Celostátní studentská vědecká konference Historie

Obecné informace o těchto konferencích

Vysokoškolští studenti historie a příbuzných oborů mají možnost každoročně soutěžit se svými příspěvky na Celostátní studentské vědecké konferenci Historie. Od roku 2002 se této akce pravidelně účastní i naši posluchači, proto jsme zřídili tuto stránku, která obsahuje základní informace, které potřebujete, pokud se rozhodnete této akce zúčastnit.

Proč se zúčastnit?

Důvody jsou různé - od těch zcela praktických (za účast s požadovaným příspěvkem se automaticky uděluje zápočet v rámci kurzu AUKO, resp. AUKOM), až po ty "nadstavbové" - účastník se setká s odborníky v oboru, pozná nejlepší studenty historie z ostatních univerzit, získá potřebné zkušenosti a těm nejlepším je pak dokonce publikována jejich studie a získají tak dobrou položku do svého životopisu.

Kde a kdy se akce koná?

Každý rok je to někde jinde, v organizaci se střídají jednotlivé katedry a ústavy historie po celé ČR (za rok 1995 Ostrava, 1996 Hradec Králové, 1997 Brno, 1998 Praha, 1999 Olomouc, 2000 Č. Budějovice, 2001 Ústí nad Labem, 2002 Opava, 2003 Pardubice, 2004 Brno, 2005 Liberec, 2006 Ostrava, 2007 Praha, 2008 Hradec Králové, 2009 Ústí nad Labem, 2010 Olomouc, 2011 Opava, 2012 Plzeň, 2013 Pardubice, 2014 Liberec, 2015/16 Brno, 2016/17 Č. Budějovice, 2017/18 Praha). Akce je dvoudenní a bývá na přelomu března a dubna. Vybraným účastníkům za naše pracoviště uhradíme cestovné a ubytování.

Jak se přihlásit?

Každé pracoviště má podle statutu konference právo vyslat pouze dva reprezentanty z řad studentů bc. či mgr. oborů (a také jednoho pedagoga do hodnotící komise), kteří se zúčastní s příspěvkem, který má max. 30 normovaných stran textu. Zájem o účast ale bývá větší, a proto je nutné uspořádat ústavní kolo soutěže, kde vybereme dva podle našeho názoru nejvhodnější reprezentanty našeho ústavu. Důraz klademe na vědeckou přínosnost studie, aktuálnost tématu a také schopnost své téma řádně ústně prezentovat. Ústavní kolo proběhne vždy v lednu, tzn. že se na něj zájemci musejí přihlásit do konce prosince předchozího roku. Přihlásit se můžete tak, že pošlete e-mail s digitální podobou své práce a jasným vyjádřením, že se chcete akce zúčastnit, na Jiri.Kubes@upce.cz.

Jak má vypadat soutěžní příspěvek?

Jeho formální podobu stanovuje statut konference, který vydává pracoviště, kde se konference koná. Pravidelně to bývají tyto náležitosti: 1) může se jednat o původní studii, přepracovanou seminární práci či část bakalářské nebo diplomové práce; 2) rozsah do 30 normostran (= 30 x 1800 znaků = 54000 znaků; 12 písmo, 1,5 řádkování, písmo Times New Roman, poznámky velikost 10); 3) musí obsahovat max. 1 stránku českého resumé; 4) zahrnuje seznam použitých pramenů a literatury; 5) odevzdávají se tři výtisky svázané ideálně do kroužkové vazby.

Neváhejte, stojí to za to!

Tento text je určen především studentům 3. ročníku bc. oborů a studentům mgr. oborů - neváhejte, prosím, hned na začátku zimního semestru se poraďte s vedoucím vaší bakalářské či diplomové práce a rozmyslete si, s jakým příspěvkem se chcete konference zúčastnit. Ve hře je zápočet pro všechny účastníky ústavního kola a pro dva vybrané také dvoudenní cesta za skvělou životní zkušeností. Tímto zážitkem prošla řada vašich spolužáků, kteří se už uplatnili v praxi a zde se měli možnost poprvé výrazněji zviditelnit.

Pokud chcete znát jejich jména, pak za všechny vybírám (abecedně):

Mgr. Michaelu Buriánkovou, která soutěžila v Olomouci 2011 a je nyní naší doktorandkou.

Mgr. Tomáše Foltýna, jenž se zúčastnil konference v Liberci 2005 a nyní pracuje v Národní knihovně v Praze.

PhDr. Blanku Jedličkovou (nyní Zubákovou) soutěžící v roce 2012 v Opavě, nyní naší doktorandku a držitelku ceny Magnesia Litera za objev roku (2016).

Mgr. Marii Marešovou (nyní Mírkovou), která soutěžila v Brně 2004 a nyní pracuje ve Státním oblastním archivu v Plzni.

Mgr. Lenku Maršálkovou, která soutěžila v Hradci Králové 2009 a v roce 2017 úspěšně skončila doktorské studium na naší univerzitě.

Mgr. Enča Minčeva, Ph.D., jenž se zúčastnil akce v Ústí nad Labem 2010 a v roce 2014 úspěšně dokončil doktorské studium na našem ústavu.

Mgr. Jiřího Urbana, Ph.D., který se taktéž zúčastnil konference v Liberci 2005 a nyní pracuje v Ústavu pro studium totalitních režimů a zároveň vyučuje na našem pracovišti.

 

To je vše. Pokud vás zajímají další informace o konferenci, pak kontaktujte doc. J. Kubeše (který - mimochodem - soutěžil v Brně 1997) na Jiri.Kubes@upce.cz, nebo dr. Vladana Hanulíka na vladanhanulik@seznam.cz.

Informace o jednotlivých ročnících soutěže

Historie 2017/18 - konference se uskutečnila ve dnech 11. - 12. dubna 2018 v Praze na půdě Pedagogické fakulty UK.

    Za ÚHV se zúčastnily:

        Denisa VÍDEŇSKÁ, Reflexe rodinných strategií šlechtické výchovy ve světle dětské
         korespondence v 19. století
(za práci získala Cenu Josefa Šusty!)
        Věra PASTUCHOVÁ, Antonín Kryštofek. Osud jednoho slezského chlapce
 

Historie 2016/17 - konference se uskutečnila ve dnech 6. - 7. dubna 2017 v Českých Budějovicích

    Za ÚHV se zúčastnili:
        Jan KAREL, Sběrné středisko Bedřichov v letech 1945–1947 aneb Internační    
         zařízení pro Němce na Havlíčkobrodsku

        Filip VÁVRA, V hlavní roli ambasáda. Diplomatův dům a problematika jeho držby
         na příkladu ruské mise Františka Karla hraběte Vratislava z Mitrovic v letech
        1728–1733
(soutěž vyhrál!)
 

Historie 2015/16 - konference se uskutečnila na půdě FF Masarykovy univerzity v Brně ve dnech 21. - 22. dubna 2016.

   Za ÚHV se zúčastnila:
       Nela MICHALICOVÁ, Vyslanec hofmistrem - hofmistr vyslancem. Jeden rok o dvojí          roli hraběte Františka Karla Vratislava z Mitrovic u sasko-polského dvora v roce              1726

Historie 2014 - akce (jubilejní 20. ročník) se uskutečnila ve dnech 23. - 24. 4. 2015 v Liberci.

   Za ÚHV se zúčastnila:
       Daniela GOLDBERGOVÁ, Krátký život barokní šlechtičny. Na příkladu Marie Josefy        Kláry Thun-Hohensteinové, provdané Mannsfeldové (1714-1740)

Historie 2013 - akce se uskutečnila u nás v Pardubicích ve dnech 3. - 4. 4. 2014.

   Za ÚHV se zúčastnily:
       Tereza MACHOVCOVÁ, Velké dílo „malého“ malíře Jakuba Pischela pro bývalý
       augustiniánský klášter v Havlíčkově Brodě

       Veronika NAJMANOVÁ, Gender jako užitečná kategorie historické analýzy na
       příkladu českého eugenického diskurzu

Historie 2012 - akce se uskutečnila v Plzni ve dnech 11. - 12. 4. 2013.
   Za ÚHV se zúčastnily:
      Terezie VOHRALÍKOVÁ, Barokní kniha zázraků z poutního místa Kostelní Vydří
      Gabriela KREJČOVÁ ZAVADILOVÁ, Toleranční sbor v Moravči do roku 1848

Historie 2011 (Opava, 30.–31. 3. 2012)
   Za ÚHV se zúčastnily:
      Martina BOROVIČKOVÁ, Komunikační strategie v dopisech Kateřiny Vilemíny 
      vévodkyně Zaháňské knížeti Metternichovi a Frederiku Lambovi

      Blanka JEDLIČKOVÁ, České ženy v protinacistickém odboji? Vznik ženských
      odbojových aktivit v kontextu zrodu domácího demokratického protinacistického
      odboje na příkladu ilegálního časopisu „V boj“

Historie 2010 (Olomouc, 30.–1. dubna 2011)
   Za ÚHV se zúčastnily:
     Michaela BURIÁNKOVÁ, Pražský agent hraběte Ferdinanda Jana Verduga
     v druhé půli 17. století

     Lucie MIKLOVIČOVÁ, Pověz mi, co jíš, a já ti řeknu, kdo jsi.
     Analýza šlechtických rukopisných kuchařských knih

 

Informace o starších ročnících: http://historie.upol.cz/csvk/web-pro-organizatory/