František Šebek

PhDr. František Šebek

Kancelář: EA 12038

Telefon: 466 036 210

E-mail: frsebek@seznam.cz

Konzultační hodiny:

Specializace:

české dějiny středověku a raného novověku se zaměřením na východní Čechy, muzeologie, okrajově numismatika a heraldika.

Studia:

Pedagogická fakulta v Hradci Králové

Filosofická fakulta Univerzity Karlovy

PhDr. 1979

Publikační činnost (výběr):

Monografie:

Horní Bradlo. Kapitoly z dějin. [Red.]: Šebek, František. Pardubice, Východočeské muzeum v Pardubicích 2009 (spolu s Ivo Křenem a Marií Stehnovou).

Kapitoly ze starších dějin obce Raná. Pardubice, Východočeské muzeum v Pardubicích 2006.

Arnošt z Pardubic (1297 - 1364), VČM Pardubice 2005, stran 20 A4. ISBN 80-86046-76-1.

Pardubický kraj, Helios Jiří Razsakzov: Pardubice 2004, ISBN 80-85211-16-5, formát A4, 200 stran, z toho 25 stran textu česky, totéž angl. (spolu se Štěpánem Bartošem = fotograf)

Pardubice, Pardubice 2000.

Stoleté ohlédnutí. Život Pardubic kolem roku 1900, Pardubice 2000.

Sopřeč, dějiny obce, Pardubice 1998 (spoluautor textu).

Pardubice, Pardubice 1997.

Časy, dějiny obce, Pardubice 1994 (spoluautor textu).

Historický atlas měst ČR, svazek č. 2 - Pardubice, Praha 1995 (spoluautor textu).

Dějiny Pardubic I, Pardubice 1990 (s kolektivem autorů).

Medaile Pardubicka, Pardubice 1987.

Pardubicko, Hradec Králové 1985 (spoluautor Vlastimil Zikmunda).

Historická dokumentárnost nálezů mincí na Pardubicku a Chrudimsku, Pardubice 1971 (spoluautor Josef Petrtyl).

Články (za posledních deset let):

Okolnosti vzniku hlavního oltáře děkanského kostela sv. Bartoloměje v Pardubicích v 70. letech 17. století. In: Per saecula ad tempora nostra. Sborník prací k šedesátým narozeninám prof. Jaroslava Pánka. Sv. 1. Praha, Historický ústav Akademie věd České republiky 2007, s. 426-429.

Hus a husité na obrazech a fasádách domů v Pardubicích na přelomu 19. a 20. století. In: Jan Žižka z Trocnova a husitské vojenství v evropských dějinách. VI. mezinárodní husitologické sympozium, Tábor 12.-14. října 2004. Tábor, Husitské muzeum v Táboře 2007, s. 865-871.

Historie v muzeích České republiky. In: IX. sjezd českých historiků. Pardubice 6.-8. září 2006. Pardubice, Sdružení historiků České republiky 2007, s. 37-43.

Vzpomínka na Zdeňka Bičíka k jubileu jeho nedožitých osmdesátin. ZKPP 41, 2006, č. 5-6, s. 154-158.

Arnošt z Pardubic a jeho rod, in: Arnošt z Pardubic (1297 - 1364), osobnost - okruh - dědictví / postać - środowisko - dziedzictwo (redakce Lenka Bobková - Ryszard Gładkiewicz - Petr Vorel), vyd. Uniwersitet Wrocławski, Univerzita Karlova v Praze, Univerzita Pardubice, Wrocław - Praha - Pardubice 2005, s.73 - 82. ISBN 83-88430-40-8, 80-7308-107-6, 80-7194-822-5.

Z příběhů Poličky v letech 1639 - 1648 (1650), in: Věnná města za třicetileté války a jejich poválečná obnova (sborník příspěvků z konference konané v Mělníku 4.-5.V. 2004), uspořádal Jan Kilián, Regionální muzeum v Mělníku 2004, s. 60-63. ISBN 80-903453-1-X.

Prvních deset let Asociace českých a moravskoslezských muzeí a galerií, in: Asociace českých a moravskoslezských muzeí a galerií - deset let činnosti. Praha AMG 2000, s. 5-16.

Perspektivy regionálních muzeí, (s kolektivem) in: Regionální muzea v době reformy veřejné správy v ČR. Praha AMG 2000, s. 58-62.

Historický vývoj sítě muzeí; právní postavení regionálních muzeí, in: Regionální muzea v době reformy veřejné správy v ČR. Praha AMG 2000, s. 6-9.

Dějiny Pardubic v přehledu, in: Historie a současnost podnikání na Pardubicku. Pardubice - Nakladatelství Jiří Hajník, 2000, s. 14-64.

Další aktivity:

člen redakční rady Východočeského sborníku historického (od 1991); Asociace českých a moravskoslezských muzeí a galerií (od 2000 člen exekutivy), předseda komise pro rozvoj cestovního ruchu při Radě Města Pardubic (od 1996), člen vědecké rady Univerzity Pardubice (od 1997)