Interaktivní studijní materiály

Interaktivní prezentace studijních a učebních materiálů

 

Milena Lenderová (ed.) - Antologie zaniklých ženských ctností

Edice pramenů k dějinám genderových stereotypů v českých zemích

 

Milena Lenderová - Vladan Hanulík - Úvod do studia gender history

Tématicky členěná databáze představující základní okruhy problematiky spojené s genderovými dějinami v podobě zpřístupnění obrazových i písemných pramenů a klíčových odborných studií

 

Milena Lenderová - Radim Urbánek - Úvod do studia kulturních dějin

Studijní materiály přibližují přehled základních problému a témat z oboru kulturní dějiny 

 

Pavel Panoch - Mluvící průčelí. Novověké sgrafitové a malované fasády jako pramen k poznání kulturní historie

Databáze obrazových pramenů a studií přibližující problematiku vývtaverného zpracování fasád jako pramenu ke kulturním dějinám