František Václavík

MgA. František R. Václavík
E-mail: fravaclavik@volny.cz


Specializace:
Dějiny stavební kultury, stavební historie, dějiny architektury a urbanismu

Studia a praxe:
1994-2000 – Akademie výtvarných umění v Praze
2000-2009 – Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Pardubicích
2003-doposud – zpracovatel stavebněhistorických průzkumů, dokumentací, posudků
2019- doposud – doktorandské studium, Katedra historických věd, Filozofická fakulta, Univerzita Pardubice

Studijní pobyty v zahraničí:
2015 – Wydział Architektury Politechnika Wrocławska, studijní pobyt


Publikační činnost (výběr):

Václavík, František. R.: Certifikovaná metodika „Průzkum, dokumentace a inventarizace architektonických prvků“, NPÚ, ÚOP středních Čech, Praha 2014, ISBN 978-80-86516-76-9. Rok uplatnění: 2014. Osvědčení: č. 14 Ministerstva kultury ČR, odboru výzkumu a vývoje, č.j. MK 61897/2014 OVV, Sp. Zn. Mk-S 13873/2014 OVV, ze dne 14. 11. 2014, autorství metodiky

Cejpová, Miroslava - Rohlíček, Petr - Václavík, František R. - Šeda, Bohdan: Nález, konzervace a prezentace torz stavebních konstrukcí tzv. Nového Města v Litomyšli. Miroslava Cejpová, Petr Rohlíček, František R. Václavík, Bohdan Šeda. Zprávy památkové péče Roč. 75, č. 6 (2015), s. 532-538

Cihla, Michal – Václavík, František. R. – Trefný, Martin: Primární vizuální průzkum lomu poblíž nekropole Monterozzi v Tarquiniích. Auriga LIX/2, 63-76, 2017

Václavík, F. R. – Trefný, M. – Hradil, D. – Hradilová, D.: K možnostem dokumentace a průzkumu řeckých váz analytickými metodami, Sborník z konference Klasické rozhovory ‐ Colloquia Classica, 2018

Škabrada, Jiří - Zuzana Syrová-Anýžová et al.: Nejstarší venkovské domy ve východních Čechách. Pardubice: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, 2018. ISBN 978-80-7560-126-1. (spoluautor)

Václavík, František. R.: Zkoumání povrchů historických staveb – velké rezonující téma, In: Svorník, sborník příspěvků ze 16. specializované konference stavebněhistorického průzkumu, v tisku (2019)

Martin Trefný, Perego, Lucio G. - Fiocchi, Fabio – Romano, Simone - Václavík, František R. - Cihla , Michal – Felcan, Michal – Porubčanová, Zuzana – Szabová, Alina: Ricognizione di superficie, indagini magnetometriche e scavo di un pozzo nel sito della Bufalareccia nei Comuni di Tolfa e Allumiere (RM) tra 2017-2019, SIBRIUM č. 33, 2019 (v tisku), s. 455 - 479


Další odborné studie, výběr za posledních 5 let:
F. R. Václavík, B. Šeda, P. Zahradník: Stavebněhistorický průzkum katedrály Sv. Ducha v Hradci Králové, I. etapa, Pardubice 2019
F. R. Václavík, B. Šeda, K. Kulhánková, S. Kudláček, R. Tibitanzlová, D. Richter: Stavebněhistorický průzkum kostela Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi, Pardubice 2019
F. R. Václavík, S. Kudláček, T. Zářecká: Stavebněhistorický průzkum kostela sv. Václava v Kozojedech (JI), Pardubice 2019
F. R. Václavík, B. Šeda: Stavebněhistorický průzkum Kunětické hory – Palácová část, Pardubice 2018, uloženo: NPÚ, správa objektů
F. R. Václavík, B. Šeda, D. Richter: Stavebněhistorický průzkum bývalého pivovaru v Semíně (PA), Pardubice 2018
F. R. Václavík, Stavebněhistorický průzkum objektu Václavíkova mlýna čp. 2 v obci Žehuň (KO), Pardubice 2018
F. R. Václavík, B. Šeda, K. Kulhánková, J. Svobodová, J. Stráníková: Stavebněhistorický průzkum zámku Pardubice čp. 1, Pardubice 2017, uloženo: VČM v Pardubicích
P. Panoch, F. R. Václavík, B. Šeda: Komparativní studie pro Indikativní seznam UNESCO, Hradec Králové – urbanismus a moderní architektura, Pardubice 2017
F. R. Václavík, B. Šeda, K. Kulhánková, R. Růžičková: Stavebněhistorický průzkum výpravní budovy Pardubice, Pardubice 2017, uloženo: SŽDC SON Hradec Králové
F. R. Václavík, B. Šeda, K. Kulhánková, M. Buroň: Stavebněhistorický průzkum a inventarizace prvků objektu Masarykových škol v Hradci Králové - V Lipkách čp. 690 a 692, Pardubice 2016, uloženo: Magistrát města Hradec Králové
F. R. Václavík, B. Šeda, K. Kulhánková, M. Buroň, J. Pavlík: Stavebněhistorický průzkum části budov Labské vodní elektrárny u jezu Hučák v Hradci Králové v Křižíkově ulici, Pardubice 2016
P. Panoch, F. R. Václavík, B. Šeda: Komparativní studie pro Indikativní seznam UNESCO, Hradec Králové – urbanismus a moderní architektura, Pardubice 2017