Historická fotografie v muzejních sbírkách

Přednáška posluchačům představí vznik a vývoj fotografie, využití historické fotografie v současnosti, její uložení a zpracování v muzejních sbírkách. Dále se bude věnovat významným pardubickým fotografům konce 19. a první poloviny 20.století.

V rámci praxe budou studenti katalogizovat a digitalizovat sbírky pozitivů Východočeského muzea v Pardubicích.

Doporučená literatura k tématu:
Scheufler, Pavel, Teze k dějinám fotografie do roku 1914. Praha 2000.
Josef Pírka - katalog k výstavě. Pardubice 1989.
Voksa, Stanislav, Příběhy fotografů z Pardubicka. Pardubice 2007.
Scheufler, Pavel, Jan Langhans. Praha 2005.
Moucha, Josef, František Drtikol, Praha 2007.
Skopec, R. Dějiny fotografie v obrazech od nejstarších dob do dnešku. Praha 1963.