Jan Krčál

Email: Jankrczal@gmail.com
Konzultační hodiny: Dle dohody

Specializace:
- Gender history
- Queer studies
- Dějiny homosexuality v ČSR od konce 19. století

Studium:
Od 2019: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, Ústav historických věd, interní doktorské studium – obor Historie
Dizertační práce: Homosexualita v českých zemích od konce 19. století do konce 20. století v odborném diskurzu (právo, medicína, sociologie) a krásné literatuře. (školitel prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.).

2016-2019: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, Ústav historických věd, obor kulturní dějiny – modul Gender history, Mgr.
Diplomová práce: Nemiluj mě, tohle se nedělá: Homosexualita na Pardubicku v letech 1918-1945. (vedoucí práce Mgr. Vladan Hanulík, Ph.D.).

2013-2016: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická. Ústav historických věd, obor Kulturní dějiny, Bc.
Bakalářská práce: Strategie utváření identity mezi Starým a Novým světem – Parishové ze Senftenbergu. (vedoucí práce Mgr. Vladan Hanulík, Ph.D.).

Publikační činnost:
Porodní bába Josefa Kovaříková z Potvorova a porodní bába Paulína Lebdušková z Vilémova, in: Hana Stoklasová (ed.), Porodní bába? Asistentka? Porodní deníky z let 1898-1954, Pardubice 2018.
Edice dopisů mezi Eberhardtem Brucksem a Zdenou Benešem v letech 1944-1945. Schwules Museum Berlin, 2019.

Recenze:
Publikovaná recenze na knihu: OZMENT, Steven, Purkmistrova dcera. Skandál v německém městě16. století, Praha: Argo 2015, 234 s. ISBN 978–80–257–1575–8 In: Theatrum Historiae č. 20, Pardubice 2017. (společně s Mgr. Denisou Vídeňskou).

Konference:
Celostátní studentská vědecká konference – Historie 2019 (Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 17-18 dubna 2019)
Teplé dějiny v českých zemích, 29.-30. listopadu 2019, Praha UK, (Jedna láska berlínského malíře: Eberhardt Brucks a Zdena Beneš.