Emil Minčev

Mgr. Emil Minčev

Kancelář: EA 10 027

Telefon:

Email: EmilMincev@seznam.cz

Konzultační hodiny: středa 9 - 14 hod.

Specializace:

- Dějiny a každodennost Balkánu v 19. a 20. století

- Dějiny a každodennost Bulharska v 19. a 20. století

- Dějiny českých komunit v Bulharsku (1878 - 1945)

- Dějiny krajanských spolků v Bulhrasku (1879 - 1945)

- Současnost a reálie Bulharska

- Bulharský jazyk
 
Studium:


2003 – 2008 - Nacionální gymnázium scénických kádrů, Plovdiv, Bulharsko


2008 - 2011 - bakalářské studium, Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Katedra literární historie a slavistiky – Slavistická studia zemi EU + Historie


2011 - 2013 - magisterské studium, Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Katedra historických věd – Historické vědy: Kulturně-historická slavistika


od 2013 - interní doktorandské studium, Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Ústav historických věd, Historické vědy - Historie
 

Téma disertační práce:


Česká komunita v Sofii od osvobození Bulharska r. 1878 do konce Druhé světové války - dějiny, procesy, osobnosti, společenský a každodenní život.
(školitel doc. Vladimír Penčev, Ph.D.)
 

Vyučování: 

Zimní semestr ak. roku 2014/2015: přednáška "Češi v Bulharsku v letech 1878 - 1945"

Letní semestr ak. roku 2015/2016: přednáška "Češi v Bulharsku 1878 - 1918"


Studijní pobyty v zahraničí:


letní semestr 2009 - Plovdivská univerzita Paisij Chilendarskij (CEEPUS)

duben - září 2015 - stáž v Bulharské Akademie Věd, Sofia, Bulharsko, s podporou akademické informační agentury (AIA)

Publikační činnost:


ШОПОВА, С., МИНЧЕВ, Е. Вацлав Стрибърни – един чех в България, отдаден на науката и природата. In. Известия на старозагорския исторически музей. Том IV. Личността в историята. Стара Загора, 2011. ISSN 1314 – 4510 s. 742 – 749.

MINČEV, E. Václav Stříbrný – jeden Čech v Bulharsku. In. Studentské Zamyšlení 1. Pardubice, 2010. s. 43 – 51.

MINČEV, E. Češi v Plovdivu. In. Studentské zamyšlení 2. Tématické číslo. Češi a Slováci v Plovdivu. Pardubice, 2111. s. 8 – 15.

МИНЧЕВ, Емил. Един забравен военен доктор, преживял три войни. In: Европейско културно-историческо наследство. Доклади от студентските конференции в Пловдив 2012-2013 г. Пловдив 2014, с. 285 - 301. 

МИНЧЕВ, Емил. Чехите в Пловдив (1860 - 1945). Пловдив, 2014. ISBN 978-954-423-967-1.

MINČEV, Emil. Čeští hudebníci v bulharském městě Plovdivu v letech 1878 – 1936. In. Sborník z III. mezinárodní vědecké konference studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd. Olomouc : Wolters Kulwer, 2014. ISBN 978-80-7478-645-7. s. 171 – 181.

MINČEV, E. Češi v Plovdivu (1860 - 1945). Vydavatelství Plovdivské Univerzity Pajsij Chilendarski. Plovdiv, 2014.

МИНЧЕВ, Емил. Чешкото участие в освободителните борби на България. In. XI национални студентски научни четения. Европейско културно-историческо наследство. Доклади от студентската конференция в Пловдив 17 – 18 октомври 2015 г. София, 2016. ISSN 2367-5160. с. 154 – 164.

MINČEV, Emil. Z každodennosti Čechů v Bulharsku v letech 1878 – 1904. In. Slovanský přehled. 1/2016. ISSN 0037-6922. s. 33 – 51.
 

Účast na konferencích:

22 – 23.4.2010 - Účast na konferenci Osobnost v dějinách, Stara Zagora, Bulharsko. Přednes příspěvku na téma Václav Stříbrný, jeden Čech v Bulharsku.

18 – 19.5.2013 – Účast na konferenci Evropské kulturně-historické dědictví, Plovdiv, Bulharsko. Přednes příspěvku na téma Ludvík Stříbrný, jeden zapomenutý lékař, který přežil tři války.

25 - 26.4.2014 Účast na konferenci Páté nacionální setkání bohemistů / Пета национална среща на бохемистите. Univerzita Paisij Chilendarskij, Plovdiv. Přednes příspěvku na téma "Česká stopa v divčí gymnázium v Plovdivu".

29.4.2014 Účast na konferenci III. ročníku Mezinárodní vědecké konference studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd, Olomouc. Přednes příspěvku na téma České hudebníci v bulharském městě Plovdiv v letech 1878 až 1938. 
 

17 - 18.5.2014 Účast na konferenci studentského archeologicko - historického klubu Plovdivské univerzity Paisij Chilendarskij, konané 17. a 18. května 2014. Plovdiv, Bulharsko. Přednes příspěvku na téma Václav V. Stříbrný syn známeho českého zemědělce Václava Stříbrného.

17 - 18.10.2015 - Účast na konferenci XI. národní studentské čtení "Evropské kulturně-historické dědictví", Univerzita Pajsij Chilendarski, Plovdiv, Bulharsko. Přednes příspěvku na téma Česká účast v národních bojích Bulharska.

4. 12. 2015. - Účast na konferenci adventní stůl na téma "Železnice s hospodářský růst v 19. století", Univerzita Pardubice, Česká republika.  Přednes příspěvku na téma "Cestování Čechů do Bulharska v letech 1880 - 1904"

Účast na organizaci výstav:

21. 6. 2011 - 21. 7. 2011 - Organizace výstavy "Češi a Slováci v Plovdivu", představené v Univerzitě Pardubice, s podporou Univerzity Pardubice, Plovdivské univerzity Pajsij Chilendarski, sdružení "Ancient Plovdiv", plovdivské pobočky československého klubu "T. G. Masaryka" v Bulharsku a Ministerstva zahraničních věcí ČR. Pardubice, Česká republika.

25. 9. - 25. 10. 2014 - Organizace výstavy "Významní "plovdivští" Češi a jejich potomci, představeném ve starém městě Plovdiv, s podporou Plovdivské univerzity Pajsij Chilendarski, sdružení "Ancient Plovdiv", plovdivské pobočky československého klubu "T. G. Masaryka" v Bulharsku a Misterstva zahraničních věcí ČR. Plovdiv, Bulharsko.