Jan Frolík

PhDr. Jan Frolík, CSc.
E-mail:
jan.frolik@upce.cz
Kancelář: EA 11 034
Telefon: +420 466 036 073

Vzdělání:
1975–1980 studium prehistorie a historie, Filosofická fakulta, Universita Karlova, Praha
od 1980 – zaměstnán v Archeologickém ústavu Akademie věd České republiy, Praha, v.v.i. (výzkum Pražského hradu)
1982 – titul PhDr.
1987 – titul CSc.
1992–2010 vedoucí výzkumu Pražského hradu
1993–2020 zaměstnán v Ústavu archeologické památkové péče středních Čech v Praze
2002–2007 vedoucí oddělení Pražský Hrad
2007–2017 – zástupce ředitele Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v .i., pro terénní výzkum, vedoucí Oddělení záchranných výzkumů

Specializace:
Archeologie Pražského hradu jako centra českého státu
Raně středověká hradiště (Chrudim, Stará Boleslav)
Středověká města, zvláště jejich počátky (Čáslav, Chrudim, Kutná Hora)
Vývoj středověkého osídlení (Chrudimsko)
Počátky církevní architektury
Teorie složitých terénních stratigrafií (jejich výzkum a zpracování, Harrisův diagram, tzv. formulářová archeologie).

Vysokoškolská výuka:
Ústav pro archeologii, Filosofická fakulta University Karlovy, Praha (2001–2011);
Archeologický ústav, Filozoficko-přírodovědná fakulta, Slezská univerzita, Opava (2002 – 2010);
Ústav historických věd, Filosofická fakulta Univerzity Pardubice (od roku 2008)

 

Významné projekty:
Pohřebiště v Lumbeho zahradě Pražského hradu. Analýza šperků a hrobové výbavy v souvislostech počátků Pražského hradu a přemyslovské domény, GAČR, číslo projektu P405/12/2195 (2012-2014)
Středověká populace v centru a na venkově. Archeologie, bioarcheologie a genetika na pohřebištích Pražského hradu, středních a východních Čech, centrum excelence, GAČR, číslo projektu 14-369386G (2014-2017)
Discovering the Archaeologists of Europe, program Evropské unie Leonardo (2006–2008) a Lifelong Learning Programme (2010–2014), číslo projektu – 528091-LLP-1-2012-UK-LEONARDO-LNW
Apostolus, projekt nedestruktivní dokumentace archeologických památek Arménie, Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. a Ústav archeologie a etnografie Národní akademie věd Republiky Arménie (2016–2019)
Sklo v českých zemích od gotiky do baroka podle nálezů v Chrudimi a Brně. Význam regionální produkce v evropském kontextu – GA ČR (nositel Archaia Brno – 2019–2021)