Členové ústavu

Členové Ústavu historických věd

Vedení ústavu


Vedoucí ústavu
doc. Mgr. Pavel Marek, Ph.D.
budova EA, kancelář 12 038
telefon: +420 466 036 210
e-mail: pavel.marek@upce.cz

 

Zástupce vedoucího ústavu
Mgr. Vladan Hanulík, Ph.D.
budova EA, kancelář 12 038
telefon:+420 466 036 210
e-mail: vladan.hanulik@upce.cz

 

Tajemník ústavu
PhDr. Vítězslav Prchal, Ph.D.
budova EA, kancelář 12 034
telefon: +420 466 036 039
e-mail: vitezslav.prchal@upce.cz

 

Sekretářka
Jitka Hladíková
budova EA, kancelář 12 037
telefon: +420 466 036 526
e-mail: jitka.hladikova@upce.cz

 

 

Interní vyučující:

doc. Mgr. Martin Čapský, Ph.D.
budova EA, kancelář 11 034
telefon:+420 466 036 073
e-mail: martin.capsky@upce.cz

 

PhDr. Jan Frolík, CSc.
budova EA, kancelář 11 033
tel: +420 466 036 073
e-mail: jan.frolik@upce.cz

 

Mgr. Dita Homolová, Ph.D.
budova EA, kancelář 12 035
telefon: +420 466 036 221
e-mail: dita.jelinkova@centrum.cz - mateřská dovolená

 

doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.
budova EA, kancelář 12 034
telefon: +420 466 036 212
e-mail: tomas.jiranek@upce.cz

 

Mgr. et Mgr. Katarína Kapustka, Ph.D. 
budova EA, kancelář 11 034
telefon:+420 466 036 073
e-mail: katarina.kapustka@upce.cz

 

doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D. (děkan FF)
budova EA, kancelář 12 030
telefon: +420 466 036 208
e-mail: jiri.kubes@upce.cz

 

prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.
budova EA, kancelář 10 032
telefon: +420 466 036 768
e-mail: milena.lenderova@upce.cz

 

doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D.
budova EA, kancelář 12 035
telefon: +420 466 036 221
e-mail: marie.mackova@upce.cz

 

Mgr. Šárka Nekvapil Jirásková, Ph.D.
budova EA, kancelář 12 035,
telefon: +420 466 221
e-mail: sarka.nekvapiljiraskova@upce.cz

 

doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D.
budova EA, kancelář 11 034
telefon:+420 466 036 073
e-mail: pavel.panoch@upce.cz

 

Mgr. Helena Pochobradská, Ph.D.
budova EA, kancelář 12 035
telefon: +420 466 036 221
e-mail: helena.pochobradska@upce.cz

 

Mgr. Kateřina Ptáčková, Ph.D. (mateřská dovolená)
budova EA, kancelář 10 033
telefon: +420 466 036 691
e-mail: katerina.ptackova@upce.cz

 

Mgr. Hana Stoklasová, Ph.D.
budova EA, kancelář 10 032
telefon: +420 466 036 768
e-mail: hana.stoklasova@upce.cz

 

Mgr. Jana Stráníková, Ph.D. 
budova EA, kancelář 10 033
telefon: +420 466 036 691
e-mail: jana.stranikova@upce.cz

 

PhDr. František Šebek
budova EA, kancelář 10 033
telefon: +420 466 036 691
e-mail: frsebek@seznam.cz

 

Mgr. Bohdan Šeda
budova EA, kancelář 11 034,
telefon: +420 466 036 073
e-mail: bohdan.seda@upce.cz

 

prof. PhDr. Miroslav Šedivý, Ph.D.
budova EA, kancelář 12 034
telefon: +420 466 036 039
e-mail: miroslav.sedivy@upce.cz

 

Mgr. František Radek Václavík
budova EA, kancelář 11 034,
telefon: +420 466 036 073
e-mail: frantisekradek.vaclavik@upce.cz

 

prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.
budova R, budova EA kancelář 12 034
telefon: +420 466 036 527
e-mail: petr.vorel@upce.cz

 

Mgr. Zbyněk Vydra, Ph.D.
budova EA, kancelář 12 034
telefon: +420 466 036 447
e-mail: zbynek.vydra@upce.cz

 

 

Externí zaměstnanci + doktorandi

 

Mgr. Věra Doležalová
vera.dolezalova@seznam.cz

 

Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D.
zdenek.hazdra@ustrcr.cz

 

doc.PhDr. Vladimír Hrubý
budova EA, kancelář 11 034
telefon: +420 466 036 073
e-mail: vladimir.hruby@upce.cz

 

MgA. Anna Huňková
unanstill@gmail.com

 

Mgr. Marie Jílková
jilkova.marie@gmail.com

 

Ing. Milan Mariánek
milan4maria@gmail.com

 

PhDr. Jan Musil
musiljanarche@gmail.com

 

Mgr. Karolína Nafati
nafati@volny.cz

 

doc. PhDr. Jan Němeček, DrSc.
nemecek_jan@quick.cz

 

Mgr. David Richter
d.richter@email.cz

 

Mgr. Tereza Siglová, Ph.D.
tereza.siglova@seznam.cz

 

Mgr. Zuzana Stránská, Ph.D.
zuzana.varekova@centrum.cz

 

Mg.A. Tomáš Židek, Ph.D.
zidek2000@seznam.cz