Mgr. Gabriela Krejčová Zavadilová

Mgr. Gabriela Krejčová Zavadilová   

Místnost: EA 10 027
E-mail: Gabca_Z@seznam.cz
Konzultace: úterý 13-17 (jinak dle dohody emailem)

Specializace:
-vývoj české reformace
-moderní církevní dějiny

Studium:
2004-2008 Gymnázium Pelhřimov (maturita)
2008-2010 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Historie – Archivnictví
2010-2012 Univerzita Pardubice, Historie – Ochrana hmotných památek (bakalářská práce: „Dějiny tolerančního sboru v Moravči do roku 1848“, vedoucí práce: doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D.), Bc.
2011-2014 Univerzita Pardubice, Archivnictví a spisová služba (bakalářská práce: „Sbor Českobratrské církve evangelické v Moravči jako původce písemností a jeho archiválie“, vedoucí práce: doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D.), Bc.
2012-2014 Univerzita Pardubice, Kulturní dějiny – regionální modul (diplomová práce: „Dějiny sboru Českobratrské církve evangelické v Moravči od jeho založení po současnost“, vedoucí práce: doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D.), Mgr.
2014- dosud Univerzita Pardubice, Historie (interní doktorandské studium), předběžný název dizertační práce: „České nekatolické sbory v Evropě“ (školitel: doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D.)

Účast na konferencích:
Duben 2013 – Celostátní studentská vědecká konference v Plzni: Historie 2012, Téma: Toleranční sbor v Moravči do roku 1848
Září 2015 – V. bienále ČSVOS: Osvícenství – to jsme my: formování a vzestup drobné inteligence v 18. století, Téma: Evangeličtí kazatelé z Uher – formování nové společenské vrstvy (ve spolupráci s Mgr. H. Stoklasovou, Ph. D.)

Přednášky pro veřejnost:
600 let přijímání podobojí - září 2014 - sbor ČCE Džbánov; Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p. o.; listopad 2014 - sbor ČCE Horní Krupá; Husitské muzeum Tábor
Boj o kalich - únor 2015 – sbor ČCE Moraveč
600 let od upálení Mistra Jana Husa - červen 2015 - Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p. o.
Mistr Jan Hus v proměnách staletí - červenec 2015 - Dobrá Voda u Pacova

Mistr Jeroným Pražský: zapomenutý mučedník nebo moderní vzdělanec? – červen 2016 – Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p. o., sbor ČCE Humpolec

Publikační činnost:
Sborové archivy ČCE v Moravči a Humpolci. In: Vlastivědný sborník Vysočiny (oddíl věd společenských) XIX, 2015, s. 224-228.
Zpráva o archivním fondu českého reformovaného sboru ve Velikém Središti (Srbsko), In: Archivní časopis 4, 2015, s. 409-413.
Evangeličtí kazatelé z Uher – formování nové společenské skupiny, In: Cornova (ve spolupráci s Mgr. H. Stoklasová, Ph.D., v tisku).
Archeologické nálezy Ing. F. Fáry z Velké Harčáši ve sbírce Muzea Vysočiny Pelhřimov, In: Študijné zvesti (ve spolupráci s PhDr. J Jílek, Ph.D., v tisku).

Praxe:
2011 Východočeské muzeum v Pardubicích – archeologické oddělení (praxe v rámci bakalářského studia)
2012 Městský úřad Pelhřimov – odbor vnitřních věcí (praxe v rámci bakalářského studia)
2013 Státní okresní archiv Pelhřimov (praxe v rámci bakalářského studia)
2013 Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p. o. (praxe v rámci magisterského studia)
2014- dosud Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p. o.
 

Studijní zahraniční pobyty:
Březen-duben 2016: Universität Wien