Důležité kontakty

Akademie věd ČR

www.cas.cz/

Masarykův ústav a Archiv AV ČR

www.archiv.cas.cz/index.php/cs/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Antropoweb

antropologie.zcu.cz/

Antropologické weby (rozcestník)

antropologie.zcu.cz/antropologicke-weby

E-learning antropologie

antropologie.zcu.cz/e-learning-antropologie

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Archeologický ústav AV ČR Praha

www.arup.cas.cz/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Archiv bezpečnostních složek

www.abscr.cz/

Sborník ABS

www.abscr.cz/cs/sbornik-abs

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Archiv hlavního města Prahy

www.ahmp.cz/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Archiv České národní banky

www.cnb.cz/cs/o_cnb/archiv_cnb/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Archiv České televize

Historie cs

www.ceskatelevize.cz/porady/10150778447-historie-cs/

Proces s vedením záškodnického spiknutí proti republice se skupinou Dr. Milady Horákové

www.ceskatelevize.cz/porady/10153697395-proces-h/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asociace učitelů dějepisu

www.asud.cz/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Centrum medievistických studií

cms.flu.cas.cz/index.php

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Časopis pro kulturní dějiny Kuděj (archiv)

ff.zcu.cz/kfi/publikace/kudej/archiv.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká archivní společnost

www.cesarch.cz

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká Asociace Orální Historie (COHA)

sites.google.com/site/czechoralhistoryassociation/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Československé dokumentační středisko

www.csds.cz/cs/index.html

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Československé ozbrojené složky 1918-1938, I. a II. odboj

www.codyprint.cz/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká křesťanská akademie

www.krestanskaakademie.cz/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká exilová a samizdatová literatura

www.scriptum.cz/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Etická komise ČR pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu

www.etickakomisecr.cz/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Etnologický ústav AV ČR

data.eu.avcr.cz/

Časopis Český lid (archiv)

data.eu.avcr.cz/Casopisy/cesky_lid/Archiv_cisel/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evropský institut odkazu Šoa

www.shoahlegacy.org/cs

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Filozofický ústav AV ČR

www.flu.cas.cz/cz

AEITHÉR - časopis pro studium řecké a latinské filosofické tradice (archiv)

www.aither.cz/casopis/casopis.html

Listy filologické

lf.clavmon.cz/

Organon F - mezinárodní časopis pro analytickou filozofii

klemens.sav.sk/fiusav/organon/

Teorie vědy

teorievedy.flu.cas.cz/index.php/tv/issue/archive

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Henryho filozoficko-historické stránky

www.mravenec.cz/henry/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Historický ústav AV ČR

www.hiu.cas.cz/cs/

BIBLIOGRAFIE DĚJIN ČESKÝCH ZEMÍ

www.hiu.cas.cz/cs/databaze/bibliograficke-databaze.ep/

Časopisy Historického ústavu online (ČČH, Historická geografie, Folia Historica Bohemica, Moderní dějiny, Mediavelia Historica Bohemia, Slovanský přehled, Hospodářské dějiny)

www.hiu.cas.cz/cs/nakladatelstvi/casopisy-v-elektronicke-podobe.ep/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Historická dílna - prezentace aktuálního historického výzkumu, posílení vazby mezi vysokoškolským studiem a vědeckou praxí

www.historickadilna.fpe.zcu.cz/index.htm

Sborník Scamna super Misam

http://www.historickadilna.fpe.zcu.cz/publikace.htm

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Holocaust

www.holocaust.cz/cz/main

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Institut Terezínské iniciativy

www.terezinstudies.cz/index.html

Projekt Naši nebo cizí - Židé v českém 20. století

www.nasinebocizi.cz/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Knihovna Václava Havla

www.vaclavhavel-library.org/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konfederace politických vězňů

www.kpv-cr.cz/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konspkripce 1850-1914 (digitalizované pobytové přihlášky pražského policejního ředitelství)

digi.nacr.cz/prihlasky2/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Libri prohibiti - knihovna samizdatové a exilové literatury

libpro.cts.cuni.cz/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ministerstvo kultury

http://www.mkcr.cz/

Centrální evidence muzejních sbírek

http://ces.mkcr.cz/cz/intro.php

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ministerstvo obrany

www.army.cz/

Válečné hroby

www.valecnehroby.army.cz/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Muzeum romské kultury

www.rommuz.cz/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Muzeum Železné Opony

www.ironcurtain.org/cz/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadační fond obětem holokaustu

www.fondholocaust.cz/index.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Národní archiv

www.nacr.cz/

Digitální badatelna

badatelna.eu/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Národní filmový archiv

www.nfa.cz/

Časopis Iluminace (včetně celých starších čísel)

www.iluminace.cz/index.php/cz/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Národní knihovna

www.nkp.cz/

Projekt Kramerius (naskenovaná periodika a monografie)

kramerius.nkp.cz/kramerius/Welcome.do;jsessionid=11615FA75775A6D910DE1F555AFB1B0D

Informace o rukopisných a knižních fondech

www.manuscriptorium.com/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Národní muzeum:

www.nm.cz/

E-sbírky

www.esbirky.cz/

Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení 

www.nm.cz/publikace/publikace-detail.php

Annals of the Náprstek Museum 

 www.nm.cz/publikace/publikace-detail.php

Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series

www.nm.cz/publikace/publikace-detail.php

Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce

www.nm.cz/publikace/publikace-detail.php

Musicalia. Časopis Českého muzea hudby

www.nm.cz/publikace/publikace-detail.php

Sborník NM v Praze - řada A - Historie

www.nm.cz/publikace/publikace-detail.php

Sborník NM v Praze - řada C - Literární historie

www.nm.cz/publikace/publikace-detail.php

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Občanské sdružení Paměť

sdruzenipamet.cz/pamet/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odboj na Jičínsku

odboj.jicinsko.cz/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odkazy k dějinám studené války

www.scu.edu/docs/SCU/Library/Orradre/research/political_science/coldwar.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Orientální ústav AV ČR

www.orient.cas.cz/

Archiv Orientální

aror.orient.cas.cz/about-us/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Památky ČR (rozcestník)

www.cestujme.cz/pamatky-c-65510.html

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Památník Lidice

www.lidice-memorial.cz/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Památník národního písemnictví

www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Památník Terezín

www.pamatnik-terezin.cz/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Památník Vojna u Příbrami - Muzeum obětí komunismu

www.muzeum-pribram.cz/exhmpb/expvp/expvp.html

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Parlament ČR

www.psp.cz/sqw/hp.sqw

Společná česko-slovenská digitální knihovna

www.psp.cz/eknih/index.htm

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podpisy prohlášení CHARTY 77

libpro.cts.cuni.cz/charta/index.htm

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Post bellum

http://www.postbellum.cz/

Paměť národa

www.pametnaroda.cz/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pražský web pro studenou válku

www.praguecoldwar.cz/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prezident ČR

www.hrad.cz/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt Krátká dlouhá cesta

www.kratkadlouhacesta.cz/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt Nezapomeňte

nezapomente.cz/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regionální muzea:

Chrudim

www.muzeumcr.cz/

Litomyšl

www.rml.cz/cz/index.php

Mělník

www.muzeum-melnik.cz/

Teplice

www.muzeum-teplice.cz/

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sdružení bývalých politických vězňů

www.politicti-vezni.cz/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Senát Parlamentu ČR

www.senat.cz/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skautské století

http://www.skautskestoleti.cz/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Slovanský ústav AV ČR

www.slu.cas.cz/index.html

Časopisy vydávané ústavem

www.slu.cas.cz/4.html#germanoslavica

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sociologický ústav AV ČR

www.soc.cas.cz/

Sociologický časopis (impaktovaný)

sreview.soc.cas.cz/cs/page/10-o-titulu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SORELA - výzkum umění a literatury československého reálného socialismu

www.sorela.cz/web/default.aspx

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stránka o Bibli, včetně jejích překladů do různých jazyků

www.bibleserver.com

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Státní oblastní archiv Zámrsk

vychodoceskearchivy.cz/zamrsk/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Státní okresní archiv Pardubice

archivpu.cz/

Kronika města Pardubic 1895-1933 (online)

archivpu.cz/Kronika%20m%ECsta%20Pardubic/index.html

Knihy městské rudé města Pardubic (online)

archivpu.cz/Kniha%20trhov%E1/index.html

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studentský historický klub Pardubice

shkpardubice.webnode.cz/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Svazky.cz

svazky.cz/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stránky o dějinách komunismu v ČSR

http://www.totalita.cz/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stránky o dějinách ČSR vojenství

www.vojenstvi.cz/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stránky o dějinách Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných 1978-1989

www.vons.cz/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stránky o Janu Palachovi (multimediální projekt Univerzity Karlovy)

www.janpalach.cz/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu

www.policie.cz/clanek/urad-dokumentace-a-vysetrovani-zlocinu-komunismu.aspx

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úřad pro zahraniční styky a informace

www.uzsi.cz/cz/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ústav pro českou literaturu AV ČR

www.ucl.cas.cz/cs/

Digitalizovaný archiv časopisů

archiv.ucl.cas.cz/

Časopis Česká literatura

www.ucl.cas.cz/cs/casopis-ceska-literatura

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ústav dějin umění AV ČR

http://www.udu.cas.cz/cs/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ústav pro jazyk český AV ČR

www.ujc.cas.cz/

Vokabulář webový. Webové hnízdo pramenů k poznání historické češtiny

http://vokabular.ujc.cas.cz

Časopisy vydávané Ústavem pro jazyk český

www.ujc.cas.cz/casopisy/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ústav pro soudobé dějiny

http://www.usd.cas.cz/

Český komitét historiků

www.cnkh.usd.cas.cz/

Časopis Soudobé dějiny (archiv)

www.usd.cas.cz/cs/stranky/casopis-soudobe-dejiny/archiv-soudobych-dejin

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ústav státu a práva AV ČR

www.ilaw.cas.cz/

Časopis The Lawyer Quartely

www.ilaw.cas.cz/tlq/index.php/tlq

Časopis zdravotnického práva a bioetiky

www.ilaw.cas.cz/medlawjournal/index.php/medlawjournal

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ústav pro studium totalitních režimů

www.ustrcr.cz/

Revue Paměť a dějiny

www.ustrcr.cz/cs/pamet-a-dejiny

Periodikum Securitas imperii

www.ustrcr.cz/cs/securitas-imperii

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Václav Novotný

www.historie.kvalitne.cz/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vláda ČR

www.vlada.cz/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vojenská historická fotografie

www.oldphoto.info/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vojenský historický ústav Praha

www.vhu.cz/

E - databáze ČSR vojenského opevnění 1935-1938

www.opevneni.cz/

Časopis Historie a vojenství + bibliografie 1990-2010

www.vhu.cz/veda/zakladni-informace-o-hav/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vojenský ústřední archiv

www.vuapraha.cz/Pages/VojenskyHistorickyArchiv.aspx

Databáze (legionáři, 2. sv. v.)

www.vuapraha.cz/Pages/DatabazeVHA/DatabazeLegionaru.aspx

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Východočeské divadlo

www.vcd.cz/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Východočeská galerie v Pardubicích

http://pater.cz/vcg/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Východočeské muzeum Pardubice

vcm.cz/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vzdělávací portál Moderní dějiny

www.moderni-dejiny.cz/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zákony pro lidi - Sbírka zákonů ČR v aktuálním konsolidovaném znění (také archiv dřívějších právních předpisů)

www.zakonyprolidi.cz/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Židovské muzeum v Praze

www.jewishmuseum.cz/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zahraničí: 

Asociace Marca Blocha věnovaná jeho životu a dílu

www.marcbloch.fr/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Soupis tisků 17. století ve střední Evropě

http://www.vd17.de/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rezidenční komise Kiel - dějiny panovnických sídel a dvorů ve středověku a novověku

http://resikom.adw-goettingen.gwdg.de/index.php

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stránka a genealogií panovnických a šlechtických rodů

http://genealogy.euweb.cz/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Německý výkladový slovník Adelungův (1811)

http://lexika.digitale-sammlungen.de/adelung/online/angebot

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Digitální knihovna stalinistik

digital.library.pitt.edu/s/stalinka/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Documenta Catholica Omnia

www.documentacatholicaomnia.eu/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Univerzitní knihovna Augsburg

www.bibliothek.uni-augsburg.de/

Digitální archiv dokumentů z Univerzitní knihovny v Augsburgu

www.bibliothek.uni-augsburg.de/dda/index.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Directory of Open Access Journals - DOAJ (služba poskytující přístup k elektronickým volně dostupným odborným časopisům. Jejím cílem je pokrývat časopisy s otevřeným přístupem ze všech vědních oborů a jazyků)

www.doaj.org/doaj

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Harvardské Davis centrum ruských a euroasijských studií

daviscenter.fas.harvard.edu/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

History & Theory of Psychology Eprint Archive (elektronický archiv zaměřený na historii a teorii psychologie

htpprints.yorku.ca/ a související blog ahp.apps01.yorku.ca/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hoover Institution

www.hoover.org/library-and-archives

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Německé archivy:

Das Bundesarchiv

www.bundesarchiv.de/index.html.de

Sudetendeutches Archiv

www.sudetendeutsches-archiv.de/web/de/index.htm

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Německé dokumentační centrum pro dějiny umění

http://www.bildindex.de/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rakouské archivy:

Öesterreichisches Staatsarchiv

www.oesta.gv.at/

Církevní archivy

kirchenarchive.at/

Wiener Stadt- und Landesarchiv

www.wien.gv.at/kultur/archiv/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Platforma evropské paměti a svědomí

www.memoryandconscience.eu/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úřad spolkového zmocněnce pro dokumenty státněbezpečnostní služby bývalé NDR

www.bstu.bund.de/DE/Home/home_node.html

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Historický ústav státněbezpečnostní služby Maďarska

www.abtl.hu/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ústav národní paměti (Polsko)

ipn.gov.pl/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Historický ústav SAV

www.history.sav.sk/

Ústav paměti národa (Slovensko)

www.upn.gov.sk/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ludwig Boltzmann-Institut für Kriegsfolgen-Forschung (Rakousko)

www.bik.ac.at/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Muzeum holokaustu (USA)

www.ushmm.org/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Muzeum studené války (USA)

www.coldwar.org/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Národní bezpečnostní archiv (USA)

www2.gwu.edu/~nsarchiv/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Památník obětí komunismu

victimsofcommunism.org/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ruské archivy (rozcestník)

www.rusarchives.ru/federal/list.shtml

Zpřístupněné dokumenty z éry SSSR

sovdoc.rusarchives.ru/#main

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yad Vashem - memorial obětí holokaustu

www.yadvashem.org/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zedlerův všeobecný lexikon z 18. století

www.zedler-lexikon.de/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Knihovna Kongresu USA

www.loc.gov/index.html

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumenty KGB online (Pobaltí)

www.kgbdocuments.eu/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Recenzní časopis středoevropských historických věd Sehepunkte

www.sehepunkte.de/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stránka projektu o dějinách čarodejnictví

www.historicum.net/themen/hexenforschung

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studijní stránky o studené válce (VB)

www.lse.ac.uk/IDEAS/programmes/coldWarStudiesProgramme/Home.aspx

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obsáhlé informace o Maxu Weberovi na anglické wikipedii

en.wikipedia.org/wiki/Max_Weber

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Velká Británie:

Churchill College: Churchill Archives

 www.chu.cam.ac.uk/archives/home.php

The National Archives

www.nationalarchives.gov.uk/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cizí jazyky:

Angličtina

Help For English

www.helpforenglish.cz/

Odkazy na angličtinu na internetu

www.helpforenglish.cz/anglictina-na-internetu

Ruština

www.speak-russian.cie.ru/time_new/rus/

lingvisto.org/cz/russian

littera.uhk.cz

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------