Jakub Nobicht

Mgr. Jakub Nobicht

Kancelář: EA 10 023

Email: nobicht@centrum.cz

Konzultační hodiny:  dle dohody

 

Specializace:

- dějiny lovu a myslivosti v českých zemích v raném novověku

 

Studium:

2000 - 2004  -  Gymnázium Třebíč

2004 - 2007  -  Univerzita Pardubice, filozofická fakulta, bakalářský studijní program Historické vědy, studijní obor Kulturní dějiny

2007 - 2009  -  Univerzita Pardubice, filozofická fakulta, navazující magisterský studijní program Historické vědy, studijní obor Kulturní dějiny

od 2009  -  Univerzita Pardubice, filozofická fakulta, interní doktorand Ústavu historických věd

 

Publikační činnost:

Jakub NOBICHT, Medvěd brtník a Brtnice, in: Brtnický zpravodaj 164, říjen 2008, s. 10.

Jakub NOBICHT, Lov a myslivost na panství Brtnice za vlády Antonína Rombalda Collalta v letech 1725-1740, in: Jiří KUBEŠ – Radmila PAVLÍČKOVÁ (edd.), Šlechtic mezi realitou a normou: Miscellanea ze studentských prací k dějinám raného novověku, Olomouc – Pardubice 2008, s. 163-191.