Hana Rudová

Mgr. Hana Rudová

Kancelář: EA 10 023

Telefon: +420 466 036 755

Email: hankarudova@centrum.cz

Konzultační hodiny: dle dohody

 

Specializace:

- česko-rakouská aristokracie v 19. století

- paměťová studia (místa paměti, prezentace starobylosti
  a urozenosti)

 

Studium:

1996 - 2004  -  Gymnázium Sušice

2004 - 2007  -  bakalářské studium historie na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

2007 - 2009  -  navazující magisterské studium historie na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

od 2009  -  kombinované doktorské studium historie na Filozofické Fakultě Univerzity Pardubice

Téma disertační práce: Buquoyové a umění v „dlouhém“ 19. století
                                           (školitelka prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.)

 

Kvalifikační práce:

Rožmberk jako místo paměti (Prezentace starobylosti a urozenosti Buquoyů), České Budějovice 2007. (Bakalářská práce Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích vedená)

Život ve vzpomínkách (Prezentace starobylosti a urozenosti Buquoyů, Czerninů z Chudenic a Schwarzenbergů), České Budějovice 2009. (Diplomová práce Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích)

 

Odborná činnost:

březen 2009  -  aktivní účast na studentské konferenci Historie konané v Hradci Králové (příspěvek Život ve vzpomínkách. Jiří Jan Buquoy a jeho Rožmberk)

říjen 2009  -  aktivní účast na kolokviu Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Českých Budějovicích „Ty naše chalupy zámecké …“ Proměny funkcí sezónních šlechtických a à la šlechtických sídel konané na Červené Lhotě (příspěvek „Milé, tolik milované Chudenice“)