Inovace studijních programů

Projekt Inovace studijního programu Historických věd Filozofické fakulty a Výtvarných umění Fakulty restaurování Univerzity Pardubice

 

Základní informace o projektu

Číslo operačního programu: CZ.1.07/2.2.00/07.0188

Program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opatření: 2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Typ projektu: Individuální projekt

Realizátor projektu: Univerzita Pardubice

Doba realizace: 1.6.2009 – 31.5.2012

 

Zasedání realizačního týmu

Realizační tým

Kateřina Čadková
Zuzana Čevelová
Vladan Hanulík
Ludmila Pilná
Vladislava Říhová
Jan Stejskal
Jana Stráníková

 

 

Popis projektu

Projekt byl vypracován na základě potřeby zvýšit možnost uplatnění absolventů Filozofické fakulty a Fakulty restaurování na trhu práce a rozšířením jejich praktických schopností v rámci studovaných oborů zlepšit jejich začlenění do praxe. Projekt se soustředí na praxi v součinnosti s vybranými partnery (modelovými potenciálními zaměstnavateli), Státní oblastní archiv v Chrudimi (SOA Zámrsk) a Východočeské muzeum v Pardubicích. V rámci projektu budou studenti proškoleni ve speciálních činnostech jako je digitalizace a evidence dokumentů a exponátů, specializovaný popis a propagace kulturního dědictví a institucí, které je uchovávají.