Digitalizace v archivní praxi

Charakteristika aktivity Digitalizace v archivní praxi

Digitalizace v archívní praxi (DIGAR)

Probíhá na půdě SOkA v Chrudimi. Časová náročnost předmětu představuje 3x 6 hodin strávených v chrudimském archivu, vždy ve čtvrtek, a to jak v průběhu semestru, tak i v čase zkouškového období. Předmět by si tudíž měli primárně zapisovat studenti, kteří mají čtvrteční rozvrh volný (či variabilní) – ti studenti, kteří ve čtvrtek volno mít nebudou, mohou předmět absolvovat ve zkouškovém období. Předmět bude vypisován každý semestr po dobu následujících tří let. Absolvováním předmětu získá student Certifikát o vykonané praxi a získaných dovednostech.

 

Aktuality k letnímu semestru 2012:

Jako každý semestr otevíráme praktickou výuku digitalizace archiválií v SOkA Chrudim. (DIGAR). Časová náročnost předmětu představuje stejně jako v minulém semestru 3x 6 hodin strávených v chrudimském archivu, a to vždy ve čtvrtek. Jednotlivé skupiny studentů absolvují výuku buď v průběhu semestru nebo ve zkouškovém období. Předmět by si tudíž měli primárně zapisovat studenti, kteří mají čtvrteční rozvrh volnější. Předmět ale nemá striktně daný rozvrh, studentům tedy umožňuje kombinovat s vlastním, již sestaveným rozvrhem. Výukový předmět DIGAR je momentálně otevřen studentům bakalářského studia (obory OHP, SAS, KD). Absolvováním předmětu získá student Certifikát o vykonané praxi a získaných dovednostech.

Zároveň již podruhé otevíráme výukový předmět Úvod do trendů digitalizace novodobých knižních fondů v NK ČR (DIGR2). Cílem předmětu je seznámit studenty navazujícího studia Kulturních dějin se současnými trendy práce paměťových institucí a to na příkladu Národní knihovny České republiky (NK ČR). Národní knihovna ČR spolu s Moravskou zemskou knihovnou v Brně v současné době určuje směr digitalizace staších i novodobých knižních fondů v České republice. Studenti tak budou z úst odborníků obou institucí informování o současném stavu digitalizace, možnostech uchování digitalizovaných dat, tvorbě potřebných metadat či zpřístupňování dat veřejnosti (aplikace Kramerius aj.) a mimo jiné také zapojení České republiky do mezinárodních i národních projektů v této oblasti. Výuka předmětu probíhá ve dvou výukových blocích, na které navazuje exkurze do NK ČR (pracoviště Hostivař).