David Richter

Mgr. David Richter

 

Kancelář: budova EA 10 027
Kontakt: D.Richter@email.cz
Konzultační hodiny: Út 13:30-17:00.

 

Specializace:
- drobná šlechta v Čechách na počátku raného novověku

- regionální dějiny Chrudimska (15.-17. stol.)

 

Studium:
2010-2013 Univerzita Pardubice, FF, Ústav historických věd, obor Kulturní dějiny (Bc.)

2013-2015 Univerzita Pardubice, FF, Ústav historických věd, obor Kulturní dějiny - Regionální dějiny (Mgr.)

2015, Univerzita Pardubice, FF, Ústav historických věd, interní doktorské studium. Předběžné téma disertační práce: "Politicko-ekonomický kontext změn v sociální struktuře drobné šlechty na počátku raného novověku v Čechách (se zvláštním zřetelem k Chrudimsku)". Školitel prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.

 

Publikační činnost:

RICHTER, David. Mistr Jan Netorýn z Dražice - příklad sociální prostupnosti rytířského stavu v polovině 16. století? In: Chrudimský vlastivědný sborník 18, 2014, s. 255-270.

RICHTER, David. Majetková držba Andělů z Ronovce v předbělohorském období v Chrudimi. In: Východočeský sborník historický 26, 2014, s. 135-178.

RICHTER, David. Eustachius Landek z Traunštejna a jeho chrudimský život. In: Východočeský sborník historický 28, 2015, s. 125-149.

RICHTER, David. Konec rodu Plesů Heřmanských ze Sloupna v Chrudimi. In: Chrudimský vlastivědný sborník 19, 2015, s. 119-145.

RICHTER, David. Oslavy památky Mistra Jana Husa v Chrudimi od 70. let 19. století do poloviny 20. století. In: Jan Frolík (ed.): Jan Hus, husitství a východní Čechy. Chrudim 16. - 18. 9. 2015, s. 83-96.

RICHTER David. Francové z Liblic v Chrudimi. Sonda do majetkového a sociálního postavení elitní rodiny v prostředí královského města v 16. století. In: Východočeský sborník historický 29, 2016, s. 35-78.

  

Účast na konferencích:

Konference "Jan Hus, husitství a východní Čechy" pořádaná ve dnech 16. - 18. 9. v Chrudimi. Příspěvek na téma: Oslavy památky Mistra Jana Husa v Chrudimi od 70. let 19. století do poloviny 20. století.

Konference "Městský dům" pořádaná ve dnech 7. - 10. 10. 2016 v Pardubicích. Příspěvek na téma: Městské nemovitosti a jejich význam pro nižší šlechtu v krajském městě ve druhé polovině 16. století - chrudimská sonda

Praxe:

2014 - dosud: Regionální muzeum v Chrudimi (historik)

 

Badatelské pobyty:

říjen 2016: týdenní badatelský pobyt ve Wroclawi