Jan Kutílek

E-mail:
st38902@student.upce.cz

Studium:
2008 – 2012 Vyšší odborná škola, střední průmyslová škola a obchodní akademie Čáslav
2012 – 2016 Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Ústav historických věd, obor Kulturní dějiny – bakalářský program
Bakalářská práce - Nacionalizace českého lázeňství na přelomu 19. a 20. století, školitel Mgr. Vladan Hanulík, Ph. D.
2016 – 2019 Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Ústav historických věd, obor Kulturní dějiny: Soudobé dějiny – magisterský program
Diplomová práce - Antisemitismus v Československu v období tzv. druhé republiky (1938 – 1939), školitel Mgr. Zbyněk Vydra, Ph.D.
2019 ‒ dosud Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, Ústav historických věd, interní doktorské studium, obor Historie
Předběžné téma disertační práce - Antisemitismus ve středovýchodní Evropě (1918 – 1923), školitel Mgr. Zbyněk Vydra, Ph.D.

Zahraniční pobyty:
Únor – červenec 2018 Eötvös Loránd University, Fakulta humanitních studií, obor Historie (Erasmus Program+), Budapešť
Listopad – prosinec 2018 Jagellonská univerzita, Krakov