Denisa Vídeňská

E-mail: st43043@student.upce.cz

Specializace:

-dějiny dětství a aristokracie v 19. století
-perzekuce a emancipace homosexuality v dějinách českých zemí

Studium:
2009–2013: Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu, Choceň.
Obor: Cestovní ruch
2013–2016: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, Ústav Historických věd, Kulturní dějiny, Bc.
Bakalářská práce: Koncept romantické lásky v osobní korespondenci Alphonse Mensdorff-Pouilly a Theresie Dietrichstein (vedoucí práce Mgr. Vladan Hanulík, Ph. D.).
2016-2019: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, Ústav historických věd, Kulturní dějiny: Gender history, Mgr.
Diplomová práce: Reflexe rodinných strategií šlechtické výchovy ve světle dětské korespondence v 19. století (vedoucí práce Mgr. Vladan Hanulík, Ph. D.).
od 2019: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, Ústav historických věd, Historie.
Dizertační práce: Podoby lesbické lásky a sexuality ve 20. století (vedoucí práce prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.).

Publikační činnost:
Recenze: OZMENT, Steven. Purkmistrova dcera. Skandál v německém městě16. století. Praha, 2015. ISBN 978–80–257–1575–8. In: Theatrum Historiae č. 20, Pardubice 2017. (společně s Mgr. Janem Krčálem).
Porodní bába Antonie Ruterlová z Novopacka. in: Hana Stoklasová, (ed.). Porodní bába? Asistentka? Porodní deníky z let 1898-1954. Pardubice, 2018. ISBN 978-80-7560-196-4.

Účast na konferencích:
Celostátní studentská vědecká konference Historie 2017/2018, Praha UK (Cena Josefa Šusty: Reflexe rodinných strategií šlechtické výchovy ve světle dětské korespondence v 19. století).
Teplé dějiny v českých zemích, 29.-30. listopadu 2019, Praha UK, (Maminko, máš to marné, já muže ráda nemám: Lesbická láska a sexualita v Praze v letech 1940-1947).