Etnografická sbírka a podmalby na skle ve sbírkách VČM

Přednáška se zaměří na důležitý fakt, že častou složkou sbírek muzeí v České republice je tzv. etnografická sbírka. Přednáška se zaměří na konkretizaci obsahu souborů tohoto charakteru, osvětlí obecné příčiny jejich vzniku a perspektivy dalšího vývoje. Na příkladě skladby etnografické sbírky ve VČM upozorní na historické i současné náhledy na dokumentaci jevů tradiční lidové kultury a seznámí se zásadami systematické evidence etnografik v muzeích.

Praxe bude zaměřena na digitalizaci a katalogizaci souboru podmaleb na skle.

Literatura doporučená k tématu:
Staňková, Jitka, Lidové umění z Čech, Morava a Slezska. Praha 1987.
Vondrušková, Alena – Vondruška, Vlastimil, Tradice lidové tvorby. Lidová hmotná kultura v Čechách a na Moravě. Praha 1988.
Tyllner, Lubomír a kol., Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Morava a Slezska I-III. Praha 2007.
Kafka, Luboš, Malované na skle – lidové podmalby. Praha 2005.