Filip Vávra

Kancelář: 
EA 10027

Konzultační hodiny: 
 středa 13:00 - 15:00

E-mail:
vavrafil@seznam.cz

Specializace:
- dějiny raného novověku (především dějiny šlechty)
- dějiny diplomacie (habsbursko-ruské a habsbursko-říšské vztahy v 17. a 18. století)
- dějiny informačních sítí, agentů a šlechtických služebníků v 17. a 18. století 

Studium:
2005-2013: Gymnázium Přelouč
2013-2016: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, Ústav historických věd, obor Kulturní dějiny, Bc.
bakalářská práce: Diplomatův dům: Provoz a financování císařské ambasády v Moskvě a Petrohradě v letech 1728–1733, 76 s. (vedoucí práce PhDr. Vítězslav Prchal, Ph.D.)
2016-2018: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, Ústav historických věd, obor Kulturní dějiny – regionální modul, Mgr.
diplomová práce: Mezi Vídní a Prahou: Komunikace Františka Josefa Černína se správcem jeho vídeňských paláců ve 20. a 30. letech 18. století, 145 s. (vedoucí práce PhDr. Vítězslav Prchal, Ph.D.)
od 2018: Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Ústav historických věd, interní doktorské studium – obor Historie
dizertační práce: České vyslanectví na stálém říšském sněmu v Řezně 1708-1750 (školitel doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.)

Publikační činnost:
Jídlo a slavnosti na císařské ambasádě v Petrohradě ve 30. letech 18. století, in: Blanka Jedličková – Milena Lenderová – Miroslav Kouba – Ivo Říha (edd.), Krajiny prostřených i prázdných stolů I.: Evropská gastronomie v proměnách staletí, Pardubice 2016, s. 93-108 (společně s Vítězslavem Prchalem).
Prodej zdechovického panství roku 1641: Netypická smlouva o prodeji mezi Václavem Vrábským Tluksou z Vrábí a Václavem Věžníkem z Věžník, Východočeský sborník historický 33, Pardubice 2018, s. 5-27.
V hlavní roli ambasáda: Diplomatův dům a problematika jeho držby na příkladu ruské mise Františka Karla hraběte Vratislava z Mitrovic v letech 1728–1733, in: Jaroslav Dibelka – Jan Šimánek (edd.), Historie 2016/2017: Sborník prací z 22. celostátní studentské vědecké konference konané 6. a 7. dubna 2017 v Českých Budějovicích, České Budějovice 2018, s. 159-186.
Rezidenční síť Františka Josefa Černína z Chudenic ve Vídni a v Praze ve 20. a 30. letech 18. století, Theatrum historiae 24, 2019, s. 109-135.

Zahraniční stáže:
srpen-září 2017: pořádání knihovny Českého historického ústavu v Římě, Itálie
březen 2020, stipendium DAAD na Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Německo (prof. Michael Rohrschneider)

Účast na konferencích:
IX. pardubické bienále: Ars Culinaria Europaea. Gastronomie v interdisciplinární perspektivě (Pardubice, 29.-30. 4. 2016).
Celostátní studentská vědecká konference – Historie 2016/2017 (České Budějovice, 6.-7. dubna 2017).
Tři staletí v srdci Evropy (Česká a evropská společnost v 16. – 18. století), (Hradec Králové, 7. – 8. 11. 2018).