Helena Pochobradská

Mgr. Helena Pochobradská, Ph.D.

Kancelář: budova EA, kancelář 12 035

Telefon: +420 466 036 221

E-mail: helena.pochobradska@upce.cz

Konzultační hodiny:

 

 


Specializace:

Předarchivní péče, zpracování archivních fondů podnikatelských subjektů do znárodnění, zpracování státních zemědělských podniků po roce 1945, lektorská a přednášková činnost v oblasti předarchivní péče, dějiny spisové a archivní služby,kancelářské systémy a spisová služba.

 


Studia a praxe:

1980 – 1983 Filozofická fakulta Petrohradské státní univerzity, Petrohrad (Filozofie)

1985 – 1990 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha (Politické vědy), Mgr. 1990

1992 – 1994 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha (archivní kurz na katedře archivnictví a pomocných věd historických)

2008-2012 doktorské studium historie na ÚHV FF Univerzity Pardubice

 

Vědecká činnost

 

Granty:

2005 – 2006 „Moderní spisová a archivní služba v praxi“ (Univerzita Hradec Králové)

 

Publikační činnost (výběr):

Příspěvek na celostátní konferenci archivářů ČR na téma: „Možnosti vzdělávání v oblasti spisové služby“, Děčín, 2. – 4.5.2005

Studijní texty pro posluchače projektu MOSAS, 2006, Univerzita Hradec Králové
Skripta pro posluchače FF UPa, Kancelářské systémy a spisová služba, Pardubice, 2007

Článek ve Sborníku prací východočeských archivářů č. 12/2008, str. 273 až 279, „Archivy – správní úřady či zařízení k ukládání archiválií a péči o ně?“

Hlavní referát na semináři ČAS na téma: Zpracování justičních fondů v podmínkách SOA v Zámrsku, Semily, 27.1.2009