Jan Dvořáček

Mgr. Jan Dvořáček

Kancelář: EA 10 023

Telefon: +420 466 036 755

Email: dvoracekhonza1@seznam.cz

Konzultační hodiny:  dle dohody.                                       

 

Specializace:

- československo-etiopské vztahy

- dekolonizační proces v zemích francouzské Afriky

 

Studium:

1999 - 2003  -  Gymnázium Svitavy

2003 - 2006  -  bakalářské studium, Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Katedra historických věd – Historické vědy: Kulturní dějiny (muzeologie-archivnictví)

2006 - 2009  -  magisterské studium, Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Katedra historických věd – Historické vědy: Kulturní dějiny (soudobé dějiny)

od 2009  -  interní doktorandské studium, Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Ústav historických věd, Historické vědy - Historie

Téma disertační práce: Vztahy Československa a Etiopie 1945 - 1974
                                           (školitel doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.)

Studijní pobyty v zahraničí:

2007 - 2008  -  Université François Rabelais Tours - Faculté des Arts et Sciences Humaines (Socrates/Erasmus)

 2010-2011 - Université Michel de Montaigne Bordeaux 3 (Socrates/Erasmus)

Přednášková činnost:

Dekolonizace a studená válka v Africe, výběrová přednáška, Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, Ústav historických věd

Publikační činnost:

Studie a články:

DVOŘÁČEK, Jan, Střelecké spolky ve Svitavách a Jevíčku do roku 1918, in: Historie 2006 (sborník prací z 12. celostátní studentské vědecké konference konané 7. - 8.  prosince 2006 v Ostravě), Ostrava 2007, s. 109-122.

DVOŘÁČEK, Jan. Čechoslováci pod ochranou císaře: Strastiplná cesta Bedřicha Hildprandta a Ferdinanda Veverky do etiopského exilu. In Theatrum Historiae 13 (2013), s. 241-266.

DVOŘÁČEK, J. - ZÁHOŘÍK, J. Czech Travelers, Enterpreneurs and Advisors in Ethiopia, 1918-1937: a Preliminary Study. In Journal of Ethiopian Studies, vol. 47, December 2014, p. 53-68.

DVOŘÁČEK, Jan. Bedřich Hildprandt a Ferdinand Veverka v soukolí totalitních režimů. In Totalitarismus VI (2014), s. 107-117.

DVOŘÁČEK, J. - ZÁHOŘÍK, J. Opožděná nezávislost Džibutska: Strategické postavení francouzské kolonie v Africe, cca 1917-1977. In Historica Olomucensia 48 - 2015, s. 111-122.

Kolektivní monografie:

DVOŘÁČEK, J. – PIKNEROVÁ, L. – ZÁHOŘÍK, J.: A History of Czechoslovak Involvement in Africa: Studies from the Colonial through the Soviet Eras. Lampeter, NY: Edwin Mellen Press, 2014.

Recenze:

ZÁHOŘÍK, Jan. Imagining of Ethiopia in the Era of the League of Nations, 1923–1935: A view from former Czechoslovakia. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2012. In Afriche et Orienti (v tisku).

DVOŘÁČEK, Jan. Konfliktní cesty africké nezávislosti. In Soudobé dějiny 4/2013, s. 671–675. Recenze na knihu: ZÁHOŘÍK, Jan. Ohniska napětí v postkoloniální Africe. Praha, Karolinum 2012.

Účast na konferencích:

DVOŘÁČEK, Jan, Střelecké spolky ve Svitavách a Jevíčku do roku 1918. XII. celostátní studentské vědecká konference, Ostrava, 7. - 8. prosince 2006.

DVOŘÁČEK, Jan. Decolonisation in the Horn and its Consequences on French-Ethiopian Relations. Contribution given in the international invited speaker conference Africa Days, Plzeň, 10. dubna 2013.

DVOŘÁČEK, Jan. Bedřich Hildprandt a Ferdinand Veverka v konfrontaci s totalitními režimy. VI. interdisciplinární sympozium o totalitarismu, Plzeň, 17. května 2013.

DVOŘÁČEK, Jan. Shifting Identities, changing relations: Ethnicity, Culture and Society in an Emerging Africa, 1st Central European African Studies Conference, Plzeň 14. – 16. 5. 2014 – vedení panelu č. 11 zaměřeného na dějiny Etiopie.

DVOŘÁČEK, Jan. Čechoslováci v Etiopii, 1918–1974 přednáška v rámci panelu Czech Lands and Africa na konferenci Společnosti pro vědy a umění, 4. července 2014, ZČU Plzeň.

DVOŘÁČEK, Jan. Czechoslovak Foreign Policy towards Ethiopia 1918-1974, the 1st Ethio-Czech International Conference on Africa: Development, Society, and Culture in Africa, 24-25 September 2014, Jimma University, College of Social Sciences and Humanities, Ethiopia.

Praxe:

2005  -  Městské muzeum a galerie ve Svitavách (odborná praxe)

 září - prosinec 2012 - tlumočník humanitární mise Praga-Haiti