Jan Ivanov

Mgr. Jan Ivanov

Kancelář: EA 10023
E-mail: louisdemydlaque@centrum.cz
Konzultační hodiny: čtvrtek 9-14 hodin

 

Specializace:
Dějiny šlechty v 19. a 1. pol. 20. stol.
Dějiny dopravy se zaměřením na dopravu železniční (19. stol. - 1. pol. 20. stol.)
Hospodářské dějiny: průmysl a obchod (19. stol. - 1. pol. 20. stol.)

 

Téma dizertační práce:
Šlechta a podnikání: Hlubočtí Schwarzenberkové a železniční a bankovní podnikání v druhé
polovině 19. století

Studium:
2012 – dosud: interní doktorandské studium oboru historie, Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice
2005 - 2011: magisterské studium oboru kulturní historie, Filozofická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
1999 - 2005: Obchodní akademie a gymnázium Kaplice, obor: osmileté gymnázium

Studijní pobyty v zahraničí:
duben – srpen 2009: Universität Passau, Německo
říjen 2007 – březen 2008: Eberhard-Karls-Universität Tübingen, Německo

Kvalifikační práce:
Schwarzenbergové a železnice. Vztah primogenitury Schwarzenbergů k železniční dopravě v 19. století

Publikační činnost:
IVANOV, J.: Lipenka – jedna z podob železnice na přelomu století, in: Dagmar
BLÜMLOVÁ – Jitka RAUCHOVÁ, Čas rychlých kol a křídel, aneb mezi Laurinem a
Kašparem. Kapitoly z kulturních dějin na přelomu 19. a 20. století, České Budějovice
2008, s. 34-39. (sborník z konference Zíbrtův Kostelec 2007)

Výuková činnost:

Historický proseminář pro obor Humanitní studia ZS 2014/2015

Hospodářské elity 19. století LS 2013/2014

Praxe:
2010 – 2012: NPÚ, územní pracoviště České Budějovice, klášter Zlatá Koruna, průvodce.
2010: NPÚ, územní pracoviště České Budějovice, didaktické prohlídky pro základní školy po historickém jádru města České Budějovce.