Dana Grabcová

 Kancelář:

Kontakt: danagrabcova@seznam.cz

Konzultační hodiny:

Specializace:

-        Dějiny správy v druhé polovině 19. století a na počátku 20. století, textilní průmysl druhé poloviny 19. století, historická krajina

Studium:       

2003 – 2007: Obchodní akademie, Štefánikova 325, Pardubice

2007 – 2011: Univerzita Pardubice, FF, Ústav historických věd, studijní obor: Spisová a archivní služba (bakalářská práce: Domovské právo v Lomnici nad Popelkou do r. 1914, vedoucí: doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D.)

2011 – 2015: Univerzita Pardubice, FF, Ústav historických věd, studijní obor: Kulturní dějiny – regionální modul (diplomová práce: Samospráva Lomnice nad Popelkou 1864 – 1914, vedoucí: doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D.)

2015 - dosud: Univerzita Pardubice, FF, Ústav historických věd, obor: Historie, prezenční doktorské studium (Předběžný název disertační práce: Rod Mastných – jeho lokální, národní a mezinárodní význam, vedoucí: doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D.)

 
Odborná praxe:

2015: Odborná praxe - Historický ústav AV ČR, v. v. i. (pracovní úkol: Tvorba a revize metadat pro projekt NAKI: Kartografické zdroje jako kulturní dědictví; plnění databáze pro informační systém zpřístupňující I. vojenské mapování, pro grant č. 313: Centrum excelence historické geografie);

2013: Odborná praxe – Národní archiv, Praha, inventarizace kartografického materiálu v 6. oddělení (pro praxi byl vyčleněn úkol inventarizace speciálních map Třetího vojenského mapování 1:25 000 a 1:75 000 uložených ve Sbírce map a plánů (SMP). Tento úkol byl součástí projektu NAKI - Výzkum nových metodik a technologií digitalizace, zpřístupnění a využití starých map, plánů, atlasů a glóbů, Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v. v. i. (VÚGTK) a Historického ústavu AV ČR, v. v. i. (HÚ AV ČR).

2011 Státní okresní archiv Chrudim - kurz Digitalizace archiválií a jejich zpřístupňování veřejnosti, Projekt Historie a restaurování v praxi, reg. Č. CZ 1.07/2.2.00/07.0188

2010 Státní okresní archiv Pardubice - odborná praxe v archivní službě

2008 Krajský úřad Pardubice - odborná praxe ve spisové službě