Denisa Šťastná

Mgr. Denisa Šťastná

Kancelář: EA 10 031

Telefon:

Email: denisa.stastna@divadlo.cz
 

Konzultační hodiny: dle dohody

 

Studium:
2010 – dosud – doktorský studijní program – Ústav historických studií, Filozofická fakulta Univerzity Pardubice, téma disertační práce: České divadelní výtvarnice 2. pol. 20. století, školitel doc. PhDr. Václav Veber
Teorie a dějiny dramatických umění Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, (2003 Mgr.), diplomová práce Václav Choděra – divadelní herec a ředitel (2005 – Čestné uznání v rámci ceny Václava Königsmarka udělené Teatrologickou společností)

Zaměstnání:
od roku 2009 dosud – vedoucí Oddělení sbírek a archivu, Institut umění – Divadelní ústav
od roku 2006 – odborný správce a kurátor Scénografické sbírky Institutu umění - Divadelního ústavu

Spolukurátorka výstav:
2006 – dosud – komorní scénografické výstavy v Café galerii Černá labuť Praha – Luboš Hrůza, Jana Marečková, Marta Roszkopfová, Jan Skalický, Jaroslav Malina a další
2012 – Když divadelní plakát je umění, Galerie Portheimka Praha
2011 – Jan Vančura – Obrazy divadelních budov – Divadlo bez zábradlí Praha
2009 – PROLOMIT PROSTOR/Mapování hraničních oblastí divadelního designu – galerie Národní technické knihovny Praha (www.divadlo.cz//prolomitprostor)
2008 – PROMĚNY/ Divadelní výtvarnice na přelomu tisíciletí, Galerie Kritiků – Palác Adria Praha, 2009/2010 – Dietrichsteinský palác Moravského zemského muzea v Brně (www.divadlo.cz/promeny)

Jiné:
2010 – prezentace Scénografické sbírky Institutu umění – Divadelního ústavu na mezinárodní konferenci “Connecting points: Performing Arts Collections uniting past and future”, Mnichov, pořadatel SIBMAS
2009 – překlad knihy Bílé na černém (z ruštiny), nakladatelství Revolver revue
2007 – účast na projektu „ESF – Formování kompetencí středoškolských učitelů v oblasti filmové, mediální a divadelní výchovy“
2003 – účast na mezinárodní teatrologické konferenci „O divadle na Moravě a Slezsku“ v Olomouci
Šťastná, Denisa, Činnost divadelní společnosti Václava Choděry na Moravě a ve Slezsku. K problematice sběru pramenného materiálu, In: O divadle na Moravě a ve Slezsku, Olomouc 2004