Grantový projekt porodní báby

Porodní babičky

Porodní báby: profesionalizace, institucionalizace a výkon historicky prvního ženského kvalifikovaného povolání v průběhu dvou staletí, 1804-1948

English 

 

Realizace výzkumu je podpořena z prostředků Grantové agentury České republiky, prostřednictvím realizace grantového projektu č. 17-14082S Porodní báby: profesionalizace, institucionalizace a výkon historicky prvního ženského kvalifikovaného povolání v průběhu dvou staletí, 1804-1948.

Analytickým cílem projektu je sledovat posun hierarchií v rámci léčebného pole, respektive segmentu porodnické péče, zejména sledování hranice, která počala od přelomu 18. a 19. století oddělovat vědecký svět univerzitních odborníků (chirurgů, gynekologů, profesorů i studentů porodnických kurzů a přednášek) od světa výkonu porodnické praxe, kterému zdaleka nedominovali muži, ale díky existenci získání licenční aprobace se zde výrazně uplatňovaly i ženy – porodní báby a konečně prostorem výkonu neaprobovaných zákroků.

Variabilní hranice mezi těmito třemi sférami byla ovšem dána nikoli pouze výší vzdělání, ať už to bylo vzdělání čistě formální, či mělo skutečný vědecký fundament, reprezentanti a reprezentatky odlišných světů perfomovali svou profesní identitu zcela odlišným způsobem.

Cílem výzkumu je z tohoto důvodu sledovat proměny léčebné kultury s ohledem na utváření idealizované typologie představitelek povolání porodních bab, utváření strategií sebeprezentace, komunikace, ale i redefinování vztahu mezi pacientkami a osobami praktikujícími v porodnické péči.

 

 

Veřejně dostupné výstupy projektu:

Databáze biografických dat porodních babiček v českých zemích

Edice porodních deníků - Šťastně porodila děvče (2017)

Mezinárodní konference History of MIdwives 1850-1950