Diplomacie mezi světovými válkami

Anotace:

Cílem kursu je seznámit studenty s vývojem mezinárodních vztahů v letech 1918-1939. Osou výkladu budou vztahy mezi světovými velmocemi a proměny mezinárodního systému v kontextu těchto vztahů. Hlavní pozornost bude věnována tzv. versailleskému systému, jeho transformaci a posléze zániku.

Kurs bude ukončen zápočtovým testem (požadovaná úspěšnost k získání zápočtu min. 60%). Studenti získají přehledné znalosti o meziválečných mezinárodních vztazích a budou schopni zodpovědět základní otázky týkající se světové diplomacie.

Základní tematické okruhy:

  1. Versailleský mírový systém. Formování a první krize (1919-1923).
  2. Vratké pilíře nového řádu. Světová politika ve 2. polovině 20. let.
  3. Světová politika a hospodářská krize (1930-1933).
  4. Sovětská zahraniční politika mezi Realpolitik a revoluční rétorikou.
  5. Britská a francouzská zahraniční politika (1933-1936).
  6. Německá a italská zahraniční politika (1933-1936).
  7. Politika appeasementu (1936-1938).
  8. Ve stínu Mnichova (1938-1939).

Základní doporučená literatura:

 
BOYCE, Robert (ed.), French Foreign and Defence Policy, 1918-1940. The Decline and Fall of a Great Power, London 1998.
DULLINOVÁ, Sabine, Stalinovi diplomaté v Evropě: 1930-1939, Praha 2004.
ELLINGER, Jiří, Neville Chamberlain. Od usmiřování k válce: britská zahraniční politika, 1937-1940, Praha 2009.
MACMILLANOVÁ, Margaret, Mírotvorci. Pařížská mírová konference 1919, Praha 2005.
JOHNSON, Gaynor (ed.), The foreign office and British diplomacy in the twentieth century, London 2005.
KENNEDY, Paul, Vzestup a pád velmocí. Ekonomické změny a vojenské konflikty v letech 1500-2000, Praha 1996.
LÜDICKE, Lars, Griff nach der Weltherrschaft. Die Aussenpolitik des Dritten Reiches 1933-1945, Berlin 2009.
LUKEŠ, Igor, Československo mezi Stalinem a Hitlerem. Benešova cesta k Mnichovu, Praha 1999. 
NIEDHART, Gottfried, Die Aussenpolitik der Weimarer Republik, Enzyklopädie Deutscher Geschichte 53, München 2006.
SCHULZINGER, Robert D., U. S. Diplomacy since 1900, New York 2002.
SCHMIDT, Rainer F., Die Aussenpolitik des Dritten Reiches 1933-1939, Stuttgart 2002.
STEINER, Zara, The Lights that Failed. European international history 1919-1933, Oxford 2005.
STEINER, Zara, The Triumph of the Dark. European International History 1933-1939, Oxford 2013.
TAYLOR, A. J. P., Příčiny druhé světové války, Bratislava 2005.
WEINBERG, Gerhard L. The Foreign Policy of Hitler’s Germany, 2 vols., Chicago – London 1970, 1980.