Eliška Valová

Mgr. Eliška Valová

Kancelář: EA 10 027

E-mail: eliskachadim@seznam.cz

Konzultační hodiny: ZS 2018/2019 úterý 8:30-9:00, EA 10 027

 

Specializace:

- historická demografie

- otázka svobodných matek a nemanželských dětí

- genealogie, matriky

Studium:

2006 - 2010: Gymnázium Polička, všeobecné gymnázium

2010 - 2013: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, Ústav historických věd, bakalářské studium, obor Kulturní dějiny, Bc.

Bakalářská práce: Demografický vývoj městečka Bystré v letech 1750 – 1849 (vedoucí práce Mgr. Alexandra Šikulová)

2013 - 2015: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, Ústav historických věd, navazující magisterské studium, obor Kulturní dějiny, modul Regionální, Mgr.

Diplomová práce: Populační vývoj města Poličky v letech 1800 - 1909 (vedoucí práce prof. PhDr. Eduard Maur, CSc.)

od roku 2015: Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Ústav historických věd, interní doktorské studium – obor Historie

Předběžné téma disertační práce: Srovnání populačního vývoje v Litomyšli, v Poličce a ve Svitavách v „dlouhém“ 19. století (1785-1914) se zvláštním zaměřením na ilegitimitu (školitel prof. PhDr. Eduard Maur, CSc.)

Účast na konferencích:

minikonference FF UPCE, ÚHV, květen 2014, téma příspěvku: Sňatečnost v Poličce v 19. století.

Zahraniční studijní pobyty:

září 2016: týdenní badatelský pobyt ve Wroclawi