Členové ústavu

Členové Ústavu historických věd

Vedení ústavu
 

Vedoucí ústavu

doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.
budova EA, kancelář 12 038
telefon: +420 466 036 210
e-mail: tomas.jiranek@upce.cz

Zástupce vedoucího ústavu

doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.
budova EA, kancelář 12 038
telefon: +420 466 036 210
e-mail: jiri.kubes@upce.cz

Tajemník ústavu

Mgr. Vladan Hanulík, Ph.D.
budova EA, kancelář 10 033
telefon:+420 466 036 691
e-mail: vladan.hanulik@upce.cz

Sekretářka

Jitka Hladíková
budova EA, kancelář 12 037
telefon: +420 466 036 526
e-mail: jitka.hladikova@upce.cz


Interní vyučující:

Mgr. Marie Buňatová, Dr.phil.
budova EA, kancelář 12 033
telefon: +420 466 036 212
e-mail: bunatova.marie@email.cz
 

doc. Mgr. Martin Čapský, Ph.D.
budova EA, kancelář 11 034
telefon:+420 466 036 073
e-mail: martin.capsky@upce.cz
 

Mgr. Martina Halířová, Ph.D.
budova EA, kancelář 11 034
telefon:+420 466 036 073
e-mail: martina.halirova@upce.cz
 

Mgr. Dita Homolová, Ph.D.
budova EA, kancelář 12 035
telefon: +420 466 036 221
e-mail: dita.jelinkova@centrum.cz
 

PhDr. Jan Jílek, Ph.D.
e-mail: jilek@vcm.cz
 

prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc. (proděkanka pro vědu a výzkum FF)
budova EA, kancelář 10 032
telefon: +420 466 036 768
e-mail: milena.lenderova@upce.cz
 

doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D.
budova EA, kancelář 12 035
telefon: +420 466 036 221
e-mail: marie.mackova@upce.cz


doc. Mgr. Pavel Marek, Ph.D.
budova EA, kancelář 12 034
telefon:+420 466 036 039
e-mail: pavel.marek@upce.cz


Mgr. Šárka Nekvapil Jirásková, Ph.D.
budova EA, kancelář 12035,
telefon: +420 466 221
e-mail: sarka.nekvapilJiraskova@upce.cz
 

doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D. (proděkan pro rozvoj FF)
budova EA, kancelář 12 034
telefon:+420 466 036 039
e-mail: pavel.panoch@upce.cz
 

Mgr. Zuzana Pavelková Čevelová, Ph.D.
budova EA, kancelář 10 033
telefon: +420 466 036 691
e-mail: zuzana.pavelkovacevelova@upce.cz
 

PhDr. Vítězslav Prchal, Ph.D.
budova EA, kancelář 12 034
telefon: +420 466 036 039
e-mail: vitezslav.prchal@upce.cz
 

Mgr. Kateřina Ptáčková, Ph.D. (mateřská dovolená)
budova EA, kancelář 10 033
telefon: +420 466 036 691
e-mail: katerina.ptackova@upce.cz
 

Mgr. Hana Stoklasová, Ph.D.
budova EA, kancelář 10 032
telefon: +420 466 036 768
e-mail: hana.stoklasova@upce.cz


Mgr. Jana Stráníková, Ph.D.
budova CB, kancelář 02 007
telefon: +420 466 037 513
(event. EA 10033, tel.: +420 466 036 691)
e-mail: jana.stranikova@upce.cz


PhDr. František Šebek
budova EA, kancelář 12 038
telefon: +420 466 036 210
e-mail: frsebek@seznam.cz


Mgr. Bohdan Šeda
budova EA, kancelář 12 034,
telefon: +420 466 036 039
e-mail: bohdan.seda@upce.cz


prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.
budova R, prorektor pro vědu a tvůrčí činnost
telefon: +420 466 036 552
e-mail: petr.vorel@upce.cz


Mgr. Zbyněk Vydra, Ph.D. (proděkan pro vnější vztahy FF)
budova EA, kancelář 12 031
telefon: +420 466 036 447
e-mail: zbynek.vydra@upce.cz


Externí vyučující:


Mgr. Věra Doležalová
Východočeské muzeum v Pardubicích
e-mail: dolezalova@vcm.cz

PhDr. Jan Frolík, CSc.
Archeologický ústav Akademie věd ČR
e-mail: janfrol@o2active.cz

doc. PhDr. Vladimír Hrubý
kancelář 11 034, tel: 420 466 073
e-mail: vladimir.hruby@upce.cz

Mgr. Anna Huňková
email: unanstill@gmail.com

Mgr. Lucie Jelínková
e-mail: jelinkova@mail.ctk.cz

prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc.
Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR
e-mail:kocian@usd.cas.cz

prof. PhDr. Eduard Maur, CSc.
e-mail: eduard.maur@ff.cuni.cz

PhDr. Jan Musil
Regionální muzeum v Chrudimi
e-mail: musil@muzeumcr.cz

Mgr. Karolína Nafati
Národní filmový archiv v Praze
e-mail: nafati@volny.cz

doc. PhDr. Jan Němeček, Dr.Sc.
Historický ústav Akademie věd ČR
e-mail: nemecek_jan@quick.cz

Mgr. Helena Pochobradská, Ph.D.
Státní oblastní archiv v Zámrsku
e-mail: helena.poch@centrum.cz

Mgr. Šárka Caitlín Rábová
e-mail: rabova.sarka@seznam.cz

Mgr. Renáta Růžičková
Státní okresní archiv Pardubice
e-mail: renatice@volny.cz

Mgr. Tereza Siglová, Ph.D.
Státní okresní archiv Pardubice
e-mail: tereza.siglova@seznam.cz

prof. Ing. Arch. Jiří Škabrada, CSc.
budova EA, kancelář 12 033
telefon: +420 466 036 212
e-mail: jiri.skabrada@upce.cz

Mgr. Jiří Urban, Ph.D.
Ústav pro studium totalitních režimů
email: jiri.urb@centrum.cz

Mgr. Eliška Valová (za svobodna Chadimová)
e-mail: eliskachadim@seznam.cz

Mgr. František Radek Václavík
e-mail: fravaclavik@volny.cz

Mgr. Jiří Zikmund
Muzeum Východních Čech v Hradci Králové
e-mail: zigihk@seznam.cz

Tomáš Židek, MgA, Ph.D.
e-mail: zidek2000@seznam.cz