Bohdan Šeda

 Kancelář: EA 10023
Konzultační hodiny: čtvrtek 10 – 13 (nebo dle dohody)
Telefon: 739 017 474
E-mail: seda.bohdan@gmail.com


Narozen: 13. 1. 1974 v Pardubicích

Specializace:
Historie architektury a stavební historie
Pernštejnové
Dějiny 15. a 16. století
Dějiny vojenství

Studium:

1988 – 1992 Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, obor: TZB
1993 – 1994 Střední uměleckoprůmyslová škola, Praha – Žižkov, obor: Tvorba nábytku
1994 – 2004 Universita Karlova, Filosofická fakulta, Praha, Ústav dějin umění, obor: Dějiny umění. Téma diplomová práce: Středověké venkovské kostely na Pardubicku (vedoucí diplomové práce: Ing. Petr Macek, PhD).
2015 – dosud Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, Ústav historických věd,
obor Historie, interní doktorandské studium.

Téma disertační práce:
Vilém z Pernštejna jako stavebník (vedoucí práce: Doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D.)

Vyučování:
Zimní semestr ak. roku 2016/2017: přednáška Konstrukce historických staveb I


Zaměstnání:

2000 – 2005 NPÚ ÚOP v Pardubicích, samostatný odborný pracovník, oddělení evidence a dokumentace, pracoviště SHP
2005 – 2010 nakladatelství MAYDAY s.r.o., Pardubice, jednatel, odpovědný redaktor
2010 – 2012 OSVČ, Pardubice, redakční a reklamní služby
1999 – dosud OSVČ, zpracovatel stavebněhistorických průzkumů
2013 – dosud společník firmy F. R. Václavík – B. Šeda s.r.o., Stavebněhistorické průzkumy a dokumentace, poradenství v oblasti památkové péče

Členství:
1999 – dosud člen Muzejního spolku v Pardubicích
2005 – dosud zakládající člen Sdružení pro SHP


Publikační činnost:
B. Šeda: Hypotetická hmotová rekonstrukce zámku v Pardubicích okolo roku 1500
In: Listy muzejního spolku v Pardubicích; 2/2000, s. 10-11
F. R. Václavík, B. Šeda: Stavebně historický průzkum kostela sv. Jiljí v Pardubicích-Pardubičkách, in: Východočeský sborník historický, Svazek 9/2000, Pardubice 2001, str. 130-145. ISBN 80-86046-45-1
B. Šeda: Vnější opevnění hradu Kunětické Hory, in: Dějiny staveb 2002, sborník příspěvků z konference v Nečtinách 2002, Plzeň 2003, 163 - 167. ISBN 80-86596-18-4
B. Šeda: Středověké venkovské kostely na Pardubicku, diplomová práce na FF UK UDU, 2004, Pardubice
F. R. Václavík, B. Šeda: Problém s interpretací reliktu konstrukce v podkroví kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Skutči, Dějiny staveb 2003, sborník příspěvků z konference Dějiny staveb, Plzeň 2004, s. 55-58. ISBN 80-86596-41-9
B. Šeda: Postup montáže krovu se středovou podélnou stolicí (na příkladu střechy nad presbytářem kostela sv. Michaela v Chrudimi), in:Svorník 3/2005. Krovy, střechy, Praha, 2005, s. 57-65. ISBN 80-86562-06-9
F. R. Václavík, B. Šeda: Služebníci užiteční (Pohled do suterénu zámku Hluboká nad Vltavou), in: Svorník 13/2015. Otisk života v historických stavbách, Praha 2015, s. 65-70. ISBN 978-80-906326-0-8
B. Šeda, Š. Bartoš: Pardubický kraj: Mezi lvem a orlicí, Pardubice 2010. ISBN 978-80-85211-29-0
B. Šeda, R. Tásler, Š. Baroš: Technické památky v Krkonoších, Vrchlabí 2014. ISBN 978-80-85211-29-0

Další odborná činnost: Stavebněhistorické průzkumy (výběr):
F. R. Václavík, B. Šeda: Stavebněhistorický průzkum domu čp. 14 na Trčkově náměstí v Opočně, Pardubice 2001
F. R. Václavík, B. Šeda: Stavebněhistorický průzkum domu čp. 91 v Bartolomějské ulici v Pardubicích, Pardubice 2001
F. R. Václavík, B. Šeda, P. Zahradník: Stavebněhistorický průzkum kostela Nanebevzetí P. Marie s částí bývalého Paulánského kláštera v Nové Pace, Pardubice 2002
F. R. Václavík, B. Šeda, M. Ebel: Stavebněhistorický průzkum kostela sv. Mikuláše ve Starém Svojanově, Pardubice 2002
F. R. Václavík, B. Šeda, P. Zahradník: Stavebněhistorický průzkum kostela sv. Archanděla Michaela v Chrudimi, Pardubice 2003
F. R. Václavík, B. Šeda, M. Ebel: Stavebněhistorický průzkum kostela Nanebevzetí P. Marie ve Skutči, Pardubice 2003
F. R. Václavík, B. Šeda, M. Ebel: Stavebněhistorický průzkum kostela sv. Václava v Lažanech, Pardubice 2004
F. R. Václavík, B. Šeda, P. Zahradník: Stavebněhistorický průzkum kostela sv. Jiří v Psinicích, Pardubice 2004
F. R. Václavík, B. Šeda, P. Zahradník: Stavebněhistorický průzkum kostela Nalezení sv. Kříže ve Zlivy, Pardubice 2004
F. R. Václavík, B. Šeda, P. Landr: Stavebněhistorický průzkum fary v Hněvčevsi, Pardubice 2004
F. R. Václavík, B. Šeda, Stavebněhistorický průzkum krovu kostela sv. Martina v Chrasti - Chrašicích, Pardubice 2004
F. R. Václavík: Stavebněhistorický průzkum radnice čp. 1 v Pardubicích, Pardubice 2004
F. R. Václavík, B. Šeda: Stavebněhistorický průzkum domu čp. 99 v Kostelní ulici v Pardubicích, Pardubice 2005
F. R. Václavík, B. Šeda, P. Zahradník: Stavebněhistorický průzkum kostela sv. Václava v Jezbořicích, Pardubice 2005
F. R. Václavík, B. Šeda, T. Siglová: Stavebněhistorický průzkum domu čp. 22 v Rábech, Pardubice 2005
F. R. Václavík, B. Šeda, T. Siglová: Stavebněhistorický průzkum domu čp. 74 v Poštovní ulici v Moravské Třebové, Pardubice 2005
F. R. Václavík, B. Šeda, E. Nová: Stavebněhistorický průzkum zámku čp. 1 v Třemošnici, Pardubice 2005
F. R. Václavík, B. Šeda, E. Nová: Stavebněhistorický průzkum kostela sv. Mikuláše v Žiželevsi, Pardubice 2005
F. R. Václavík, B. Šeda, P. Zahradník: Stavebněhistorický průzkum kostela sv. Marie Magdalény v Řečanech, Pardubice 2005
F. R. Václavík, B. Šeda, M. Wasková: Stavebněhistorický průzkum fary v Branišově, Pardubice 2009
F. R. Václavík, B. Šeda: Stavebněhistorický průzkum groty a kaskády SZ v Litomyšli, Pardubice 2009
F. R. Václavík, R. Růžičková, B. Šeda, Stavebněhistorický průzkum zámku v Hrochově Týnci, Pardubice, 2011
F. R. Václavík, B. Šeda, E. Nová, T. Siglová, Stavebněhistorický průzkum domku zahradníka/hájovny č.p. 63 v Liblicích (ME), Pardubice, 2012
F. R. Václavík, B. Šeda, K. Kulhánková, J. Pavlík, R. Pokorný, Stavebněhistorický průzkum evangelického kostela a fary čp. 529 v Hradci Králové, Pardubice, 2013
F. R. Václavík, B. Šeda, K. Kulhánková, J. Pavlík, R. Pokorný, Stavebněhistorický průzkum Husova domu čp. 121 v Hradci Králové, Pardubice, 2013
F. R. Václavík, B. Šeda, J. Pavlík, R. Pokorný, Dům č.p. 88 v Hradci Králové, Dílčí stavebněhistorický průzkum jižního uličního průčelí, Pardubice, 2013
F. R. Václavík, B. Šeda, Dílčí hloubkový stavebněhistorický průzkum a OPD zámku čp. 1 v Lanškrouně, Pardubice, 2013
F. R. Václavík, B. Šeda, K. Kulhánková, D. Novotný, Stavebněhistorický průzkum zámku čp. 1 v Medlešicích, Pardubice, 2013
F. R. Václavík, B. Šeda, K. Kulhánková, Doplňkový stavebněhistorický průzkum, Zelená brána v Pardubicích - vnější průčelí věže, Pardubice, 2013
F. R. Václavík, B. Šeda, Zkrácený stavebněhistorický průzkum budovy sokolovny č.p. 29 v Jiráskově ul. v Pardubicích, Pardubice, 2013
F. R. Václavík, B. Šeda, K. Kulhánková, T. Siglová, R. Růžičková, Stavebněhistorický průzkum zámku ve Zdechovicích čp. 1, Pardubice, 2013
F. R. Václavík, B. Šeda, K. Kulhánková, R. Růžičková, T. Siglová, Stavebněhistorický průzkum domu čp. 5 ve Zdechovicích (PA), Pardubice, 2013
F. R. Václavík, B. Šeda, K. Kulhánková, J. Stráníková, Stavebněhistorický průzkum kaple Navštívení Panny Marie v Horním Houžovci, Pardubice, 2014
F. R. Václavík, B. Šeda, K. Kulhánková, D. Novotný, Stavebněhistorický průzkum kapucínského konventu v Chrudimi, Školní nám. Čp. 11, Pardubice, 2014
F. R. Václavík, B. Šeda, K. Kulhánková, J. Stráníková, Stavebněhistorický průzkum hřbitovní kaple Zmrtvýchvstání Páně v Knapovci (UO) / 1. část - Dějiny objektu, Pardubice, 2014
F. R. Václavík, B. Šeda, K. Kulhánková, P. Zahradník, Stavebněhistorický průzkum kaple sv. Jana Nepomuckého v Letohradě, Pardubice, 2014
F. R. Václavík, B. Šeda, K. Kulhánková, T. Hunčovský, Stavebněhistorický průzkum kostela Narození Panny Marie ve Strašíně, Pardubice, 2014
F. R. Václavík, B. Šeda, K. Kulhánková, D. Hodeček, Stavebněhistorický průzkum radniční věže ve Znojmě, Pardubice, 2015