Filip Vávra

Kancelář:
EA 10027

Konzultační hodiny:
středa 13:00 - 15:00

E-mail:
vavrafil@seznam.cz

Specializace:
- dějiny raného novověku (především dějiny šlechty)
- dějiny diplomacie (habsbursko-ruské a habsbursko-říšské vztahy v 17. a 18. století)
- dějiny informačních sítí, agentů a šlechtických služebníků v 17. a 18. století

Studium:
2005-2013: Gymnázium Přelouč
2013-2016: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, Ústav historických věd, obor Kulturní dějiny, Bc.
bakalářská práce: Diplomatův dům: Provoz a financování císařské ambasády v Moskvě a Petrohradě v letech 1728–1733, 76 s. (vedoucí práce PhDr. Vítězslav Prchal, Ph.D.)
2016-2018: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, Ústav historických věd, obor Kulturní dějiny – regionální modul, Mgr.
diplomová práce: Mezi Vídní a Prahou: Komunikace Františka Josefa Černína se správcem jeho vídeňských paláců ve 20. a 30. letech 18. století, 145 s. (vedoucí práce PhDr. Vítězslav Prchal, Ph.D.)
od 2018: Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Ústav historických věd, interní doktorské studium – obor Historie
dizertační práce: České vyslanectví na stálém říšském sněmu v Řezně 1708-1750 (školitel PhDr. Vítězslav Prchal, Ph.D.)

Publikační činnost:
Jídlo a slavnosti na císařské ambasádě v Petrohradě ve 30. letech 18. století, in: Blanka Jedličková – Milena Lenderová – Miroslav Kouba – Ivo Říha (edd.), Krajiny prostřených i prázdných stolů I.: Evropská gastronomie v proměnách staletí, Pardubice 2016, s. 93-108 (společně s Vítězslavem Prchalem).
Prodej zdechovického panství roku 1641: Netypická smlouva o prodeji mezi Václavem Vrábským Tluksou z Vrábí a Václavem Věžníkem z Věžník, Východočeský sborník historický 33, Pardubice 2018, s. 5-27.
V hlavní roli ambasáda: Diplomatův dům a problematika jeho držby na příkladu ruské mise Františka Karla hraběte Vratislava z Mitrovic v letech 1728–1733, in: Historie 2016/2017, v tisku.

Zahraniční stáže:
srpen-září 2017: pořádání knihovny Českého historického ústavu v Římě, Itálie

Účast na konferencích:
IX. pardubické bienále: Ars Culinaria Europaea. Gastronomie v interdisciplinární perspektivě (Pardubice, 29.-30. 4. 2016).
Celostátní studentská vědecká konference – Historie 2016/2017 (České Budějovice, 6.-7. dubna 2017).