David Pecháček

Kontakt:
davidpechacek@seznam.cz

Konzultační hodiny:
po předchozí domluvě

Specializace:
Dějiny a současná metodika památkové péče (včetně legislativy a technologie)
Vývoj, vnímání a přístup ke kulturní krajině
(zájmově kulturní a ekonomické dějiny 20. století)

Studium:
od r. 2019 Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, Ústav historických věd
Doktorský obor: Historie
2017-2019 Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, Ústav historických věd
Magisterský obor: Kulturní dějiny – Péče o kulturní dědictví
2012-2017 Univerzita Hradec Králové, Filozofická Fakulta, Ústav historických věd
Bakalářský obor: Prezentace a ochrana kulturního dědictví
2004-2012 Podještědské gymnázium, Liberec

Zahraniční studium a stáže:
2015 jednosemestrový studijní pobyt na University of Oslo, Faculty of Humanities,
Department of Archaeology, Conservation and History se specializací na péči o muzejní sbírky, základy konzervačních prací a management kulturního dědictví

Praxe:
od r. 2017 Státní hrad Grabštejn-pracovník návštěvnického provozu
2016 kurátor výstavy Domovy liberecké Thálie
2012 Oblastní galerie v Liberci-dokumentátor

Publikační činnost:
Současné pojetí konzervátorské praxe v Norsku ve světle vybraných metodik. Hradec Králové. Bakalářská práce. Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta. Vedoucí práce PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D.
Péče o kulturní dědictví v Norském království a České republice. Historický vývoj, teoretické přístupy a komparativní případové studie. Pardubice, 2019. Diplomová práce. Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická. Vedoucí práce doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D.