Doktorandské zkoušky

Zkouška z dějin filozofie

V přiloženém souboru na konci této stránky naleznete seznamy požadované literatury od prof. Horáka.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zkouška z dějin novověku

Pro studenty se zaměřením na soudobé dějiny – seznam literatury a tematických okruhů od prof. PhDr. Eduarda Maura, CSc a doc. Mgr. Jiřího Kubeše, Ph.D. v přiložených souborech na konci této stránky.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zkoušky z cizích jazyků
Následující text je spíše orientační, resp. obsahuje obecné požadavky ke splnění KCJ/DCJ1, KCJ/DCJ2 a KCJ/DCJ3. Před samotnou zkouškou je nejdříve potřeba domluvit se s paní prof. Lenderovou, která zajistí zkoušející a termíny zkoušek. Poté je možné po předchozí domluvě zajít za příslušným examinátorem, který požadavky dále upřesní a specifikuje dle úrovně, kterou se chystáte složit. Následující materiály poskytla, popř. bližší informace po předchozí dohodě podá, Mgr. Hana Shánělová.

Požadavky DCJ1 (zkouška typu B2)
Během přípravy ke zkoušce si doktorand/doktorandka podle vlastního výběru (případně po konzultaci se školitelem a examinátorem) zvolí k přečtení odborné texty v rozsahu 250-300 stran; doporučuje se výběr z alespoň dvou publikací, jejichž autorem je rodilý mluvčí.
Před závěrečnou ústní zkouškou předkládá doktorand/doktorandka examinátorovi písemné materiály v příslušném cizím jazyce a to v předem stanoveném časovém předstihu (minimálně 10-14 dnů před konáním zkoušky). Předpokládaný rozsah práce: 10-15 stran (např. MS Word, vel. 14, cca 60 úhozů x 30 řádků). Podkladové materiály musí obsahovat:
1. odborné curriculum vitae - strukturovaný i souvislý text (max. 2 strany)
2. shrnutí prostudované literatury předkládané ke zkoušce. Texty musí být opatřeny bibliografickými údaji. Případné texty z Internetu musí být uvedeny s bibliografií.
3. výklad vybraných odborných termínů z oblasti tématu disertační práce (5-10 hesel)
záměr vlastní odborné práce (disertační práce)
Požadavky DCJ2 (zkouška typu A2+)
Během přípravy ke zkoušce si doktorand/doktorandka podle vlastního výběru (případně po konzultaci se školitelem a examinátorem) zvolí k přečtení odborné texty v rozsahu 100 – 150 stran; doporučuje se výběr z alespoň dvou publikací, jejichž autorem je rodilý mluvčí.
Před závěrečnou ústní zkouškou předkládá doktorand/doktorandka examinátorovi písemné materiály v příslušném cizím jazyce a to v předem stanoveném časovém předstihu (minimálně 10-14 dnů před konáním zkoušky). Předpokládaný rozsah práce: 5 – 10 stran (např. MS Word, vel. 14, cca 60 úhozů x 30 řádků). Podkladové materiály musí obsahovat:
1. odborné curriculum vitae - strukturovaný i souvislý text (max. 2 strany)
2. shrnutí prostudované literatury předkládané ke zkoušce. Texty musí být opatřeny bibliografickými údaji. Případné texty z Internetu musí být uvedeny s bibliografií.
3. výklad vybraných odborných termínů z oblasti tématu disertační práce (5-10 hesel)
záměr vlastní odborné práce (disertační práce)

Požadavky DCJ3


Během přípravy ke zkoušce si doktorand/doktorandka podle vlastního výběru (případně po konzultaci se školitelem a examinátorem) zvolí k přečtení odborné texty v rozsahu 50 - 100 stran. Doporučuje se výběr z publikace, jejímž autorem je rodilý mluvčí.

Před závěrečnou ústní zkouškou předkládá doktorand/doktorandka examinátorovi písemné materiály v příslušném cizím jazyce, a to v předem stanoveném časovém předstihu (minimálně 10-14 dnů před konáním zkoušky). Předpokládaný rozsah práce: 5 – 10 stran (např. MS Word, vel. 12, cca 60 úhozů x 30 řádků). Podkladové materiály musí obsahovat:

1. odborné curriculum vitae - strukturovaný i souvislý text (max. 2 strany)

2. shrnutí prostudované literatury předkládané ke zkoušce. Texty musí být opatřeny bibliografickými údaji. Případné texty z internetu musí být uvedeny s bibliografií

3. záměr vlastní odborné práce (disertační práce)
 

 

Soubory ke stažení