi 1945-1948. (školitel doc. PhDr. Václav Veber)

Ocenění:
Cena Edvarda Beneše 3. stupně (kategorie historie 20. století): Ocenění za magisterskou diplomovou práci „Osobnost Adolfa Kolínského v letech 1905 - 1973“, uděleno dne 25. října 2013 městem Sezimovo Ústí

Publikační činnost:

KREISINGER, Pavel – NEČAS, Jaroslav: Dr. Wernfried Pfaff (1915–1979). Příslušník nacistické SD v Praze a Hradci Králové, vojín wehrmachtu, retribuční vězeň a výkonný spolupracovník StB v Německu. (v tisku).