Členové ústavu

Členové Ústavu historických věd

 

Vedení:


Vedoucí ústavu

doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.
budova EA, kancelář 12 038
telefon: +420 466 036 210
e-mail: tomas.jiranek@upce.cz
 

Zástupce vedoucího ústavu

doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.
budova EA, kancelář 12 038
telefon: +420 466 036 210
e-mail: jiri.kubes@upce.cz


Tajemník ústavu

Mgr. Vladan Hanulík, Ph.D.
budova EA, kancelář 12 034
telefon:+420 466 036 039
e-mail: vladan.hanulik@upce.cz
 

Sekretářka

Jitka Hladíková
budova EA, kancelář 12 037
telefon: +420 466 036 526
e-mail: Jitka.Hladikova@upce.cz
 

Interní vyučující:

Mgr. Marie Buňatová, Dr.phil.
budova EA, kancelář 12 033
telefon: +420 466 036 212
e-mail: bunatova.marie@email.cz 

 

doc. Mgr. Martin Čapský, Ph.D.
budova EA, kancelář 11 034
telefon:+420 466 036 073
e-mail: Martin.Capsky@upce.cz 
 

Mgr. Martina Halířová, Ph.D.
budova EA, kancelář 11 034
telefon:+420 466 036 073
e-mail: martina.halirova@upce.cz

 

 
Mgr. Dita Homolová, Ph.D. (za svobodna Jelínková)
budova EA, kancelář 12 035
telefon: +420 466 036 221
e-mail: dita.jelinkova@centrum.cz
 

doc. PhDr. Vladimír Hrubý
budova EA, kancelář 11 034
telefon:+420 466 036 073
e-mail: vladimir.hruby@upce.cz

 

PhDr. Jan Jílek, Ph.D.
e-mail: jilek@vcm.cz

 

prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc.
budova EA, kancelář 12 033
telefon: +420 466 036 212
email: jiri.kocian@upce.cz
 

prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.
budova EA, kancelář 10 032
telefon: +420 466 036 768
e-mail: milena.lenderova@upce.cz

 

doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D.
budova EA, kancelář 12 035
telefon: +420 466 036 221
e-mail: marie.mackova@upce.cz

 

doc. Mgr. Pavel Marek, Ph.D.
budova EA, kancelář 12 034
telefon:+420 466 036 039
e-mail: marek@ff.jcu.cz

 

doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D. (proděkan pro rozvoj FF)
budova EA, kancelář 12 034
telefon:+420 466 036 039
e-mail: pavel.panoch@upce.cz


Mgr. Zuzana Pavelková Čevelová, Ph.D.
budova EA, kancelář 10 033
telefon: +420 466 036 691
e-mail: zuzana.pavelkovacevelova@upce.cz

 

PhDr. Vítězslav Prchal, Ph.D.
budova EA, kancelář 12 034
telefon: +420 466 036 039
e-mail: vitezslav.prchal@upce.cz

 

Mgr. Kateřina Ptáčková, Ph.D. (za svobodna Čadková)
budova EA, kancelář 10 033
telefon: +420 466 036 691
e-mail: katerina.cadkova@upce.cz

 

Mgr. Hana Stoklasová, Ph.D.
budova EA, kancelář 10 032
telefon: +420 466 036 768
e-mail: hana.stoklasova@upce.cz

 

Mgr. Jana Stráníková, Ph.D.
budova CB, kancelář 03 031
telefon: +420 466 037 513
e-mail: jana.stranikova@upce.cz

 

PhDr. František Šebek
budova EA, kancelář 12 038
telefon: +420 466 036 210
e-mail: frsebek@seznam.cz

 

prof. Ing. arch. Jiří Škabrada, CSc.
budova EA, kancelář 12 033
telefon: +420 466 036 212
e-mail: jiri.skabrada@upce.cz

 

prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.
prorektor UPa
e-mail: petr.vorel@upce.cz

 

Mgr. Zbyněk Vydra, Ph.D. (proděkan pro vnější vztahy FF)
budova EA, kancelář 12 031
telefon: +420 466 036 447
e-mail: zbynek.vydra@upce.cz

 

Externí vyučující:

Mgr. Věra Doležalová
dolazalova@vcm.cz
 

PhDr. Jan Frolík, CSc.
Archeologický ústav Akademie věd ČR
e-mail: janfrol@o2active.cz

 

PhDr. Jan Musil
Regionální muzeum v Chrudimi
e-mail: musil@muzeumcr.cz

 

Mgr. Lucie Jelínková
jelinkova@email.ctk.cz

 

Mgr. Karolína Nafati
Národní filmový archiv v Praze
e-mail: nafati@volny.cz

 

Mgr.Šárka Nekvapil Jirásková
e-mail: jiraskova.sarka@gmail.com

 

doc. PhDr. Jan Němeček, Dr.Sc.
Historický ústav Akademie věd ČR
e-mail: nemecek_jan@quick.cz 

 

Mgr. Helena Pochobradská, Ph.D.
Státní oblastní archiv v Zámrsku
e-mail: helena.poch@centrum.cz

 

Mgr. Renáta Růžičková
Státní okresní archiv Pardubice
e-mail: renatice@volny.cz

 

Mgr. Tereza Siglová, Ph.D.
Státní okresní archiv Pardubice
e-mail: tereza.siglova@seznam.cz

 

Mgr. Bohdan Šeda
email: seda.bohdan@gmail.com
 

Mgr. Jiří Urban, Ph.D.
Ústav pro studium totalitních režimů
e-mail: Jiri.Urb@centrum.cz

 

Mgr. František Václavík
fravaclavik@volny.cz
 

Mgr. Jiří Zikmund
Muzeum Východních Čech v Hradci Králové
e-mail: zigihk@seznam.cz 

 

Tomáš Židek, MgA, Ph.D.
e-mail: zidek2000@seznam.cz